Unormale blødninger

Meno-metroragi/abnormal uterine bleeding

Sist oppdatert 04.12.2015

Det finnes flere typer av unormale vaginalblødninger som har forskjellig mønster og årsak, og hvor behandlingen varierer.

Den normale menstruasjonsyklus er på 25 til 35 dager, regnet fra første menstruasjonsdag til neste menstruasjon starter. Blødningen varer normalt under åtte dager. Blødningsmengden er normalt under 80 milliliter. Første menstruasjon, menarken, finner sted ved en gjennomsnittsalder på ca 13 år (variasjon fra 9 til 16 år). Siste menstruasjon, menopause, inntrer ved en gjennomsnittsalder på 51-52 år (variasjon fra 40 til 60 år). Det som er utenfor disse grensene anses som unormal blødning.

 

Symptomer

De ulike blødningsforstyrrelsene gir ulike symptomer, men et fellestrekk er at blødningene ikke følger det vanlige mønster.

Menoragi: Er blødninger med normal syklus, men svært rikelige blødninger (mer enn 8 dager eller mer enn 80 ml per gang). Det er ikke mulig med enkle metoder å måle blødningsmengden. Menstruasjonsblod som kommer med klumper (koagler), behov for hyppig skifte av bind eller tamponger, at det er nødvendig å skifte om natten eller at det er risiko for å blø gjennom klær, er tegn på rikelige blødninger. Lav blodprosent og/eller lavt ferritin (jernlager) kan være resultat av stor menstruasjonsblødning.

Metroragi: Dette vil si blødninger uten normal syklus og ulik varighet. Det er uforutsigbart når det kommer blødning og hvor lenge den varer.

Meno-metroragi: Dette er blødninger som både er svært rikelige og uten syklus.

Intermenstruelle blødninger: Dette er blødninger som kommer i tillegg til vanlige menstruasjoner. Blødningen kan for eksempel oppstå ved eggløsning, ved samleie eller i dagene før menstruasjonen starter.

Gjennombruddsblødninger: Dette er blødninger som oppstår uventet under hormonbehandling (ved bruk av p-pille eller hormonbehandling i overgangsalderen). Ved hormonell behandling som inneholder østrogen og tillegg av gestagen kommer blødningen etter et bestemt mønster. Blødninger utenom det forventede karakteriseres som gjennombruddsblødninger.

Blødning etter overgangsalder (postmenopausal blødning): Dette vil si blødning mer enn 12 måneder etter menopausen (siste menstruasjon). Hvis det har gått mer enn ett år etter siste menstruasjon og det kommer ny blødning, anses det som unormalt.

Behandling og forebygging

De ulike blødningsforstyrrelsene skal behandles på ulike måter.

Menoragi: Blødningene kan reduseres med Cyklokaprontabletter (3x 3 tabl) når blødningen blir rikelig. Behandlingen stopper ikke blødningen, men reduserer mengden. En hormonspiral kan redusere blødningsmengden med 80 prosent, og ca 25 prosent mister menstruasjonen totalt. P-piller kan halvere blødningsmengden og prevensjonssprøyter kan stoppe blødningen totalt, men det tar gjerne mange måneder. Livmorslimhinnen kan fjernes permanent (ablasjon) hvis det ikke lenger er barneønske. Hvis muskelknuter i livmoren er årsak til rikelige blødninger, kan muskelknutene reduseres enten ved medikamenter eller kirurgisk.

Metroragi eller menometroragi: Blødninger uten normal syklus og ulik varighet. Her er det uforutsigbart når det kommer blødning og hvor lenge den varer. Behandlingen retter seg etter årsaken. Ved sviktende eggløsning er behandlingen gestagen eller p-pille. Ved godartede eller ondartede forhold i livmoren, retter behandlingen seg etter tilstanden.

Intermenstruelle blødninger: Blødninger som kommer i tillegg til vanlige menstruasjoner. Her registrerer kvinnen en ekstra blødning i tillegg til den normale menstruasjon. Blødningen kan for eksempel oppstå ved eggløsning, ved samleie eller i dagene før menstruasjonen. Her er det ikke absolutt nødvendig med behandling. Forandringer på livmorhalsen behandles kirurgisk, eventuelt med laser.

Gjennombruddsblødninger: Blødninger som oppstår uventet under hormonbehandling (ved bruk av p-pille eller hormonbehandling i overgangsalderen). Ved hormonell behandling som inneholder østrogen og tillegg av gestagen kommer blødningen etter et bestemt mønster. Blødninger uten om det forventede karakteriseres som gjennombruddsblødninger. Her kan man se tilstanden an, eventuelt stoppe behandlingen eller endre den.

Blødning etter overgangsalder (postmenopausal blødning): Hvis det har gått mer enn ett år etter siste menstruasjon og det kommer ny blødning, anses det som unormalt. Kreft på livmorhalsen eller i selve livmoren må utelukkes. Godartede forandringer som polypper kan fjernes. Blødninger fra såre slimhinner kan behandles med lokal østrogen.

Regelmessig cellekontroll av livmorhalsen fra 25 år til 70 år er god forebygging mot livmorhalskreft. Fødsler og bruk av p-pille reduserer risiko for kreft i selve livmoren. Røyking øker risiko for livmorhalskreft. Tidligere infeksjon med viruset HPV er en sterk risikofaktor for livmorhalskreft. Vaksinasjon mot HPV kan redusere forstadier til og sannsynligvis også livmorhalskreft.

Undersøkelse og diagnostikk

En menstruasjonskalender er et godt hjelpemiddel til å vurdere blødningsmønsteret. Gynekologisk undersøkelse med ultralyd og vevsprøve fra livmorhals eller selve livmoren er vanlig for diagnostikk.

Hvis kvinnen har ført kalender over blødningene, er det viktig å vise den til legen da det er et verdifullt hjelpemiddel til å vurdere hvilken type blødningsforstyrrelse som foreligger.

En gynekologisk undersøkelse kan avsløre forandringer på livmorhalsen, det kan tas celleprøve og vevsprøve (biopsi). På en enkel måte kan det suges ut livmorslimhinne til mikroskopisk undersøkelse. Utksrapning av livmorslimhinne i narkose var før en vanlig undersøkelse ved blødningsforstyrrelser, men brukes sjelden i dag hvor det er enklere måter til å skaffe en sikker diagnose.

Ultralyd, eventuelt kombinert med innsprøyting av saltvann i livmorhulen, er en viktig undersøkelse for å avsløre godartede forandringer (som muskelknuter og polypper) eller ondartede forandringer (som livmorkreft).

Årsak

De ulike blødningsforstyrrelsene har forskjellig årsak.

Menoragi: Rikelige blødninger som starter tidlig etter første menstruasjon kan skyldes medfødt forstyrrelse i blodets koagulasjonsevne, for eksempel von Willebrands sykdom hvor det kan være øket blødningstendens. Blodfortynningsmedisin og lavt stoffskifte kan øke blødningsmengden. Muskelknuter i livmorveggen og polypper i livmorslimhinnen kan være årsak. Noen ganger finner man ikke forklaring på rikelige blødninger.

Metroragi og menometroragi: Vanligste årsak er hormonforstyrrelse hvor manglende eggløsning medfører svikt i progesteronproduksjonen som er nødvendig for regulering av menstruasjonssyklus. Produseres det fortsatt østradiol fra eggstokken, kan det medføre overstimulasjon av livmorslimhinnen med større blødning til følge. Tidlig i puberteten og i årene før menopausen er slike blødninger vanlige, og de kan også forekomme ved PCOS. Kreft i livmorhals og i livmorlegemet er sjeldne årsaker til slike blødninger, men bør utelukkes.

Intermenstruelle blødninger: Mellomblødninger kan skyldes forandringer på livmorhalsen. Ofte er det helt godartede forhold som polypp eller det som betegnes som ektopi hvor det er rikelige blodkar i slimhinnen på livmorhalsen. Infeksjon i livmorhalsen kan også gi mellomblødninger.

Gjennombruddsblødninger: Skyldes hormonbehandling, enten prevensjon eller behandling i klimakteriet.

Blødning etter overgangsalder (postmenopausal blødning): Er i ca ti prosent av tilfellene forårsaket av kreft, i de andre tilfellene av godartede forandringer som polypper eller skjøre slimhinner på grunn av østrogenmangel. Blødninger kan også ha sammenheng med hormonbehandling.

Prognose

Det er mange muligheter for å behandle blødningsforstyrrelser, og en siste utvei er å fjerne livmoren.

Hvis behandling ikke har ønsket effekt eller ved ondartede forandringer, kan livmoren fjernes, hysterektomi. Hos kvinner før overgangsalderen vil eggstokkene bevares så kvinnen ikke kommer i en brå overgangsalder. I Norge mister ca ti prosent av alle kvinner livmoren på grunn godartede forandringer.

Fakta om Unormale blødninger:

Det er ulike typer av menstruasjonsforstyrrelser med ulikt mønster, årsak og behandling:

Menoragi: Blødninger med normal syklus, men svært rikelige blødninger (mer enn åtte dager eller mer enn 80 milliliter per gang).

Metroragi: Blødninger uten normal syklus og av ulik varighet.

Meno-metroragi: Blødninger som både er svært rikelige og uten regelmessig syklus.

Intermenstruelle blødninger: Blødninger som kommer i tillegg til vanlige menstruasjoner.

Gjennombruddsblødninger: Blødninger som oppstår uventet under hormonbehandling (ved bruk av p-pille eller hormonbehandling i overgangsalderen).

Blødning etter overgangsalder (postmenopausal blødning): Blødning mer enn 12 måneder etter menopausen (siste menstruasjon).

Skrevet av Gynekolog

Mette Haase Moen

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Kvinnesykdommer (gynekologi):

Kvinnesykdommer omfatter både godartede sykdommer og tilstander, og ondartede sykdommer. Friske kvinner oppfordres til å gjennomføre en gynekologisk undersøkelse hos fastlege eller gynekolog hvert tredje år, og oppfordres også til selv å undersøke brystene sine jevnlig. Klassiske symptomer ved underlivssykdommer er smerter, utflod og unormale blødninger, herunder blødning etter overgangsalderen.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk