Livmorhalskreft

Cervix cancer

Sist oppdatert 10.06.2015

Årlig får ca 330 kvinner i Norge livmorhalskreft. Kreftsykdommen er i tilbakegang på grunn av screeningsprogrammet og ytterligere reduksjon kan forventes på grunn av vaksinasjon.

Livmorhalskreft er kreft på livmorhalsen. Vanligst er plateepitelcancer (85 prosent) som oppstår i overgangssonen mellom den ytre og indre del av livmorhalsen. Sjeldnere (hos 15 prosent) dreier det seg om kreft i kjertellaget i livmorhalsen, adenokarsinom. Kvinner som rammes er i gjennomsnitt 50 år. Organiserte masseundersøkelser for livmorhalskreft ble i Norge innført i 1995. Det har ført til halvering av forekomsten.

Livmorhalskreft inndeles i fire stadier

  1. Svulsten er lokalisert til livmorhalsen.
  2. Svulsten har bredt seg til øvre del av skjeden.
  3. Svulsten har bredt seg til nedre del av skjeden eller ut til bekkenveggen.
  4. Svulsten har vokst inn i blære eller rektum eller spredt seg utenfor bekkenet.

Stadium 0 betegner forstadier hvor det ikke er utviklet kreft, men hvor risikoen er til stede.

Symptomer

Utflod og unormale blødninger, for eksempel ved samleie er tidlige symptomer

I tidlig stadium er symptomene blødning mellom menstruasjoner, spesielt som kontaktblødning ved samleie eller fysisk anstrengelse. Dessuten forekommer utflod som kan være blodig og illeluktende. I mer fremskredet stadium kan det være symptomer fra urinveier og tarm ettersom kreften vokser inn i naboorganer.

Behandling og forebygging

Behandling av livmorhalskreft er kirurgi, strålebehandling eller cellegift, ofte i kombinasjon. Valg av behandling skjer ut fra utbredelse av kreften.

Behandlingen avhenger av stadium for sykdommen.

Stadium 0:

Konisering, det vil si fjerning av en del av livmorhalsen, brukes ved forstadier (dysplasi) og det helt tidlige stadiet av kreft.

Stadium I-stadium IIa:

Trakelektomi er en operasjon hvor det fjernes en større del av livmorhalsen enn ved konisering. Det gjør det mulig for kvinnen siden å gjennomføre en graviditet.

Vanligste behandling for dette stadium er fjerning av hele livmoren med omgivende vev (evt også eggstokker) samt fjerning av lymfeknuter. (Wertheims operasjon).

Stadium II b-stadium IV:

Her er førstevalget strålebehandling, dels som innlegg via skjeden, dels som utvendig behandling.

Cellegift (kjemoterapi)

kan være aktuelt som tilleggsbehandling til strålebehandling, eller som selvstendig behandling ved spredning.

Forebygging:

I ca 20 år har det i Norge vært systemetisk screening (helseundersøkelse) av kvinner mellom 25 og 70 år med 'celleprøve' fra livmorhalsen hvert tredje år. Forstadier kan da avsløres og behandles med konisering. Det utføres ca 3000 koniseringer årlig i Norge, eller på ca 10 prosent av alle kvinner. Det er imidlertid ca 15 prosent av norske kvinner som ikke følger dette programmet, og denne gruppen representerer 60 prosent av de som rammes av livmorhalskreft. Som følge av screeningsprorammet er forekomsten av livmorhalskreft blitt halvert.

Infeksjon med HPV (Humant Papilloma Virus) spiller en viktig rolle for utvikling av livmorhalskreft. De fleste blir infisert med dette viruset tidlig etter seksuell debut, men bare 1 prosent utvikler livmorhalskreft senere i livet. Siden 2009 tilbys vaksinasjon mot HPV til jenter i 7. klasse. Man forventer en ytterligere sterk reduksjon i forekomst av livmorhalskreft som følge av denne vaksinasjonen.

Undersøkelse og diagnostikk

Livmorhalskreft kan i de fleste tilfeller oppdages ved en gynekologisk undersøkelse, mens forstadier kan påvises ved celleprøve og vevsundersøkelse.

Celleprøven ('kreftprøve') kan reise mistanke om forstadier til livmorhalskreft. Ved kolposkopi (kikkertundersøkelse av livmorhalsen) kan det påvises typiske forandringer. Vevsprøve (biopsi) må utføres for sikkert å fastslå at det foreligger forstadium (dysplasi) til kreft. 

Livmorhalskreft avsløres som regel ved en gynekologisk undersøkelse, ved at det er en synlig svulst på livmorhalsen. Vevsprøve (biopsi) vil gi diagnosen.

Ved CT undersøkelse kan utbredelse av svulsten vurderes.

Årsak

Livmorhalskreft er sterkt assosiert til tidligere infeksjon med HPV (humant papillomavirus).

De fleste kvinner er tidlig etter deres seksuelle debut utsatt for infeksjon i livmorhalsen med HPV (humant papillomavirus). Hos de fleste går infeksjonen tilbake, men hos noen har det skjedd en skade med vevsforandringer som senere kan utvikle seg til kreft. Svekket immunforsvar og røyking kan øke risko for kreftutviklingen.

Prognose

Overlevelse av livmorhalskreft et relatert til stadium av kreftsykdommen.

Overlevelse ved livmorhalskreft er relatert til stadium av sykdommen. Fem års overlevelse er totalt 78 prosent, i de ulike stadier er overlevelsen:

Stadium 1: 90 prosent

Stadium 2: 75 prosent

Stadium 3: 50 prosent

Stadium 4: 20 prosent

Fakta om Livmorhalskreft:

Livmorhalskreft er kreft på livmorhalsen. Livmorhalskreft rammer ca 300 kvinner årlig i Norge. Kreftsykdommen er i tilbakegang på grunn av screeningsprogrammet og ytterligere reduksjon kan forventes på grunn av vaksinasjon. Alle jenter i sjuende klasse får tilbud om vaksine mot HPV-viruset. HPV-viruset er årsaken til livmorhalskreft.

Skrevet av Gynekolog

Mette Haase Moen

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Kvinnesykdommer (gynekologi):

Kvinnesykdommer omfatter både godartede sykdommer og tilstander, og ondartede sykdommer. Friske kvinner oppfordres til å gjennomføre en gynekologisk undersøkelse hos fastlege eller gynekolog hvert tredje år, og oppfordres også til selv å undersøke brystene sine jevnlig. Klassiske symptomer ved underlivssykdommer er smerter, utflod og unormale blødninger, herunder blødning etter overgangsalderen.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk