Cyster på eggstokkene

Ovarialcyster/ovarian cysts

Sist oppdatert 15.06.2015

Cyster på eggstokkene er vanlig hos kvinner, og de er sjelden tegn på noe alvorlig.

Med dagens omfattende bruk av billeddiagnostikk som ultralyd, CT og MR vil det ofte påvises cyster i eggstokkene som ellers ikke ville være oppdaget. Ved uklare smerter i underlivet er det ikke uvanlig at legen sier at det kanskje har vært en cyste som har sprukket. Kvinner blir bekymret når de hører at de har eller kan ha cyster i underlivet. I de fleste tilfeller er det helt normale forandringer på eggstokkene, det som betegnes som funksjonelle cyster som er et resultat av at eggstokkene er organer som har til oppgave å produsere egg til eggløsning.

Det kan imidlertid også oppstå både godartede og ondartede cyster i eggstokkene. 

I den normale eggstokken hos kvinner i fruktbar alder modnes hver måned ett egg som blir utløst med mulighet for befruktning. Egget vokser inne i en vanncyste (follikkel) som normalt blir ca to cm. Cysten klapper sammen når egget har løsnet fra eggstokken og etterlater her et 'gult legeme' som er rikt på kolesterol som brukes for å danne hormonet progesteron. Progesteron er nødvendig for å forberede livmorslimhinnen på evt graviditet og for å hindre tidlig abort.

Noen ganger kan follikkelcysten bli tre til fire cm og noen ganger kan det 'gule legeme' fylles med blod fordi det ved eggløsningen er overrevet blodkar. Det er helt normalt.

Etter overgangsalderen stopper aktiviteten i eggtsokken og det dannes ikke lenger normale (funksjonelle) cyster.

Det kan forekomme ulike godartede cyster i eggstokkene. De vanligte er:

- Dermoid eller teratom, populært betegnet 'tvillingecyste' fordi den kan inneholde hår, talg, tannanlegg etc. Det betyr ikke at det er en tvilling som ikke ble ferdig utviklet, men at cysten inneholder vev som tilsvarer det som finnes andre steder i kroppen.

- Endometriosecyste eller endometriom, populært betegnet 'sjokoladecyste' fordi dens innhold ser ut som flytende kokesjokolade. Det er en spesiell form for endometriose.

- Det kan finnes andre småcyster ved siden av eggstokken, for eksempel ved eggleder, og de har ingen praktisk betydning.

Ondartede cyster er sjeldne, spesielt før overgangsalderen.

Symptomer

De fleste cyster på eggstokkene gir ingen symptomer, de oppdages tilfeldig. Akutte smerter kan oppstå hvis en cyste sprekker eller vris rundt om sin stilk.

Cyster på eggstokkene som vokser langsomt vil vanligvis ikke gi symptomer. Det er god plass i bukhulen. Rask vekst av normale follikkelcyster kan sees ved behandling for barnløshet hvor eggstokkene stimuleres kraftig med hormoner. Hvis cyster fylles med blod, noe som kan skje i forbindelse med eggløsning, eller hvis de sprekker og tømmer sitt innhold ut i bukhulen, kan det medføre smerter. Cyster kan vris rundt så blodforsyningen til eggstokken stopper opp. Det kan gi intense smerter.

Behandling og forebygging

De fleste cyster blir observert uten behandling da det er stor sannsynlighet for at de forsvinner av seg selv. Viser cysten tegn på å vokse eller hvis det er mistanke om at den kan være ondartet, vil den bli fjernet.

I mange tilfeller vil man ikke behandle, men bare observere cyster på eggstokkene. Ofte forsvinner de av seg selv uten behandling. Det finnes oppsatte regler for når man bør operere og når man kan tillate seg å observere. Ved cyster over åtte cm før overgangsalderen og over fem cm etter overgangsalderen anbefales kirurgi.

Hvis en cyste gir symptomer i form av smerter, hvis den er stor eller vokser, eller hvis det er mistanke om at den kan være ondartet, da vil den bli fjernet ved operasjon. Det gjøres rutinemessig med kikkhullsopersjon, laparoskopi.

Ved operasjonen vil man hos kvinner som har barneønske bare fjerne selve cysten på den mest skånsomme måte så minst mulig av eggstokken fjernes. Hos kvinner som nærmer seg overgangsalderen, vil man ofte fjerne hele eggestokken, og hos kvinner etter overgangsalderen vil begge eggstokker bli fjernet.

Hvis man velger å observere cysten uten operasjon, vil kvinnen bli fulgt opp med regelmessige kontroller, vanligvis etter 3, 6, 12 og eventuelt 24 måneder. Kvinnen vil bli spurt om symptomer, legen vil  foreta en gynekologisk undersøkelse med samtidig ultralyd, og det vil bli tatt blodprøve for måling av CA-125 som er en markør som kan gi utslag både ved endometriosecyster og ved ondartede cyster.

Bruk av p-piller kan forebygge cyster på eggstokkene fordi eggstokken midlertidig blir satt ut av funksjon.

Undersøkelse og diagnostikk

Ultralyd er en verdifull undersøkelse hvor legen i mange tilfeller kan avsløre hvilken type cyste man har.

Ved en vanlig gynekologisk undersøkelse kan legen få mistanke om at en eggstokk er forstørret. Ved ultralyd er det mulig å vurdere hvilken type av cyste som foreligger. I tillegg vil måling av markørene CA-125 pg HE-4 kunne hjelpe til å vurdere om det kan være en ondartet cyste. Ved kreft eller endometriosecyste vil CA-125 ofte være forhøyet , mens HE-4 kun er forhøyet ved eggstokkreft.

Utover de funskjonelle cystene som oppstår når eggene modnes, er det følgende typer av godartede cyster:

  • Endometriosecyster eller endometriomer. Det er cyster med gammel blod. Hvis det går hull på cystene, kan de tømme seg for innholdet. Det ligner på flytende sjokolade. De kalles derfor populært for 'sjokoladecyster'.
  • Dermoidcyster eller teratomer inneholder ulike substanser som hår, talg, kjertelvev, tennner etc. De kalles derfor 'tvillingecyster', men det har aldri vært et fosteranlegg.
  • Corpus luteum cyste er en bldofylt cyste som er oppstått etter eggløsning.

Ondartede cyster (kreft) kan være følgende:

Ofte kan en erfaren gynekolog med ultralyd skjelne mellom de ulike typene.

Årsak

Prevensjon som bare inneholder hormonet gestagen kan være en risikofaktor for godartede cyster, men ellers finner man som regel ingen årsak.

I de fleste tilfeller kjenner man ikke årsaken til at det utvikles cyster i eggstokkene. Det er dog observert økt forekomst av godartede cyster hos kvinner som bruker gestagen prevensjon (prevensjons-stav, minipiller eller hormonspiral). Ved behandling av barnløshet hvor eggstokkene stimuleres med hormonene FSH og LH, kan det oppstå mange cyster, som kan bli store og gi symptomer.

Prognose

De fleste vanlige cyster forsvinner av seg selv. Risiko for at en godartet cyste kan bli ondartet er meget lav.

Ca 90 prosent av de funksjonelle cystene vil forsvinne av seg selv. Med hensyn til andre cyster som observeres, er det liten risiko for at det skjer en utvikling i ondartet retning. Oppfølging etter vedtatte retningslinjer medfører at det bare er et fåtall cyster som det er nødvendig å fjerne kirurgisk.

Fakta om Cyster på eggstokkene:

Cyster på eggstokkene er vanlig hos kvinner, og de er sjelden tegn på noe alvorlig. Ofte blir cyster på eggstokkene oppdaget tilfeldig. Noen ganger kan de gi sterke smerter fordi de hindrer blodtilførselen. I noen få tilfeller er cyster på eggstokkene ondartede.

Skrevet av Gynekolog

Mette Haase Moen

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Kvinnesykdommer (gynekologi):

Kvinnesykdommer omfatter både godartede sykdommer og tilstander, og ondartede sykdommer. Friske kvinner oppfordres til å gjennomføre en gynekologisk undersøkelse hos fastlege eller gynekolog hvert tredje år, og oppfordres også til selv å undersøke brystene sine jevnlig. Klassiske symptomer ved underlivssykdommer er smerter, utflod og unormale blødninger, herunder blødning etter overgangsalderen.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk