Utstående ører

Protruding ears

Sist oppdatert 05.08.2015

Utstående ører er alminnelig, og sees like hyppig hos gutter som hos jenter. Som regel er begge ørene utstående. Mange vil ha rettet på sine utstående ører, blant annet fordi de kan oppleves som kosmetisk skjemmende.

Utstående ører er forholdsvis vanlig og finnes hos en til to prosent av befolkningen. Utstående ører påvirker ikke hørselen, er ikke forbundet med andre fysiske plager og er altså ikke en sykdom. Tilstanden er arvelig. Utstående ører er som regel dobbeltsidig, og ses like hyppig hos begge kjønn.

Mange ønsker å rette på formen på ørene. Selv om utstående ører ikke gir noen fysiske problemer, kan tilstanden oppleves som kosmetisk skjemmende og være årsak til psykiske plager. Det er ikke uvanlig at barn og unge blir ertet for deres utstående ører, noe som kan føre til mistrivsel på skolen, lav selvtillit og dårlig selvbilde.

Symptomer

Utstående ører er ingen sykdom og har derfor ingen spesielle symptomer.

Utstående ører ikke er en sykdom, men en normalvariant av ørefasongen. Det finnes derfor ikke andre tegn til tilstanden. Hørselen påvirkes ikke ved utstående ører. En eventuelt redusert hørsel har andre årsaker, og skyldes ikke forhold ved det ytre øret.

Behandling og forebygging

Det er mulig å rette på formen på ørene ved hjelp av et kirurgisk inngrep. Operasjonen utføres vanligvis like før barnet begynner på skolen, og medfører sjelden komplikasjoner eller skjemmende arr.

Dersom en ønsker det, er det mulig å rette opp formen på utstående ører ved hjelp av et kirurgisk inngrep. Operasjonen foregår i narkose, og blir som regel utført av en plastisk kirurg eller en spesialist i øre-nese-hals.

Etter operasjonen legges det en bandasje rundt hodet, og en beholder vanligvis denne bandasjen på i en uke. Når bandasjen er fjernet, bruker de fleste et pannebånd rundt ørene i noen uker, spesielt om natten.

Inngrepet medfører sjelden komplikasjoner eller skjemmende arr. Det er vanlig å operere barnet like før det begynner på skolen, det vil si i seks års-alderen.

Undersøkelse og diagnostikk

Utstående ører krever ikke spesifikk utredning, men henvisning til spesialist kan være aktuelt dersom tilstanden oppleves som skjemmende eller er plagsom på andre måter.

Utstående ører finnes i svært varierende grader. Hos noen står ørene bare litt ut, mens andre har uttalte deformiteter. Det er ikke nødvendig med spesiell utredning, men henvisning til spesialist i øre-nese-hals eller plastikkirurgi er aktuelt dersom tilstanden er til stor sjenanse. Spesialistene kan så vurdere om det er grunnlag for å operere ørene.

Årsak

Utstående ører skyldes at en fold i det ytre øret utvikler seg annerledes enn den gjør ved normalt utseende ører, enten i fosterlivet eller like etter fødselen. Tilstanden er arvelig.

Utstående ører skyldes vanligvis at en fold i det ytre øret (anthelix) utvikler seg annerledes i fosterlivet enn den gjør ved normalt utseende ører. Noen hevder at dette er en misdannelse, mens mange eksperter i dag mener at utstående ører er en normalvariant. Tilstanden er arvelig.

Utstående ører forblir som regel stående ut dersom formen ikke rettes på gjennom et kirurgisk inngrep. Omtrent 30 prosent av barn med utstående ører har ører med normalt utseende når de blir født. Forandringen oppstår i løpet av de første tre månedene av barnas liv. Hvorfor slike forandringer kan skje etter fødselen, er uklart. Gjentatt bøying av den myke brusken i øret, for eksempel i forbindelse med amming, kan spille en rolle.

Prognose

Operasjoner for å rette på formen til utstående ører har få komplikasjoner og er nesten alltid vellykkede.

Utstående ører pleier å forbli utstående dersom de ikke rettes på ved hjelp av et kirurgisk inngrep. Denne typen operasjoner har få komplikasjoner, og er nesten alltid vellykkede. I ettertid rapporter pasientene om økt livskvalitet, mer selvtillit og bedre selvbilde.

Fakta om Utstående ører:

Utstående ører skyldes at en fold i det ytre øret utvikler seg annerledes enn den gjør ved normalt utseende ører, enten i fosterlivet eller like etter fødselen. Tilstanden er arvelig, og rammer jenter og gutter like ofte.

Noen ønsker å rette på de utstående ørene fordi de er til sjenanse. Dette gjøres med en operasjon. Som regel blir disse operasjonene utført kort tid før skolestart.

Skrevet av Allmennlege

Kjell Vaage

Skrevet av Medisinstudent med legelisens

Julie Hellem Aaby

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Sykdommer i øre-nese-hals:

Sykdommer i øre-nese halsområdet rammer ofte sansefunksjonene, og kan påvirke vår evne til å puste, svelge, høre og snakke. Mange av sykdommene i dette området er infeksjoner og andre lidelser som lar seg behandle, men det finnes også en rekke varige tilstander som kan forringe livskvaliteten, for eksempel hørselstap eller øresus (tinnitus).

Infeksjoner, som halsbetennelse og ørebetennelse, samt polypper er mest vanlig hos barn. En rekke tilstander i det indre øret, som krystallsyken og virus på balansenerven, gir svimmelhet og balanseforstyrrelser. Disse tilstandene er mest vanlig hos eldre.

Fakta om Medfødte tilstander:

Medfødte tilstander hos barn omfatter forskjellige former for ytre og indre misdannelser og funksjonsforstyrrelser. Disse kan oppstå som følge av genetiske forandringer eller forhold under graviditet og fødsel, men i mange tilfeller er årsaken ukjent. Omfatter blant annet et vidt spekter av syndromer, genetiske forandringer og forstyrrelser i ulike organer.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk