Ørevoks

Cerumen

Sist oppdatert 21.05.2015

Ørevoks er helt ufarlig og finnes i øregangen hos alle mennesker. Dersom voksen blir liggende i øregangen, kan den danne en klump og tette passasjen.

Mange, spesielt eldre, har problemer med ørevoks. Forskning har vist at ti prosent av alle barn, og fem prosent av alle friske voksne har tette øreganger som følge av ørevoks. Den samme studien fant at på sykehjem hadde over halvparten av beboerne disse plagene.

Ørevoks er helt ufarlig og finnes i øregangen hos alle mennesker. Ørevoksens funksjon er å beskytte øret mot infeksjoner og urenheter. Dersom voksen blir liggende i øregangen, kan den danne en klump og tette passasjen. Det kan gi symptomer som nedsatt hørsel, kløe og dottfølelse i øret. Å ha plager som følge av ørevoks er svært vanlig.

Ørevoks (også kalt cerumen) er en blanding av døde hudceller og væske fra huden i øregangen. Ørevoks finnes i øret for å beskytte det, og er noe alle mennesker har. I utgangspunktet renser øregangene seg selv: Ved hjelp av tyggebevegelser løsner flak av ørevoksen, og det faller ut av øret. Noen ganger kan imidlertid ørevoks bli liggende i øregangen og danne en klump. Blir klumpen tilstrekkelig stor, kan den tette igjen øregangen.

Vi har ørevoks fordi ørevoksen fanger opp støv og skitt som kommer inn i øregangen, og transporterer urenhetene ut av øret. Ørevoksen fungerer også som en beskyttende hinne over huden i øregangen. Ørevoksens lave pH virker bakteriedrepende og forhindrer dermed infeksjoner.

Symptomer

Dersom en har tette øreganger som følge av ørevoks, kan en få symptomer som press eller smerter i øregangen, øresus eller følelse av å ha en dott i øret, nedsatt hørsel og svimmelhet.

Tette øreganger som følge av ørevoks kan gi ubehag i form av press og kløe i øret. Det er vanlig å ha følelse av å ha en dott i øret. Noen får også øresus eller smerter i øregangen. Dersom klumpen av ørevoks tetter øregangen fullstendig, kan hørselen bli nedsatt. Tette øreganger kan også resultere i plagsom svimmelhet.

Behandling og forebygging

Olje eller et voksoppløsende middel inn i øregangen kan hjelpe mot hard ørevoks. En kan også skylle med lunkent vann for å få ut proppen. Behandlingen kan en enten gjøre selv eller få hjelp til på legekontoret.

Forebyggende råd: Ørevoks har en beskyttende funksjon, og om den ikke gir plager, bør den ikke fjernes. Uansett bør en unngå å stikke noe inn i øret. Bomullspinner (q-tips) og lignende kan føre til at voksen skyves lenger inn i øregangen, blir værende der og danner en propp. Å pirke inne i øret kan også irritere øregangen og trommehinnen, og på denne måten øke produksjonen av ørevoks. Dersom en plages av store mengder ørevoks kan regelmessig bruk av et voksoppløsende middel (for eksempel Revaxør eller Vaxol) forhindre at det dannes nye propper. Øregangseksem gir økt produksjon av ørevoks, og det er viktig å behandle et eventuelt eksem med øredråper eller -skyllinger før øregangen blir tett. 

Egenbehandling: Harde klumper av ørevoks kan mykes opp ved å dryppe lunken olje i øregangen. Både matolje, jordnøttolje og lignende fungerer godt. For å få oljen inn i øret, er det lurt å helle noen dråper inn i øregangen mens en ligger på siden. For at oljen ikke skal renne ut av øret med en gang, bør en bli liggende slik i noen minutter, eller legge en bomullsdott utenpå øret. Ofte vil dryppingen føre til at ørevoksen løser seg opp, og kommer ut av seg selv i løpet av timer eller dager. Dersom drypping alene ikke løser opp ørevoksen, kan en prøve å skylle med vann. Det er lurt å dryppe øret med olje en eller to kvelder før en skal skylle. Vannet bør holde kroppstemperatur (ca. 37 grader). Skyllingen skjer ved hjelp av en ballongsprøyte som selges på apoteket. Den skal plasseres med spissen inn i øregangen, og vannet skal sprøytes bestemt inn i øret (les bruksanvisningen nøye). Ofte må det gjøres flere ganger for å få ut alt. Det kan være lurt å få hjelp til øreskylling. For ekstra effekt kan en eventuelt bruke et voksoppløsende middel fra apoteket (som nevnt under forebyggende råd) like før øreskylling. Slike midler kommer i små engangsbeholdere eller som spray, og skal dryppes eller sprayes inn øret etter samme prinsipper som for olje. Noen ganger må middelet virke over natten for at en skal få et tilfredsstillende resultat.

Behandling hos legen: Om egenbehandlingsrådene ikke fungerer, kan en få hjelp av lege eller sykepleier til å skylle øret med lunkent vann. Noen dager før øreskyllingen bør en dryppe olje eller voksoppløsende middel i øregangen, som beskrevet ovenfor. Hvis en er redd for at en har ørebetennelse eller en skade på trommehinnen, skal en ikke skylle ørene selv. Kontakt lege for å få undersøkt øret ordentlig. 

Undersøkelse og diagnostikk

Ved mye ørevoks vil voksklumpen blokkere for innsynet til trommehinnen ved undersøkelse av ørene med et otoskop. Diagnosen stilles på bakgrunn av sykehistorien og legens funn ved otoskopi.

For å undersøke øregangen, vil legen se inn i øret med et otoskop. Et otoskop er et traktformet instrument som består av en lyskilde og et slags forstørrelsesglass, og gir innsyn i øregangen og til trommehinnen. Dersom en har mye ørevoks, vil disse gulbrune voksproppene blokkere for innsynet til trommehinnen når legen ser i otoskopet. Diagnosen stilles på bakgrunn av symptomene og legens funn ved otoskopi. Det er vanligvis ikke behov for videre utredning. Dersom hørselen ikke bedres etter at ørevoksen er behandlet, er det nødvendig med flere undersøkelser for å finne ut hva som forårsaker problemet. Ved tilbakevennende ørevoksplager kan det bli aktuelt med en henvisning til en spesialist i øre-nese-hals-sykdommer.

Årsak

En rekke tilstander øker risikoen for plager med ørevoks. Det inkluderer blant annet øregangseksem, trange eller krumme øreganger, samt små benutvekster nær trommehinnen. Bruk av q-tips kan virke mot sin hensikt.

Ørevoks består av døde hudceller og væske fra huden i øregangen, og finnes i øret for å beskytte det. Når huden i øregangen er irritert, dannes det raskere nye hudceller. Det fører igjen til økt produksjon av ørevoks. Som følge av dette er ørevoksplager vanlig hos personer som hyppig har irriterte øreganger, for eksempel de som jobber med mye støv eller de som har øregangseksem. Dersom en bruker bomullspinner (q-tips) eller lignende for å rense ørene, risikerer man å dytte ørevoksen lenger inn i øregangen. Her kan den danne en klump, og etter hvert som ny ørevoks legger seg på den, vil klumpen til slutt fungere som en propp. Å pirke med en q-tip virker også irriterende på huden i øregangen. I tillegg kan bomullspinnen skade trommehinnen om dersom den dyttes for langt inn.

Noen mennesker har spesielt trange eller krumme øreganger, slik at tyggebevegelser ikke får transportert voksen ut av øret på vanlig måte. Opphopning av ørevoks kan også skyldes små benutvekster (eksostoser) i nærheten av trommehinnen. Det er ukjent hvorfor disse utvekstene dannes, og de kan fjernes kirurgisk. Hvis en får vann i øret, for eksempel ved bading, kan ørevoksen svelle. Det kan blokkere øregangen, og gi plutselig øresus og nedsatt hørsel. Plagene forsvinner når voksen tørker inn, men kan komme tilbake neste gang en bader.

Prognose

Ørevoksplager har god prognose. Dersom voksproppen ikke kommer ut av seg selv, kan den nesten alltid skylles ut. Tette øreganger har imidlertid en tendens til å være et tilbakevennende problem, og særlig eldre har ofte problemer med ørevoks.

Hos ca en tredjedel av alle med tette øreganger på grunn av ørevoks, kommer voksproppen ut av seg selv i løpet av fem dager. Hvis øret fortsetter å være tett, kan voksen sannsynlig fjernes ved hjelp av øreskylling. Det er imidlertid ikke uvanlig at ørevoks er et tilbakevendende problem. Det gjelder spesielt for eldre. Jo høyere alder, jo høyere er forekomsten av ørevoksrelaterte plager.

Fakta om Ørevoks:

Ørevoks er helt ufarlig og finnes i øregangen hos alle mennesker. Ørevoksens funksjon er å beskytte øret mot infeksjoner og urenheter. 

Dersom voksen blir liggende i øregangen, kan den danne en klump og tette passasjen. Det kan gi symptomer som nedsatt hørsel, kløe og dottfølelse i øret.

Mange, spesielt eldre, har problemer med ørevoks. Forskning har vist at ti prosent av alle barn og fem prosent av alle friske voksne har tette øreganger som følge av ørevoks.

Olje eller et voksoppløsende middel inn i øregangen kan hjelpe mot hard ørevoks. En kan også skylle med lunkent vann for å få ut proppen. Behandlingen kan en enten gjøre selv eller få hjelp til på legekontoret.

Skrevet av Allmennlege

Kjell Vaage

Skrevet av Medisinstudent med legelisens

Julie Hellem Aaby

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Sykdommer i øre-nese-hals:

Sykdommer i øre-nese halsområdet rammer ofte sansefunksjonene, og kan påvirke vår evne til å puste, svelge, høre og snakke. Mange av sykdommene i dette området er infeksjoner og andre lidelser som lar seg behandle, men det finnes også en rekke varige tilstander som kan forringe livskvaliteten, for eksempel hørselstap eller øresus (tinnitus).

Infeksjoner, som halsbetennelse og ørebetennelse, samt polypper er mest vanlig hos barn. En rekke tilstander i det indre øret, som krystallsyken og virus på balansenerven, gir svimmelhet og balanseforstyrrelser. Disse tilstandene er mest vanlig hos eldre.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk