Ménières sykdom

Ménières sykdom

Sist oppdatert 01.06.2015

Ménières sykdom er en kronisk tilstand som gir svimmelhet og hørselsplager.

Ved Ménières sykdom får man plager med svimmelhet, øresus og nedsatt hørse. Ménières sykdom oppstår i balanseorganene. Disse organene sitter dypt inne i øret både på høyre og på venstre side av hodet. Mange små deler jobber her sammen og sender informasjon via balansenerven til hjernen. Informasjonen herfra gjør at hjernen til en hver tid har kontroll på balansen vår, det vil si at vi unngår å falle når vi står oppreist eller når vi snur på hodet. Balansenerven går sammen med hørselsnerven fra det indre øret til hjernen.

For at balansenerven og hørselsnerven skal sende riktige signaler, må det være en nøyaktig mengde væske i balanseorganet. Ved Ménières sykdom er det for mye væske her, slik at signalene som sendes via balansenerven og hørselsnerven blir uriktige. Det utløser svimmelhet og gir som regel nedsatt hørsel og øresus. Ménières sykdom kan gi hørselsplager i lang tid.

Ménières sykdom er en nokså sjelden tilstand, og rammer like mange menn som kvinner. Det er vanligst å få Ménières sykdom når man er voksen.

Symptomer

Typiske symptomer ved Ménières sykdom er svimmelhet, øresus og nedsatt hørsel i et svingende forløp.

Ménières sykdom kjennetegnes ved at man får plutselige anfall med kraftig svimmelhet. Det føles som om omgivelsene går rundt og rundt, akkurat som å sitte i en karusell. Kvalme og oppkast er også vanlig. Svimmelhetsanfallene varer ofte i omtrent 20 minutter, men kan vare i opptil et døgn. I forbindelse med svimmelheten merker man endringer i hørselen ved at man hører dårligere eller får øresus. Mange vil også føle et trykk eller press mot øret. Ménières sykdom gir slike svimmelhetsanfall flere ganger i løpet av et år. Det er vanlig å ha i gjennomsnitt ett anfall i løpet av en til to måneder, men hos noen kommer anfallene oftere. Man kan da oppleve å være anfallsfri i flere måneder før neste anfallsperiode. Selve svimmelheten vil imidlertid avta med årene. Etter mange års sykdom vil svimmelheten hos de fleste bli helt borte.

Det er typisk at Ménières sykdom gir tap av hørselen i perioder. Man kan dermed ha en periode hvor man nesten ikke hører noen ting eller at man er plaget av øresus, for så at hørselen blir normal igjen. Det er vanlig at øresusen gir økende plager og at hørselen stadig blir dårligere med årene, men få blir helt døve. Opp mot halvparten vil også utvikle symptomer på det andre øret.

Behandling og forebygging

Det finnes ingen spesifikk behandling for Ménières sykdom, men man kan lindre symptomene.

Behandlingen av Ménières sykdom går ut på å lindre symptomene under anfall, og å forebygge nye anfall. Det er viktig at man får god informasjon om sykdommen og god innføring i hvordan man på best mulig måte kan leve med Ménières sykdom.

Mot svimmelhet og kvalme vil det hjelpe å ta det med ro. Det finnes også medisiner som demper plagene. En rekke livsstilsendringer vil virke forebyggende på nye anfall. Blant annet vil reduksjon av stress og et sunt kosthold med lite salt kunne hjelpe. Man bør også redusere inntak av koffein, nikotin og alkohol da dette kan utløse nye anfall. Trening er også viktig. En fysioterapeut kan hjelpe til med å finne nyttige balanseøvelser, men egentrening er også av stor verdi.

Hørselstapet blir ofte verre med årene. Hos mange vil et høreapparat være til god hjelp. Hos noen få blir symptomene så sterke og ubehagelige at de trenger operasjon. Det vil en øre-nese-halslege kunne avgjøre.

Undersøkelse og diagnostikk

Ménières sykdom diagnostiseres ved klassisk sykehistorie og hørselstester.

Det er ingen tester alene som gir diagnosen Ménières sykdom. Det er først og fremst sykehistorien som gjør at legen mistenker Ménières sykdom. For å få diagnosen må man ha hatt minst to typiske svimmelhetsanfall som har hatt en varighet på minst 20 minutter. I tillegg må man ha øresus eller trykkfølelse i øret, og man må ha fått påvist redusert hørsel ved en hørselstest.

I og med at hørselen bare er redusert i perioder, kan det være vanskelig å fange hørselstapet ved testing. Det fører til at mange må igjennom flere hørselstester før den viser unormale funn, og det kan ta flere år. I tillegg vil legen utelukke at svimmelheten og hørselsplagene ikke skyldes annen, alvorlig sykdom i hjernen. I den forbindelse må man ofte ta et MR-bilde. 

Årsak

Årsaken til Ménières sykdom er for mye væske i balanseorganet i det indre øret.

Årsaken til Ménières sykdom er at det samles opp for mye væske inne i balanseorganet i det indre øret. Det fører til at hjernen mottar uriktige signaler fra balanse- og hørselsnerven, og dermed blir vi svimle og får hørselsplager. Selve årsaken til at det blir for mye væske i balanseorganet er ukjent, men det antas at det skyldes at væsken stoppes opp der den ellers skulle rent bort. Det kan være anatomiske forhold som øker risikoen for dette, og derfor ser man av og til at Ménières sykdom er arvelig. Skader mot øret eller andre sykdommer som påvirker det indre øret kan også være årsaken.

Prognose

Prognosen for Ménières sykdom er god med tanke på svimmelhet, men mange får redusert hørsel for alltid.

Ménières sykdom er en kronisk tilstand, det vil si at man aldri blir helt kvitt sykdommen. Som regel vil de verste anfallene med svimmelhet og kvalme gradvis bli mildere med årene, og til slutt forsvinne helt. Hørselstapet kan imidlertid bli verre, og mange får nedsatt hørsel for alltid. Øresusen vil også kunne være en langvarig plage. Opp mot halvparten vil utvikle symptomer også på det andre øret. Selv om Ménières sykdom er en livsvarig tilstand, vil man med tilpasninger og hjelpemidler kunne leve et godt liv med god funksjon.

Fakta om Ménières sykdom:

Ménières sykdom er en kronisk tilstand som gir svimmelhet, øresus og dårlig hørsel. Årsaken er for mye væske i balanseorganene i det indre øret, noe som sender feil balansesignaler til hjernen.

De kraftige svimmelhetsanfallene varer fra 20 minutter til flere timer. Kommer gjerne med uker eller måneders mellomrom. Svimmelheten vil avta med årene, men de fleste får dårligere hørsel når de blir eldre.

Skrevet av Medisinstudent med legelisens

Martine Gausel Engan

Skrevet av Allmennlege

Kjell Vaage

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Sykdommer i øre-nese-hals:

Sykdommer i øre-nese halsområdet rammer ofte sansefunksjonene, og kan påvirke vår evne til å puste, svelge, høre og snakke. Mange av sykdommene i dette området er infeksjoner og andre lidelser som lar seg behandle, men det finnes også en rekke varige tilstander som kan forringe livskvaliteten, for eksempel hørselstap eller øresus (tinnitus).

Infeksjoner, som halsbetennelse og ørebetennelse, samt polypper er mest vanlig hos barn. En rekke tilstander i det indre øret, som krystallsyken og virus på balansenerven, gir svimmelhet og balanseforstyrrelser. Disse tilstandene er mest vanlig hos eldre.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk