Godartet svulst på hørselsnerven

Vestibularisschwannom, akustikusnevrinom

Sist oppdatert 08.05.2015

Nedsatt hørsel på ett øre, øresus, svimmelhet og/eller problemer med balansen kan skyldes en godartet svulst på hørselsnerven.

De vanligste symptomene på en godartet svulst på hørselsnerven er nedsatt hørsel på ett øre, øresus, svimmelhet og problemer med balansen. At svulsten er godartet betyr at det ikke er kreft. Dersom svulsten vokser, kan den likevel skade hørselsnerven eller strukturer i hjernestammen eller lillehjernen. Denne typen svulst er sjelden, og i Norge diagnostiseres det ca. 70 nye tilfeller hvert år. Godartet svulst på hørselsnerven har generelt en god prognose. 

Symptomer

De vanligste symptomene på godartet svulst på hørselsnerven er nedsatt hørsel, øresus, svimmelhet og balanseproblemer. Plagene øker etter hvert som svulsten øker.

Symptomene på godartet svulst på hørselsnerven er varierte, og kan være diffuse. De fleste får nedsatt hørsel på det ene øret, som blir verre etter hvert som tilstanden utvikler seg. Noen opplever også ensidig øresus, svimmelhet og/eller problemer med balansen. Også disse plagene øker etter hvert som svulsten vokser. En av hjernens følenerver (nervus trigemius) kan påvirkes og gi nedsatt følsomhet i ansiktet. Store svulster kan trykke på strukturer i hjernestammen eller lillehjernen, og gi symptomer som dobbelsyn, kvalme og hodepine. Det er imidlertid sjelden at disse symptomene er til stede på diagnosetidspunktet.

Behandling og forebygging

Behandling av godartet svulst på hørselsnerven avhenger først og fremst av svulstens størrelse, men det tas også hensyn til pasientens alder, yrke, hørsel og eventuelle andre sykdommer.

Det finnes flere behandlingsalternativer ved godartet svulst på hørselsnerven. I noen tilfeller vil en vente og se an utviklingen av tilstanden, mens det andre ganger kan være nødvendig med stråling eller kirurgi. Valg av metode avhenger blant annet av pasientens alder, yrke, hørsel, svulstens størrelse og eventuelt andre sykdommer hos pasienten.

En liten svulst vil ofte ikke vokse etter diagnosetidspunktet. Dersom svulsten gir få plager, vil en som regel velge å observere tilstanden. Det er ikke vist at behandling i disse tilfellene gir bedre livskvalitet. Det gjelder spesielt for eldre pasienter. Pasientene må følges opp med jevnlige MR-kontroller, minimum én gang i året i ti år. Dersom svulsten ikke vokser i løpet av de første fem til syv årene, er risikoen for vekst svært liten.

Ved svulster under 25 millimeter som gir symptomer, blir strålebehandling oftest brukt. Da brukes en såkalt strålekniv (også kjent som gammakniv eller stereotaktisk strålebehandling), som kan innstilles slik at stråledosene treffer svulsten og minimalt av vevet og strukturene rundt.

Kirurgi foretrekkes ved større svulster (over 25 millimeter). Også ved små svulster som gir svært uttalte svimmelhetsplager kan det være aktuelt å operere. Metoden som benyttes er såkalt mikrokirurgi, hvor det lages et lite hull i hodeskallen for å nå inn til svulsten. Fullstendig fjerning av svulsten er mulig hos nesten alle pasienter. Når det gjelder komplikasjoner, er hovedutfordringen ved denne typen operasjoner å ikke skjære over ansiktsnerven (nervus facialis). En slik skade vil gi en halvsidig lammelse av muskulaturen i ansiktet. Med dagens operasjonsteknikk skjer dette heldigvis forholdsvis sjelden. Hørselen går som regel tapt på det øret som opereres. 

På Universitetssykehuset Haukeland i Bergen finnes Nasjonal behandlingstjeneste for vestibularisschwannomer. Kompetansesenteret er godt egnet til å gi råd og veiledning angående behandling av godartet svulst på hørselsnerven.

Undersøkelse og diagnostikk

Fastlegen får mistanke om godartet svulst på hørselsnerven på bakgrunn av sykehistorien og undersøkelse av øre, nese, hals og øyne. Endelig diagnose stilles ved hjelp av en MR-undersøkelse av hodet.

Fastlegen vil få mistanke om godartet svulst på hørselsnerven på bakgrunn av sykehistorien. Videre vil han eller hun undersøke ører, nese, hals og øyne. Hørselen vil også bli testet. Avhengig av hva legen finner ved disse undersøkelsene, kan det bli aktuelt med henvisning til en spesialist i øre-nese-hals-sykdommer.

Øre-nese-hals-legen vil gjøre en grundig undersøkelse av hørsel, balanse, koordinasjon og hjernenerver. Ved uklare funn vil en henvises til sykehus for videre utredning. Endelig diagnose stilles ved hjelp av bildeundersøkelse av hodet. MR foretrekkes framfor CT, og en god MR-undersøkelse kan vise svulster som bare er noen få millimeter store.

Årsak

Årsaken til godartet svulst på hørselsnerven er ukjent, og det er heller ikke funnet noen risikofaktorer som disponerer for tilstanden.

Årsaken til godartet svulst på hørselsnerven er ukjent, og det er heller ikke kjent at det finnes noen spesielle faktorer som disponerer for tilstanden. Det er forsket på om hyppig bruk av mobiltelefon kan gi økt risiko for tilstanden, men det er ikke vist noen sammenheng der.

I cirka fem prosent av tilfellene finnes en godartet svulst på begge hørselsnervene. Da er tilstanden vanligvis knyttet til nevrofibromatose 2. Nevrofibromatose er en arvelig sykdom som karakterises av et stort antall små og myke svulster under huden. Det finnes ingen behandling som kurerer tilstanden, men smertefulle eller sjenerende svulster kan som regel opereres vekk.

Prognose

Prognosen ved godartet svulst på hørselsnerven er generelt god, men avhenger av svulstens størrelse.

Prognosen ved godartet svulst på hørselsnerven avhenger av svulstens størrelse. Små svulster gir som regel få plager, og har tilnærmet ingen dødelighet ved kirurgi eller strålebehandling. Større svulster gir flere symptomer, og har også høyere risiko for komplikasjoner i forbindelse med operasjon. Imidlertid er dødeligheten liten selv for store svulster (under én prosent). Av pasientene som behandles (enten med strålekniv eller operasjon), må ca. en tiendedel behandles på nytt.

De fleste pasientene har god livskvalitet etter behandling. Komplikasjoner som hørselstap, lammelse av muskulaturen i ansiktet og problemer med balansen kan føre til redusert livskvalitet. Flertallet er tilbake i jobb mellom tre og seks måneder etter behandling.

Fakta om Godartet svulst på hørselsnerven:

De vanligste symptomene på en godartet svulst på hørselsnerven er nedsatt hørsel på ett øre, øresus, svimmelhet og problemer med balansen. Dersom svulsten vokser, kan den likevel skade hørselsnerven eller strukturer i hjernestammen eller lillehjernen. Små svulster som skaper lite plager, blir ikke behandlet. Litt større svulster blir som regel strålebehandlet, mens store og plagsomme svulster blir operert. 

Skrevet av Allmennlege

Kjell Vaage

Skrevet av Medisinstudent med legelisens

Julie Hellem Aaby

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Sykdommer i øre-nese-hals:

Sykdommer i øre-nese halsområdet rammer ofte sansefunksjonene, og kan påvirke vår evne til å puste, svelge, høre og snakke. Mange av sykdommene i dette området er infeksjoner og andre lidelser som lar seg behandle, men det finnes også en rekke varige tilstander som kan forringe livskvaliteten, for eksempel hørselstap eller øresus (tinnitus).

Infeksjoner, som halsbetennelse og ørebetennelse, samt polypper er mest vanlig hos barn. En rekke tilstander i det indre øret, som krystallsyken og virus på balansenerven, gir svimmelhet og balanseforstyrrelser. Disse tilstandene er mest vanlig hos eldre.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk