Urinveisinfeksjon

Blærekatarr, cystitt

Sist oppdatert 21.05.2015

Urinveisinfeksjon er en infeksjon i urinblærens og urinrørets slimhinner (den indre veggen), og er svært vanlig hos kvinner.

Urinveisinfeksjon, eller blærekatarr, er en infeksjon i slimhinnene i urinblæren og urinveiene. Den vanligste grunnen til urinveisinfeksjon, er at bakterier finner veien opp i urinblæren via urinveiene. Urinen skal vanligvis være fri for bakterier, men ved bakterier vil man kunne oppleve symptomer som svie ved vannlating, økt trang til å late vannet ofte, smerter over nedre del av magen og urin som er blodig, eller lukter sterkere enn vanlig. Urinveisinfeksjon kan ramme begge kjønn, men er langt mer vanlig hos kvinner. Urinveisinfeksjon hos menn forekommer oftest ved plassering av instrumenter, som kateter, opp i urinveiene, eller i tilknytning til forstørret prostata, og vil som regel være mer komplisert enn hos kvinner. Har man flere enn tre episoder av urinveisinfeksjon i løpet av et år kalles dette for tilbakevennende eller residiverende urinveisinfeksjon. Urinveisinfeksjon kan være akutt eller kronisk. Gravide, kvinner etter overgangsalderen og diabetikere vil være ekstra utsatt for å få urinveisinfeksjon.

Symptomer

De vanligste symptomene på urinveisinfeksjon er svie ved vannlating og økt trang til å tisse ofte.

Urinveisinfeksjon vil kunne gi symptomer som svie ved vannlating og økt trang til å late vannet ofte. Klassisk urinveisinfeksjon kan gi en følelse av full blære som må tømmes ofte, og at det bare kommer noen sviende dråper hver gang. Urinen kan være blodig, eller se mer uklar ut enn vanlig og ha en sterkere lukt. Urinveisinfeksjon kan også gi smerter over nedre del av magen som kan gå bak i ryggen. Hvis menn får utflod i forbindelse med urinveisinfeksjon, kan dette være tegn på en uspesifikk infeksjon i urinrøret. Får man feber, frostanfall, smerter i sidene og kvalme/oppkast bør man oppsøke lege da dette kan være tegn på at bakteriene har spredt seg oppover til nyrene. Urinveisinfeksjon hos eldre vil ofte gi mer uklare symptomer, som forvirring og generelt nedsatt allmenntilstand. 

Behandling og forebygging

Mild urinveisinfeksjon hos kvinner vil vanligvis gå over av seg selv, men behandles oftest med antibiotika. Menn og gravide skal alltid behandles med antibiotika.

En mild urinveisinfeksjon hos kvinner vil oftest gå over av seg selv i løpet av en uke, men behandles oftest med antibiotika i opptil tre dager for å forkorte sykdomsforløpet. De vanligste typene antibiotika brukt for behandling av urinveisinfeksjon er trimetoprim, pivmecillinam eller nitrofurantoin. Ciprofloxacin brukes kun i kompliserte tilfeller. Ibuprofen eller andre NSAIDs (Non-steroidal Anti-Inflammatory Drugs) kan brukes som et supplement til antibiotika, da dette har vist seg å være likeverdig med visse typer antibiotika i ukompliserte tilfeller. Det vil også hjelpe mot smerter. Rikelig væskeinntak vil kunne hjelpe å "skylle ut" bakteriene. En varmeflaske over nedre del av magen kan virke lindrende. Urinveisinfeksjon hos menn og gravide skal alltid behandles med antibiotika, og krever lengre behandlingstid. Menn skal behandles i sju til ti dager. Urinveisinfeksjon hos gravide må skje i nært samarbeid med lege, da flere typer antibiotika kan skade fosteret, og ikke kan brukes under svangerskapet. Gravide bør behandles i fem til ti dager. 

Råd for å unngå urinveisinfeksjon er det viktig med god intimhygiene, samt å sørge for fullstendig tømming av urinblæren hver gang man later vannet. Kvinner bør være nøye med å tømme blæren innen 15 minutter etter samleie. Tranebær i form av juice eller kapsler fåes kjøpt på apotek og dagligvarebutikk, men forskning viser sprikende resultater på om hvorvidt dette er effektivt for å forebygge urinveisinfeksjon. Kvinner som er ferdig med overgangsalderen, er spesielt utsatte for urinveisinfeksjon. Østrogenkrem i skjeden og rundt urinrørsåpningen, eller østrogen i form av stikkpiller i skjeden vil kunne virke forebyggende på urinveisinfeksjoner. Det anbefales å unngå bruk intimservietter og sterke såper som bidrar til å tørre ut skjeden.

Undersøkelse og diagnostikk

Urinveisinfeksjon diagnostiseres på bakgrunn av symptomer og urinprøve.

Urinveisinfeksjon diagnostiseres vanligvis på bakgrunn av symptomer og stiks (papirstrimler) i urinprøve. I urinen ser man etter leukocyttesterase og nitritt. Urinprøven bør taes fra midtstrømsurin på morgenen. Bakteriedyrking av urinen er vanligvis ikke nødvendig ved ukomplisert urinveisinfeksjon hos kvinner, men anbefales ved langvarig og tilbakevennende urinveisinfeksjon hos menn, og også i tilfeller der man behandler uten effekt. Dyrking betyr at urinprøven sendes til et mikrobiologisk laboratorium for å finne ut hvilken mikrobe som som er årsak til infeksjonen, og hvilken antibiotika som vil være mest effektiv. Ved tilbakevendende infeksjoner (mer enn tre per år), anbefales det at man får undersøkt urinblæren ved hjelp av cystoskopi, og/eller urinlederne ved hjelp av røntgenbilder.

Årsak

Urinveisinfeksjon skyldes vanligvis at bakterier finner veien opp i urinblæren via urinrøret.

Urinveisinfeksjon skyldes vanligvis at bakterier finner veien opp i urinblæren. Tilstanden er langt vanligere hos kvinner enn hos menn. Det kommer av at urinrøret hos kvinner er 3-4 cm, mens det hos menn er 15-20 cm. Urinrøret hos kvinner ligger også plassert med kort avstand til endetarm og skjede. Vanlige tarmbakterier er hyppigste årsak til urinveisinfeksjon. Ved urinveisinfeksjon hos menn er ofte instrumenter, som kateter, inngangen for bakterier. Kvinner som er gravide vil også ha en økt risiko for å få urinveisinfeksjon, da en stor livmor kan hindre at man får tømt blæren ordentlig. Dette kan gi gode vekstforhold for bakterier. Hormonforandringer som skjer under graviditet vil også føre til en forsinket passasje av urin. Kvinner som er forbi overgangsalderen produserer mindre østrogen, noe som kan være med på å tørke ut slimhinnene, og gjøre dem mindre motstandsdyktige mot infeksjoner. Diabetikere med dårlig kontrollert blodsukker vil ha sukker i urinen, noe som kan gi gode vekstforhold for infeksjon. 

Hos kvinner med klare symptomer på urinveisinfeksjon, men gjentatte, negative prøver, antar man at denne formen for urinveisinfeksjon skyldes en lett, kronisk betennelse og irritasjon i overgangen mellom urinblære og urinrør. Man bør da unngå bruk av intimservietter og sterke såper. Når menn får urinveisinfeksjon skyldes dette ofte betennelse i urinrøret (uretritt). Sjeldnere årsaker til urinveisinfeksjoner virus, sopp, strålebehandling av kreft i bekkenområdet, autoimmune sykdommer som lupus, samt visse medikamenter. 

Prognose

Urinveisinfeksjon har vanligvis et ukomplisert forløp.

Urinveisinfeksjon har vanligvis et ukomplisert forløp, og de fleste har rask og god effekt av antibiotikabehandling. 

Fakta om Urinveisinfeksjon:

Urinveisinfeksjon, også kjent som blærekatarr, er en infeksjon i slimhinnene i urinblæren og urinveiene. Urinveisinfeksjon er vanligvis forårsaket av bakterier, og kan gi symptomer som svie ved vannlating, økt trang til å late vannet ofte, smerter over nedre del av magen og urin som er blodig eller har en sterkere lukt enn vanlig.

Urinveisinfeksjon er langt vanligere hos kvinner, og har vanligvis et ukomplisert forløp. Urinveisinfeksjon hos menn vil oftest være i forbindelse med plassering av instrumenter opp i urinveiene eller en forstørret prostata, og er ofte mer komplisert. Gravide, kvinner over overgangsalderen og diabetikere vil være ekstra utsatt for å få blærekatarr. 

Mild urinveisinfeksjon hos kvinner vil vanligvis gå over av seg selv, men behandles oftest med antibiotika. Menn og gravide skal alltid behandles med antibiotika.

Skrevet av Medisinstudent med legelisens

Kristin Tånes

Skrevet av Allmennlege

Kjell Vaage

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Sykdommer i nyrer og urinveier:

Forskjellige typer infeksjoner står for den største andelen av sykdomstilfellene i nyrer og urinveier. Nyresykdommer, steiner i urinveiene og ondartede svulster er andre, mer sjeldne tilstander. Hos eldre menn er forstørret prostata en hyppig årsak til vannlatningsplager. 

Sykdommer i urinveiene kan gi smerter i sidene, smerter ved vannlatingen, endret vannlatningsmønster og blod i urinen. Slapphet, blek hud og hevelser i kroppen kan være tegn på nyresykdom.  

 

Fakta om Infeksjonssykdommer:

Infeksjonssykdommer er sykdommer som forårsakes av infeksjoner med bakterier, virus, sopp eller parasitter. Infeksjonssykdommer kan ramme alle organer i kroppen. Infeksjoner spenner fra helt uskyldige og vanlige tilstander som forkjølelse og mage-tarminfeksjoner til alvorlige og potensielt dødelige sykdommer som bakteriell hjernehinnebetennelse og ebola-infeksjon.

Alvorlighetsgraden til de ulike infeksjonssykdommene avhenger av type mikrobe og hvilket organ som er affisert. Eksempelvis vil infeksjoner i hjerte, hjerne, nedre luftveier og blod ofte være mer alvorlige enn for eksempel infeksjoner i øvre luftveier og hud. For sykdomsforløp og overlevelse spiller også pasientens immunforsvar og allmenntilstand en rolle. For bakterielle infeksjoner finnes mange forskjellige typer antibiotika som er effektive.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk