Nyresvikt

Nefropati/Kidney failure

Sist oppdatert 25.02.2016

Nyresvikt er en tilstand der nyrene får en sviktende evne til å skille ut væske og avfallsstoffer fra kroppen.

Ved nyresvikt er ikke nyrene lenger i stand til å skille ut væske og avfallsstoffer like effektivt som tidligere. De vanligste symptomer ved nyresvikt er en konsentrert og mørk urin, høyt blodtrykk og hevelser i bein og armer. 

Vi skiller mellom to typer nyresvikt, en akutt nyresvikt og en kronisk nyresvikt. Den akutte nyresvikten kommer plutselig og kan i løpet av dager til uker utvikle seg til en alvorlig nedsettelse av nyrenes funksjon. Den kroniske nyresvikten utvikler seg ofte i løpet av uker til måneder og er en gradvis nedsettelse av nyrefunksjonen.  

Nyrene har som sin oppgave å skille ut væske og avfallsstoffer fra kroppen. Nyrenes evne til å skille ut væske og avfallsstoffer fra kroppen kaller vi for Glomerular Filtration Rate (GFR). Mengde væske som utskilles avhenger av mengden inntatt væske. Når evnen til å utskille væske reduseres, kaller vi det for en nyresvikt. Nyrenes funksjon, nemlig å skille ut væske og avfallsstoffer fra kroppen, svikter.  

Det finnes mange mulige bakenforliggende årsaker til en nyresvikt. Den akutte formen for nyresvikt skyldes ofte inntak av giftstoffer (finnes i sopp, frysevæske eller kjemikalier), virustilstander eller plutselig innsettende nedsatt blodstrøm gjennom nyrene. Den kroniske formen for nyresvikt skyldes oftere skade påført av diabetes eller høyt blodtrykk, antistoffer som angriper nyrevevet eller en voksende tumor.

Symptomer

De vanligste symptomer ved nyresvikt er en konsentrert og mørk urin, høyt blodtrykk og hevelser i bein og armer.

Ved nyresvikt er ikke nyrene lenger i stand til å skille ut væske og avfallsstoffer like effektivt som tidligere. Dermed vil væsken hope seg både i blodet og i kroppens vev. Det fører til hevelser, oftest i bein, men ses også tidvis i armer. På grunn av opphopningen av væske i blodet vil det ofte også måles et forhøyet blodtrykk og/eller væske som siger ut i vevet. Et eksempel på væske som siger ut i vev, er hevelser i beina. Forverres tilstanden, vil personen oppleve tretthet og kvalme. I mer uttalte tilfeller av nyresvikt vil man kunne få en konsentrert, blodtilblandet og/eller mørk urin.

Behandling og forebygging

Å identifisere årsaken til nyresvikten er viktigste steg i behandlingen av nyresvikt. I andre tilfeller kan rensing av blodet med dialyse være eneste behandling.

Når nyresvikt er konstatert, er neste steg å identifisere årsaken til nyresvikten. Behandlingen retter seg ofte mot selve symptomene, altså må man prøve å rette opp igjen væskebalanse, elektrolyttskjevheter (opphopning av avfallsstoffer) og eventuelt annet som er i ubalanse i blodet. Noen ganger må behandlingen rette seg mot årsak til nyresvikten. Det gjelder ved nyreinfeksjon eller der kroppens antistoffer angriper eget nyrevev, en såkalt autoimmun tilstand. Andre ganger kan eneste måte å behandle nyresvikten på være å rense blodet kunstig ved såkalt dialyse.  

Om nyresvikten er så uttalt at nyrene ikke vil kunne opprettholde sin funksjon over tid, vil dialyse og en eventuell nyretransplantasjon være nødvendig. Det er kun i de tilfeller der en ny nyre er nødvendig for å gjenvinne nyrenes funksjon, nemlig å skille ut væske og avfallsstoffer.

Undersøkelse og diagnostikk

Nyresvikt diagnostiseres ved å måle nyrenes evne til utskillelse av væske og avfallsstoffer.

Nyrenes evne til å skille ut væske og avfallsstoffer kan måles ved et mål som heter Glomerular Filtration Rate (GFR). GFR forteller hvordan avfallsstoffer og væske skilles ut i nyrenes minste enheter, kalt glomerulusnøstene. GFR kan måles ved å måle nyrenes utskillelse av kreatinin (et stoff med konstant utskillelse fra muskelvev). Alternativt brukes en undersøkelse der man inntar et stoff som utskilles tilnærmet uten variasjoner, og så måles mengden av stoffet i urinen. På denne måte får vi god innsikt i nyrens effektivitet.

Årsak

Nyresvikt kan ha mange ulike årsaker.

Årsaker til nyresvikt som stammer fra før selve nyren (pre-renale), er slik som manglende blodtilførsel til nyre. En manglende tilstrømning av blod til nyren kan komme av et sjokk, det vil si et plutselig innsettende lavt blodtrykk. Alternativt kan en avklemming av blodårene føre til en plutselig mangel på blodtilførsel til nyrene.  

Av årsaker i nyrene (renale årsaker) er slikt som skader påført av diabetes, såkalt diabetesnefropati, skader påført av høyt blodtrykk, voksende tumor i nyrevevet, antistoffer som angriper nyrevevet, infeksjoner (slik som virus og/eller bakterier) eller giftstoffer som skader nyrevevet.

Av de årsaker som sitter etter nyren (post-renale) finner vi nyresteiner, blæresteiner, medfødte misdannelser i urinveiene eller prostataforstørrelse (hinder) 

Disse årsakene kan eksistere i to kategorier av nyresvikt, den akutte formen for nyresvikt og den kroniske formen for nyresvikt. Eksempelvis vil ofte infeksjoner og giftstoffer gi en akutt nyresvikt, mens diabetes, høyt blodtrykk, urinveishinder eller tumorer vil kunne gi en gradvis, altså kronisk, nyresvikt.

Prognose

Prognosen av nyresvikt avhenger av om tilstanden er akutt eller kronisk.

Den akutte formen for nyresvikt vil for noen, om enn et mindretall, være dødelig. De fleste som får akutt nyresvikt, vil med andre ord overleve. Ved kronisk nyresvikt vil nyrefunksjonen gradvis svekkes. Dialyse og eventuell nyretransplantasjon vil derfor kunne bli nødvendig. Unntaket vil være de tilfellene der man får behandlet årsakene til den kroniske nyresvikten.

Fakta om Nyresvikt:

Ved nyresvikt er ikke nyrene lenger i stand til å skille ut væske og avfallsstoffer like effektivt som tidligere. De vanligste symptomer ved nyresvikt er en konsentrert og mørk urin, høyt blodtrykk og hevelser i bein og armer.

Nyresvikt kan være akutt, for eksempel etter inntak av giftstoffer som fra giftig sopp. Det kan også være en kronisk tilstand som skyldes sykdommer som diabeteshøyt blodtrykk eller kreft. Ved kronisk nyresvikt vil man behøve dialyse eller nyretransplantasjon med mindre man kan få effektiv behandling for den bakenforliggende årsaken til nyresvikten.

Skrevet av Medisinstudent med legelisens

Kristoffer Tunheim

Skrevet av Allmennlege

Kjell Vaage

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Sykdommer i nyrer og urinveier:

Forskjellige typer infeksjoner står for den største andelen av sykdomstilfellene i nyrer og urinveier. Nyresykdommer, steiner i urinveiene og ondartede svulster er andre, mer sjeldne tilstander. Hos eldre menn er forstørret prostata en hyppig årsak til vannlatningsplager. 

Sykdommer i urinveiene kan gi smerter i sidene, smerter ved vannlatingen, endret vannlatningsmønster og blod i urinen. Slapphet, blek hud og hevelser i kroppen kan være tegn på nyresykdom.  

 

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk