Nyrestein

Nefroliitiasis/Kidney stone

Sist oppdatert 02.06.2015

Nyrestein er en smertefull tilstand der det dannes steiner som hindrer passasjen i urinlederne.

Nyrestein merkes oftest som kraftige side-/ryggsmerter og med vansker for å sitte stille. Trykk eller slag mot rygg og side vil kunne utløse voldsomme smerter.

Nyresteinene kan være av ulik størrelse, fasong og materiale. Mistanke om nyresteinsanfall skal straks rapporteres til fastlege eller legevakt. Store steiner må fjernes. Mindre steiner, det vil si steiner med en diameter mindre enn fem millimeter, vil derimot kunne forsvinne ut med urinen av seg selv. Viktig er det å vite at disse også vil kunne forårsake smerte, men vil flyte ut på egenhånd. De over fem millimeter kan fjernes med sjokkbølger (lydbølger).

Symptomer

Ved nyrestein ses ofte kraftige smerter fra side og/eller rygg, og trang til bevegelse. Urinen kan være blodtilblandet eller mørk.

Ved nyrestein ses ofte kraftige smerter fra flanke og/eller rygg, og trang til bevegelse. Det kan også komme blod i urinen eller urinen får et mørkfarget preg. Det er heller ikke uvanlig at man føler seg generelt sykdomspreget, med svette, klamhet og rask hjertefrekvens. Ved mindre steiner vil det også kunne oppstå smerter, men de vil kunne forsvinne spontant ut med urinen. Store nyresteiner har en diameter større enn fem millimeter, og må til behandling og fjerning i sykehus. Det er viktig å ta kontakt med helsevesenet.

Behandling og forebygging

Vanligste behandling av nyrestein er smertestillende og betennelsesdempende. I tillegg må steinene ofte fjernes dersom de har en diameter større enn fem millimeter.

Den vanligste og viktigste behandlingen av nyrestein er rask kontroll over smerter som ofte er tilstede. Behandlingen er ofte en kombinasjon av smertestillende og betennelsesdempende. Det betyr gjerne svake opiater og NSAIDs, for å dempe henholdsvis de kraftige smertene og betennelse i urinlederne som kan oppstå ved nyrestein. Alfa-adrenerge- og kalsium-blokkere hindrer spasmer og sammentrekning av muskulaturen i urinveiene, og kan dermed være med på å få muskulaturen til å slappe av. At muskulaturen i urinlederne slapper av er smertelindrende. Mindre nyresteiner, det vil si de under fem millimeter i diameter, vil forsvinne av seg selv. Store steiner velger man ofte å fjerne. De store nyresteinene fjernes med et sjokkbølgeapparat. Det vil si et apparat som knuser steinene ved hjelp av lydbølger slik at de kan flyte fritt ut med urinen.

Forekomst av nyrestein kan vise at man er utsatt for dannelse av nye steiner. Det kan derfor være en fordel for de som er plaget eller har vært plaget med nyrestein, å ha de ovennevnte medikamentene tilgjengelig, nettopp for å hindre de voldsomme smertene som kan oppstå ved nyrestein. Et nyresteinsanfall må straks rapporteres til fastlege eller legevakt.

Undersøkelse og diagnostikk

Ved nyrestein undersøkes først urinlederne med ultralyd for å bekrefte mistanke om nyrestein. Funn på ultralyd krever en videre utredning med CT uten kontrast.

De karakteristiske smertene, den sykdomspregede tilstanden og trang til bevegelse avslører ofte diagnosen nyrestein på fastlegekontoret. Første undersøkelse ved mistanke om nyrestein er ultralydundersøkelse. Ved en ultralydundersøkelse kan man få bekreftet mistanken om nyrestein. Det er allikevel slik at ikke alle steiner oppdages på ultralyd. Videre vil man derfor, men også for å kartlegge omfanget bedre, gjøre en undersøkelse med CT uten kontrast. Begge disse undersøkelsene gjøres oftest kun på sykehus. Kun enkelte fastlegekontor har tilgang på et ultralydapparat.

Årsak

Ujevn væskebalanse og høyt inntak av enkelte matvarer vil kunne gjøre en mer utsatt for å få nyrestein.

En ujevn væskebalanse, hvor kroppen skiller ut mer væske enn den tar inn, kan føre til dannelse av nyrestein. Inntak av mye kjøtt, sjømat, øl eller andre alkoholholdige drikker vil også kunne være disponerende. Oppstår det en ubalanse i avfallsstoffene, for eksempel ubalanserte konsentrasjoner av kalk, fosfat, oxalat eller urinsyre i urinen, er man også mer utsatt for dannelse av nyrestein. Personer med misdannelser i urinveiene har også økt forekomst av nyrestein. Det finnes også genetiske og livsstilsorienterte årsaker til dannelse av nyrestein. For eksempel disponerer overvekt, lite aktivitet og familiær opphopning. Tilbakevendende urinveisinfeksjoner medvirker også til dannelse av nyresteiner.

Prognose

Fjernes ikke nyresteinene, vil det bli økt væske i nyrene og urinlederne, noe som øker faren for infeksjon.

Nyresteiner under fem millimeter i diameter vil forsvinne med urinen av seg selv. Større nyresteiner vil måtte fjernes på sykehus. Fjernes ikke nyresteinene, vil det kunne skje opphopning av væske i nyrene og urinlederne. Det er en tilstand som kalles hydronefrose med økende fare for infeksjon. Ved god behandling av infeksjon og fjerning av nyresteinene, er det lite fare for varig skade av nyrene. Derfor er effektiv behandling svært viktig. Ved hyppige nyresteinsanfall må man tenke på muligheten for underliggende misdannelser i urinveiene. Det undersøkes på sykehus ved billedundersøkelser.

Fakta om Nyrestein:

Nyrestein merkes oftest som kraftige side-/ryggsmerter og med vansker for å sitte stille. Trykk eller slag mot rygg og side vil kunne utløse voldsomme smerter.

Ved nyrestein dannes steiner i urinlederne som hindrer passasjen. Steinene dannes av de kjemiske stoffene i urinen, og kan være av kalk, oxalat, kalkfosfat, urinstoff, cystein eller en blanding av disse.

Steiner over fem millimeter må fjernes med sjokkbølger på sykehus. Mindre steiner vil flyte ut av seg selv med urinen.

Skrevet av Medisinstudent med legelisens

Kristoffer Tunheim

Skrevet av Allmennlege

Kjell Vaage

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Sykdommer i nyrer og urinveier:

Forskjellige typer infeksjoner står for den største andelen av sykdomstilfellene i nyrer og urinveier. Nyresykdommer, steiner i urinveiene og ondartede svulster er andre, mer sjeldne tilstander. Hos eldre menn er forstørret prostata en hyppig årsak til vannlatningsplager. 

Sykdommer i urinveiene kan gi smerter i sidene, smerter ved vannlatingen, endret vannlatningsmønster og blod i urinen. Slapphet, blek hud og hevelser i kroppen kan være tegn på nyresykdom.  

 

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk