Sykdom hos eldre

Sykdom hos eldre (geriatri) omfatter sykdommer som opptrer i relasjon til menneskets aldring. Det geriatriske fagfeltet omfatter både akutt og kronisk sykdom, samt å behandle funksjonssvikt.

Sykdom hos eldre, geriatri, omfatter sykdommer som er spesielle for eldre mennesker. Man skiller mellom de normale aldersforandringene som alle mennesker går gjennom og sykdomstilstandene som ikke rammer alle.

Typiske alderdomssykdommer er demens, Parkinsons sykdom, beinskjørhet og skader og slitasjeforandringer i bevegelsesapparatet. Forekomsten av sykdom generelt øker med alderen. Derfor er vanlige sykdommer som hjerte- og karsykdom, diabetes, infeksjoner og kreft også hyppige i denne aldersgruppen.

Den normale aldringsprosessen går sin gang hos alle mennesker. Syn og hørsel blir dårligere, bevegelighet og tempo blir nedsatt, og mange opplever redusert hukommelse. Aldringsprosessen fører også til en gradvis nedsatt reservekapasitet i de forskjellige organene. Dette fører til en økt sårbarhet for sykdom og påkjenninger, det gjør at eldre tåler sykdom dårligere. Akutt sykdom kan derfor føre til svikt i ett eller flere organer. Eksempelvis kan en infeksjon lede til en akutt forvirringstilstand, eller en omgangssyke kan medføre nyresvikt. En akutt funksjonssvikt i form av plutselig forvirring, ustøhet med falltendens eller inkontinens hos eldre, er ofte utrykk for akutt kroppslig sykdom. Funksjonssvikten sier imidlertid ikke noe om hva slags sykdom som foreligger, men bør føre til videre utredning av pasienten.

Eldre har ofte andre sykdommer enn yngre, de kan ha et litt annet symptombilde og de har ofte flere sykdommer samtidig. Dette kan gjøre diagnostisering og behandling vanskelig. Eldre mennesker bruker ofte flere medisiner samtidig, og de tåler medisinene dårligere fordi kroppen omsetter disse langsommere eller dårligere. Dårlig ernæringstilstand kan gjøre eldre enda mer sårbare.

Fakta om Sykdom hos eldre:

Sykdom hos eldre, geriatri, omfatter sykdommer som er spesielle for eldre mennesker. Typiske alderdomssykdommer er demens, Parkinsons sykdom, beinskjørhet og skader og slitasjeforandringer i bevegelsesapparatet. Forekomsten av sykdom generelt øker med alderen. Derfor er vanlige sykdommer som hjerte- og karsykdom, diabetes, infeksjoner og kreft også hyppige i denne aldersgruppen.

I tillegg opplever alle at syn og hørsel blir dårligere, bevegelighet og tempo blir nedsatt, og mange opplever redusert hukommelse. Aldringsprosessen fører også til en gradvis nedsatt reservekapasitet i de forskjellige organene. Dette fører til en økt sårbarhet for sykdom og påkjenninger, det gjør at eldre tåler sykdom dårligere.

Skrevet av Allmennlege

Birgitte Bjørntvedt Øie

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Allmennmedisin:

Allmennmedisin er de helseplagene og sykdommene som behandles hos fastlegen. Innen allmennmedisin finner man alt fra mindre helseplager til kroniske sykdommer og alvorlige og livstruende sykdommer.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk