Synsnervebetennelse

Optikusnevritt

Sist oppdatert 28.05.2015

Synsnervebetennelse er betennelse i nerven som leder signaler fra øyet til hjernen.

Synsnervebetennelse er en betennelse i den tykke nerven som går fra netthinnen i øyet til hjernen. Symptomene er en synsreduksjon som kommer gradvis i løpet av timer eller dager og moderate smerter. Det kan også være synsforstyrrelser. Som regel er det bare ett øye som er rammet, men det hender at begge øyne rammes samtidig eller like etter hverandre. Synsnervebetennelse forekommer hyppigere hos personer som har visse autoimmune sykdommer (sykdommer der immunforsvaret angriper kroppen selv). Den vanligste formen for synsnervebetennelse er forbundet med multippel sklerose (MS). Synsnervebetennelse er sjelden, bare en til fem av 100 000 personer får sykdommen årlig. Tre fjerdedeler av dem som får synsnervebetennelse, er kvinner.

Symptomer

Symptomene er redusert syn og moderate smerter.

Både skarpsyn, fargesyn og synsfelt kan være redusert ved synsnervebetennelse. I tillegg er det vanlig med smerter som forverres når man beveger øyet, men en tidel opplever ingen smerter. Noen opplever lysglimt ved øyebevegelser. Symptomene forverres gradvis i løpet av dager. Som regel er sykdommen ensidig, men hos barn er det vanlig at begge øyne er rammet.

Behandling og forebygging

I mange tilfeller er det aktuelt med behandling som demper immunforsvaret.

Målet med behandlingen er å bevare mest mulig av synet. Hvilken behandling som skal gis, vurderes i hvert enkelt tilfelle. Noen ganger er det aktuelt å bruke medisiner som demper aktiviteten i immunforsvaret. 

Undersøkelse og diagnostikk

Sykehistorien og undersøkelse av øyet gir grunnlaget for diagnosen.

En sykehistorien og undersøkelse av synet vil gi legen mistanke om synsnervebetennelse. Det er vanlig at synsstyrken er redusert, at pasienten har synsfeltdefekter, at det er nedsatt pupillereaksjon når man lyser på det syke øyet og at følsomheten for kontraster er redusert. Redusert fargesyn kan påvises ved at en rød gjenstand oppfattes ulikt når hvert øye testes for seg. Pasienten henvises til øyelege eller nevrologisk avdeling for å få en sikker diagnose. God respons på behandling kan bekrefte diagnosen. I tillegg til synsundersøkelse tas det alltid MR av hjerne og ryggmarg ved synsnervebetennelse. Noen ganger er det aktuelt med bredere nevrologisk vurdering. Det innebærer at en nevrolog undersøker hele nervesystemet.

Årsak

Ved synsnervebetennelse er det en betennelsesprosess som ødelegger isolasjonen (myelin) rundt synsnerven, slik at synssignalet ledes dårlig.

Man kjenner ikke den eksakte årsaken til at synsnervebetennelsen oppstår, men det som skjer er at en betennelsesprosess ødelegger vevet (myelin) som isolerer synsnerven. Dermed ledes signalet fra øyet til hjernen dårligere. Synsnervebetennelse forekommer hyppigere hos personer som har visse autoimmune sykdommer. Den vanligste formen for synsnervebetennelse er forbundet med multippel sklerose (MS). Hos barn kommer synsnervebetennelse oftest etter en virusinfeksjon.

Prognose

De fleste opplever at synet kommer tilbake i løpet av dager eller uker. Hos noen er betennelsen en del av sykdommen multippel sklerose.

95 prosent av dem som får synsnervebetennelse, får like godt syn igjen etter sykdommen som de hadde før de ble syke. Det vanligste er at synet kommer tilbake i løpet av dager eller uker. I noen tilfeller kan det gå måneder før alle symptomer er borte. Hvis synsnervebetennelsen er del av en multippel sklerose (MS), er det vanlig at den stadig kommer tilbake og at synet etter hvert blir svekket. En person som har hatt ett tilfelle av synsnervebetennelse, har omtrent 50 prosent sannsynlighet for å utvikle MS, men utvikling av MS kan skje mange år senere. Hos barn som får synsnervebetennelse, er det lavere risiko for tilbakefall og for utvikling av MS. 

Fakta om Synsnervebetennelse:

Synsnervebetennelse er en betennelse i den tykke nerven som går fra netthinnen i øyet til hjernen. Symptomene er en synsreduksjon som kommer gradvis i løpet av timer eller dager og moderate smerter. Det kan også være synsforstyrrelser. Som regel er det bare ett øye som er rammet, men det hender at begge øyne rammes samtidig eller like etter hverandre.

Synsnervebetennelse oppstår oftest hos personer med multippel sklerose, og ofte som et første tegn på sykdommen. Men synsnervebetennelse kan også oppstå uten noen sammenheng med multippel sklerose.

Skrevet av Allmennlege

Kjell Vaage

Skrevet av Medisinstudent med legelisens

Monica Baumann-Larsen

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Øyesykdommer:

Den aller vanligste øyesykdommen blant både voksne og barn, er øyekatarr. Andre typer betennelser i ulike deler av øyet er også ganske vanlige.

Noen øyesykdommer eller tilstander er mest vanlige blant barn, andre skyldes aldring.

Øyet er et komplekst organ med mange strukturer. Sykdomsprosesser i noen av disse strukturene vil kunne gi plager fra øynene. Mange av plagene vil påvirke synet, mens andre kun vil gi ubehag eller smerte.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk