Skjeling

Strabisme

Sist oppdatert 03.06.2015

Skjeling innebærer at øynene ikke rettes mot samme punkt.

Hvis øynene ikke rettes mot samme punkt, sier vi at personen skjeler. Skjeling hos nyfødte barn er normalt. Hvis barnet fortsatt skjeler ved seks måneders alder, vil det bli henvist til øyelege. Skjeling hos barn kommer som regel mellom ett og fire års alder. Det er ikke vanlig at barn i skolealder begynner å skjele hvis de ikke har gjort det tidligere. Skjeling hos barn kan gi svekket syn på det skjelende øyet.

Skjeling hos barn kan behandles med briller, med tildekking av det friske øyet eller med operasjon. Årsaken til skjelingen avgjør hvilken behandling som er riktig. Når skjeling hos barn behandles, er det liten fare for at de skal få varig svekket syn på det skjelende øyet. Voksne som utvikler skjeling, vil som oftest få dobbeltsyn, fordi de ikke uten videre kan undertrykke synsinntrykket fra det skjelende øyet. Nyoppstått skjeling hos voksne kan være tegn på underliggende sykdom, eller det kan komme etter en skade.

Symptomer

Ubehandlet skjeling hos barn kan gi svekket syn på det skjelende øyet. Voksne som utvikler skjeling får dobbeltsyn.

Skjeling hos barn kan føre til at synsinntrykket fra det skjelende øyet undertrykkes. Hos barn som skjeler med det samme øyet hele tiden, blir ikke det skjelende øyet stimulert. Da kan synet på det skjelende øyet bli svekket. Barn som veksler mellom å skjele på det ene og det andre øyet, utvikler ikke slik svaksynthet. Noen barn skjeler bare når de er trøtte og slitne. De får heller ikke svekket syn. For mange barn er en av de største plagene med skjelingen at de får negative kommentarer fra andre barn. Skjeling kan også gjøre det vanskelig å gi blikkontakt. Slike mellommenneskelige faktorer er også en grunn til å behandle skjeling. Voksne som utvikler skjeling, får dobbeltsyn. De har ikke mulighet til å undertrykke signaler fra det skjelende øyet.

Behandling og forebygging

Briller, tildekking av ett øye og kirurgi er blant behandlingsmulighetene ved skjeling.

Noen skjeler fordi de er svært langsynte. I disse tilfellene skal skjelingen behandles med briller som korrigerer for langsyntheten. Hvis et barn skjeler konsekvent på ett øye, kan de få svekket syn på det skjelende øyet. Da vil man dekke til det andre øyet en andel av tiden, slik at barnet får trent opp det skjelende øyet. Det kan også være aktuelt å bruke øyedråper for å blokkere det gode øyet. Øyeleger kan samarbeide med ortoptister, som er spesialister i å trene opp øynene hos personer som skjeler.

Kirurgi er også aktuelt ved en del tilfeller av skjeling. Over 1500 personer i Norge opereres årlig for skjeling. Mange av disse er barn. Man justerer da musklene som beveger øynene, slik at øynene rettes mot samme punkt. Det hender at skjelingen kommer tilbake og at man må operere på nytt. Når skjelingen skyldes en underliggende skade eller sykdom, må den underliggende tilstanden behandles. 

Undersøkelse og diagnostikk

Skjelingen er ofte synlig. Legen utfører ulike tester som kan påvise også milde tilfeller av skjeling.

Skjelingen er ofte lett synlig. I tillegg undersøkes barn systematisk for skjeling på helsestasjonen og i skolen, slik at også milde tilfeller oppdages. Legen kan bruke ulike tester for å påvise milde tilfeller av skjeling. Andre øyeundersøkelser kan gi mer informasjon om årsaken til skjelingen. Ved nyoppstått skjeling hos barn i skolealder og hos voksne er det viktig å gjøre undersøkelser som kan avdekke årsaken til skjelingen.

Årsak

Noen ganger finnes det underliggende årsaker til skjelingen, som skade, sykdom eller langsynthet.

Noen tilfeller av skjeling hos barn kan forklares med stor langsynthet. Når barnet forsøker å fokusere, aktiveres også musklene som beveger øynene innover. Ved mange tilfeller av skjeling hos barn kjenner man ikke årsaken. Skader og sykdom som påvirker musklene og nervene som beveger øynene, kan gi skjeling. Slik skjeling kan oppstå gjennom hele livsløpet.

Prognose

Behandlet skjeling hos barn gir oftest godt syn. Synlig skjeling kan som regel rettes med operasjon.

Hvis skjeling hos barn ikke behandles, er det risiko for at de utvikler dårlig syn på det skjelende øyet (amblyopi). Ved god behandling med tildekking av det friske øyet, kan dette unngås. Barn som skjeler fordi de er svært langsynte, kan få svekket syn hvis langsyntheten ikke behandles med korrigerende briller. Ganske ofte er det aktuelt å operere for skjeling. Dette vil som regel komme i tillegg til behandling med lapp og briller. De fleste vil ved riktig behandling se godt, og de vil ikke ha synlig skjeling.

Fakta om Skjeling:

Skjeling hos nyfødte barn er normalt. Hvis barnet fortsatt skjeler ved seks måneders alder, vil det bli henvist til øyelege. Skjeling hos barn kommer som regel mellom ett og fire års alder. Skjeling hos barn kan gi svekket syn på det skjelende øyet. Skjeling hos barn kan behandles med briller, med tildekking av det friske øyet eller med operasjon. 

Voksne som utvikler skjeling, vil som oftest få dobbeltsyn, fordi de ikke uten videre kan undertrykke synsinntrykket fra det skjelende øyet. Nyoppstått skjeling hos voksne kan være tegn på underliggende sykdom, eller det kan komme etter en skade.

Skrevet av Allmennlege

Kjell Vaage

Skrevet av Medisinstudent med legelisens

Monica Baumann-Larsen

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Øyesykdommer:

Den aller vanligste øyesykdommen blant både voksne og barn, er øyekatarr. Andre typer betennelser i ulike deler av øyet er også ganske vanlige.

Noen øyesykdommer eller tilstander er mest vanlige blant barn, andre skyldes aldring.

Øyet er et komplekst organ med mange strukturer. Sykdomsprosesser i noen av disse strukturene vil kunne gi plager fra øynene. Mange av plagene vil påvirke synet, mens andre kun vil gi ubehag eller smerte.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk