Netthinneløsning

Amotio retinae

Sist oppdatert 02.06.2015

Ved netthinneløsning løsner laget av sanseceller som sitter bakerst i øyeeplet fra underlaget. Som regel er det aldersforandringer som forårsaker dette.

Bakerst i øyeeplet sitter et lag av sanseceller. Det er netthinnen. Ved netthinneløsning mister dette laget festet i underlaget og faller eller presses innover i øyet. Personer som rammes av netthinneløsning opplever et smertefritt synstap som kommer plutselig. Mange opplever at de mister en del av synsfeltet perifert, men også det sentrale synsfeltet kan rammes. Det er viktig å komme raskt til behandling ved netthinneløsning. Da er det gode sjanser for at synet på det øyet som er rammet, vil forbli godt. Det er som regel eldre personer som opplever netthinneløsning, men etter slag eller støt mot øyehulen bør man tenke på netthinneløsning også hos unge.

Symptomer

Ved netthinneløsning opplever personen et smertefritt synstap som kommer plutselig. Ofte er det perifere deler av synsfeltet som forsvinner.

Pasienter med netthinneløsning opplever et smertefritt synstap som kommer plutselig. Mange beskriver synstapet som "en gardin" i synsfeltet. Ofte er det perifere deler av synsfeltet som forsvinner, og det kan oppleves som en skygge i ytterkanten av synsfeltet som følger øyebevegelsene. Den sentrale delen av synsfeltet, som er viktig for å kunne se skarpt, er ofte bevart i begynnelsen. Noen opplever forvarsel i form av lysglimt eller en skur av prikker før synstapet kommer.

Behandling og forebygging

Netthinneløsning må behandles raskt. Det behandles med operasjon som fester netthinnen igjen.

Netthinneløsning behandles med operasjon på øyeavdeling på sykehus. Kirurgen legger netthinnen tilbake der den skal være og fester den der. Jo tidligere netthinneløsning behandles, jo mer sannsynlig er det at synet blir godt på øyet som er rammet. Hvor mye det haster å operere, avhenger av årsaken til at netthinnen har løsnet. I tiden før operasjonen, bør pasienten ligge flatt for å hindre at netthinnen løsner ytterligere.

Undersøkelse og diagnostikk

Diagnosen stilles ut fra symptomer og undersøkelse av øyet.

Øyet undersøkes med lykt og oftalmoskop (øyekikkert). I tillegg gjøres en synsfeltundersøkelse. Sammen med en typisk sykehistorie er dette ofte nok til å mistenke diagnosen netthinneløsning. Pasienten skal da øyeblikkelig henvises til øyeavdeling. Øyelegen kan stille en sikker diagnose og sørge for rask behandling. 

Årsak

Det er flere mekanismer som kan få netthinnen til å løsne. Oftest er det aldersforandringer som ligger bak.

Den vanligste årsaken til at netthinnen løsner, er aldersforandringer i glasslegemet (den geléaktige massen inne i øyeeplet). Glasslegemet skrumper og trekker med seg netthinnen. Som regel kommer det først et hull i netthinnen, og deretter løsner deler av den.

Andre mekanismer for netthinneløsning er at arrvev etter en skade eller en operasjon trekker på netthinnen. Ved sykdom i netthinnen kan væske samle seg bak netthinnen og presse den utover. Slag eller støt mot øyeområdet øker risikoen for at netthinnen løsner. Personer med kraftig nærsynthet har økt risiko for å oppleve netthinneløsning.

Prognose

Operasjonen som fester netthinnen igjen er som regel vellykket, men rask behandling er viktig for å redde synet.

Pasienter som kommer raskt til operasjon, har gode sjanser for å redde synet. Selve operasjonen som sørger for at netthinnen holder seg der den skal være, er vellykket hos 90 prosent av pasientene. Hvis netthinnen har vært løs lenge, og særlig hvis sentralsynet er rammet av netthinneløsningen, kan man likevel få svekket syn på øyet. En person som har opplevd netthinneløsning har litt økt risiko for at dette skjer på nytt senere.

Fakta om Netthinneløsning:

Ved netthinneløsning opplever personen et smertefritt synstap som kommer plutselig. Ofte er det perifere deler av synsfeltet som forsvinner. Det er viktig å komme raskt til lege. Det vil øke sjansene for å redde synet.

Netthinnen kan løsne som følge av alderdom, eller som følge av slag eller trykk mot øyehulen. Da kan netthinnen miste festet sitt, og presses innover i øyet.

Skrevet av Allmennlege

Kjell Vaage

Skrevet av Medisinstudent med legelisens

Monica Baumann-Larsen

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Øyesykdommer:

Den aller vanligste øyesykdommen blant både voksne og barn, er øyekatarr. Andre typer betennelser i ulike deler av øyet er også ganske vanlige.

Noen øyesykdommer eller tilstander er mest vanlige blant barn, andre skyldes aldring.

Øyet er et komplekst organ med mange strukturer. Sykdomsprosesser i noen av disse strukturene vil kunne gi plager fra øynene. Mange av plagene vil påvirke synet, mens andre kun vil gi ubehag eller smerte.

Fakta om Akuttmedisin:

Akuttmedisin er en samlebetegnelse for medisinske tilstander som begynner brått og har et kraftig og raskt forløp som ofte krever livreddende behandling i form av rask førstehjelp. I denne akutte situasjon er pasientene også helt avhengig av førstehjelpens stabiliserende behandling. Her kan enkle grep redde liv, og derfor er førstehjelp en viktig del av akuttmedisinen.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk