Aldersrelatert makuladegenerasjon

Senile macular degeneration

Aldersrelatert makuladegenerasjon, eller AMD, innebærer et smertefritt synstap som særlig rammer skarpsynet.

Aldersrelatert makuladegenerasjon, eller AMD, rammer personer over 50 år, og risikoen for å få sykdommen øker med økende alder. Symptomene på aldersrelatert makuladegenerasjon er et smertefritt synstap som kommer gradvis. Det kan gi problemer med lesing, og synsinntrykkene kan bli forvrengt. Det som skjer i øyet, er at sanseceller og andre celler på netthinnen ødelegges. Det skjer særlig i den delen av netthinnen som er ansvarlig for skarpsyn (makula).

Ved fullt utviklet sykdom finnes aldersrelatert makuladegenerasjon i to typer. En tørr type som gir langsomt synstap, og en våt type som ofte gir raskere og større synstap. Den tørre typen kan gå over til å bli våt type, og det er derfor viktig å kontrollere synet jevnlig for personer med tørr type. For den våte typen finnes det nemlig behandling som bør startes så raskt som mulig. Forstadier til aldersrelatert makuladegenerasjon finnes hos halvparten av personer over 65 år. Fullt utviklet sykdom finnes hos 3,5 prosent av personer over 65 år, og av disse har ca to tredjedeler den våte typen.

Symptomer

De vanligste symptomene er problemer med å lese og at synsinntrykket blir forvrengt.

Aldersrelatert makuladegenerasjon gir et smertefritt synstap som kommer gradvis. Avhengig av hvilke prosesser som skjer i netthinnen, kan sykdomsutviklingen gå svært langsomt (tørr AMD) eller raskere (våt AMD). For mange er det første symptomet at de får problemer med å lese liten skrift. En del opplever at synsinntrykket blir forvrengt. Ved utbredt sykdom, vil hele skarpsynet kunne være borte. Personen har da kun perifert syn, eller såkalt orienteringssyn. Mange har da problemer med å lese og med å gjenkjenne ansikter, men de fleste vil fortsatt kunne orientere seg ved hjelp av synet.

Behandling og forebygging

Noen typer AMD kan behandles med injeksjoner i øyet for å bremse nydannelse av blodkar.

Noen former for AMD kan behandles, i andre tilfeller må man bare følge med på utviklingen av sykdommen. Man deler aldersrelatert makuladegenerasjon i tørr og våt type. Den tørre typen følges opp med jevnlige kontroller hos legen, men det finnes ingen behandling for den. Den våte typen kan behandles med injeksjoner med medikament som bremser nydannelse av blodkar. Det er viktig at dette gjøres tidlig i sykdomsforløpet. En person med tørr AMD kan utvikle våt AMD. Da kan synet raskt forverres, og det er viktig med rask behandling.

Det er særlig skarpsynet, og dermed lesesynet som tapes ved aldersrelatert makuladegenerasjon. Det finnes flere hjelpemidler som kan muliggjøre lesing, selv ved dårlig syn. Eksempler er lupebriller og lese-tv.

Undersøkelse og diagnostikk

Øyelege stiller diagnosen ved å studere øyebunnen.

Øyelegen studerer øyebunnen og kan se forandringer som kjennetegner aldersrelatert makuladegenerasjon. Tegn på skarpsynsvekkelse er avleiringer av proteiner, blødninger og pigmentforandringer og ødem. Avhengig av hvilke forandringer som finnes, vil man avgjøre om det foreligger tørr eller våt type av AMD.

Årsak

Alder, arv, røyking, høyt blodtrykk, kjønn og kosthold er aller faktorer som henger sammen med risiko for å utvikle aldersrelatert makuladegenerasjon.

Ved AMD blir sanseceller og pigmentceller på netthinnen ødelagt. Det skjer særlig i området som sørger for skarpsynet (makula). Risikoen for å få sykdommen øker med økende alder. Røyking og høyt blodtrykk fremskynder sykdomsprosessen. AMD rammer oftere kvinner enn menn. Jevnlig inntak av fet fisk ser ut til å redusere risiko for å utvikle sykdommen, mens ultrafiolett stråling ser ut til å kunne øke risiko for sykdommen.

Prognose

Skarpsynsvekkelse rammer først og fremst sentralsynet. Selv ved langtkommet sykdom vil orienteringssynet være bevart.

Forstadier til skarpsynsvekkelse/aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD) kan påvises hos omtrent halvparten av alle 65-åringer. Sluttstadiet av AMD er den viktigste grunnen til svaksynthet i Norge. Bare en liten andel får fullt utviklet sykdom. Av personer over 65 får 1,2 prosent den tørre varianten og 2,3 prosent den våte varianten. Personer som har AMD av våt type i det ene øyet, har høy risiko for å utvikle dette også i det andre øyet.

Selv ved fullt utviklet sykdom, gir AMD ikke blindhet. De fleste bevarer orienteringssynet, fordi det perifere synsfeltet er intakt. Den største plagen for mange er at de mister lesesynet. Leseevnen kan i noen tilfeller beholdes ved at man tar i bruk spesielle hjelpemidler som er utviklet for dette formålet. Eksempler er lupebriller og lese-tv.

 

Fakta om Aldersrelatert makuladegenerasjon:

Aldersrelatert makuladegenerasjon, eller AMD, er den vanligste årsaken til svaksyn blant eldre. Det er særlig lesesynet som blir svekket. Så mye som halvparten av alle over 65 år har forstadier til aldersrelatert makuladegenerasjon.

Aldersrelatert makuladegenerasjon skyldes at sanseceller på netthinnen blir ødelagt, og det rammer særlig det området som heter makula. Makula gir oss skarpsynet.

Skrevet av Allmennlege

Kjell Vaage

Skrevet av Medisinstudent med legelisens

Monica Baumann-Larsen

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Øyesykdommer:

Den aller vanligste øyesykdommen blant både voksne og barn, er øyekatarr. Andre typer betennelser i ulike deler av øyet er også ganske vanlige.

Noen øyesykdommer eller tilstander er mest vanlige blant barn, andre skyldes aldring.

Øyet er et komplekst organ med mange strukturer. Sykdomsprosesser i noen av disse strukturene vil kunne gi plager fra øynene. Mange av plagene vil påvirke synet, mens andre kun vil gi ubehag eller smerte.

Fakta om Sykdom hos eldre:

Sykdom hos eldre, geriatri, omfatter sykdommer som er spesielle for eldre mennesker. Typiske alderdomssykdommer er demens, Parkinsons sykdom, beinskjørhet og skader og slitasjeforandringer i bevegelsesapparatet. Forekomsten av sykdom generelt øker med alderen. Derfor er vanlige sykdommer som hjerte- og karsykdom, diabetes, infeksjoner og kreft også hyppige i denne aldersgruppen.

I tillegg opplever alle at syn og hørsel blir dårligere, bevegelighet og tempo blir nedsatt, og mange opplever redusert hukommelse. Aldringsprosessen fører også til en gradvis nedsatt reservekapasitet i de forskjellige organene. Dette fører til en økt sårbarhet for sykdom og påkjenninger, det gjør at eldre tåler sykdom dårligere.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk