Øyesykdommer

Noen øyesykdommer er mest vanlige blant barn, mens andre som regel kommer i godt voksen alder. Den aller vanligste øyesykdommen blant både voksne og barn er øyekatarr, konjunktivitt.

Betennelser, brytningsfeil og aldersforandringer er vanlige grunner til øyeplager. Den aller vanligste øyesykdommen blant både voksne og barn, er øyekatarr (konjunktivitt). Andre betennelser i ulike deler av øyet er også ganske vanlige. Ellers er det litt forskjellige øyesykdommer som er vanlig i ulike deler av livet. Brytningsfeil oppstår og oppdages ofte i barnealder. De kan vedvare eller forverres gjennom livet. Skjeling oppstår oftest i barnealder og behandles som regel slik at skjelingen ikke vedvarer hele livet.

Senere i livet blir øyesykdommer som kommer på grunn av aldersforandringer mer vanlige. Hos eldre er grå stær (katarakt), grønn stær (glaukom) og netthinneløsning vanlige øyesykdommer.

Øyet er et komplekst organ. Lys passerer gjennom øyets mange lag, før det når netthinnen helt bak i øyet. Netthinnen består blant annet av sanseceller som oppfatter lys og omdanner det til et signal som går til hjernen. For at lyset skal kunne nå netthinnen bak i øyet, må hornhinnen, forkammeret, linsen og glasslegemet være klare, slik at lyset slipper gjennom. For at synet skal være skarpt, må hornhinnen og linsen ha riktig form, slik at lyset brytes passelig mye. I tillegg er det mange strukturer rundt øyet som sørger for at det fungerer som det skal. Tårevæsken renser og beskytter øyet. Øyemusklene styrer øyet presist i alle retninger. En rik blodtilførsel er nødvendig for å ernære netthinnen og resten av øyet. Nerver sørger for jevnlig blunking og at pupillen forstørres og forminskes til riktig tid. Synsnerven sender synssignaler fra øyet til hjernen.

Sykdomsprosesser i noen av de nevnte strukturene vil kunne gi plager fra øynene. Plagene kan være svekket syn, skjeling, dobbeltsyn, smerter, kløe, svie, rødhet og tåreflod. Ved noen sykdommer kan det også være synsfenomener som lysglimt, fluer eller skygger i synsfeltet. Sykdommene som gir plagene kan være brytningsfeil, betennelser, forhøyet trykk, sirkulasjonsforstyrrelser, aldersforandringer og svulster. Støt eller andre skader mot øyet eller øyeregionen kan også gi øyesymptomer.

Noen sykdommer som påvirker hele kroppen, gir også plager fra øynene. Det vanligste eksempelet på dette er diabetisk retinopati ved diabetes. Personer med diabetes skal derfor følges opp med øyeundersøkelser.

Fakta om Øyesykdommer:

Den aller vanligste øyesykdommen blant både voksne og barn, er øyekatarr. Andre typer betennelser i ulike deler av øyet er også ganske vanlige.

Noen øyesykdommer eller tilstander er mest vanlige blant barn, andre skyldes aldring.

Øyet er et komplekst organ med mange strukturer. Sykdomsprosesser i noen av disse strukturene vil kunne gi plager fra øynene. Mange av plagene vil påvirke synet, mens andre kun vil gi ubehag eller smerte.

Skrevet av Allmennlege

Kjell Vaage

Skrevet av Medisinstudent med legelisens

Monica Baumann-Larsen

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Allmennmedisin:

Allmennmedisin er de helseplagene og sykdommene som behandles hos fastlegen. Innen allmennmedisin finner man alt fra mindre helseplager til kroniske sykdommer og alvorlige og livstruende sykdommer.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk