Skjelving

Essential tremor, Benign tremor

Sist oppdatert 03.06.2015

Ufrivillig skjelving er kronisk tilstedeværelse av raske, ufrivillige og rytmiske svingebevegelser, som regel i hender, armer eller øyelokk. Skjelvingene opptrer både under aktivitet og passivitet.

Skjelving er raske, ufrivillige, rytmiske og svingende bevegelser, på fagspråket kalt for tremor. Når en slik tilstand vedvarer kaller vi den for kronisk. Essensiell tremor er den vanligste form for kroniske bevegelsesforstyrrelse vi kjenner til. Den finnes med skjelving i ulik grad og intensitet. Hos noen vil skjelvingene alltid være tilstede, og hos andre komme og gå. For mange vil skjelvingene bedres ved behandling.   

Vi beskriver ofte skjelving både som aktiv når vi er i bevegelse eller passiv skjelving når vi er i ro. Vi kaller begge typene for skjelving essensiell tremor som rett oversatt betyr uungåelig skjelving. Ufrivillig skjelving ses oftere ved høy alder, men vil også kunne ramme yngre. Ufrivillig skjelving er ofte genetisk betinget, og sees derfor hyppig i noen familier. Utenom arv er årsak til ufrivillig skjelving ukjent.   

Skjelvinger ser vi ved en rekke tilstander, sykdommer og syndromer. Ikke ukjent for røykere eller ved høyt stoffskifte og hos pasienter med Parkinsons sykdom. En grundig gjennomgang av sykehistorien er derfor viktig før konklusjonen lander når det gjelder ufrivillig skjelving. Pasienter med ufrivillig skjelving forteller at skjelvingen nærmst opphører ved bruk av alkohol. Dette skjer ikke ved de andre medisinske tilstandene med skjelving.

Symptomer

Ufrivillige skjelvinger sees som raske bevegelser i hender, armer eller øyelokk.

Raske skjelvinger (mer enn fem per sekund) er vanlig ved essensiell tremor. Skjelvingene sees hyppigst i hender, den ene eller begge, men kan også strekke seg oppover mot armer eller involvere annen muskulatur. Man kan for eksempel ofte se rykninger i øyelokk. Andre symptomer er hoderykninger, stemmeskjelvinger, skrivevansker, drikkevansker og/eller vansker med å bruke verktøy. Skjelvinger i føtter er derimot sjelden. Symptomene ved ufrivillig skjelving kompliserer de daglidagse gjøremålene. Til tross for dette så er det kun de færreste som søker behandling for sin ufrivillige skjelving. Dette har også sammenheng med at mange har skjelving i en mild form.

Behandling og forebygging

Oftest benyttes betablokkere ved behandling av ufrivillig skjelving. I tillegg kan det være nyttig å lære seg avslappingsteknikk.

Betablokkere er den vanligste behandlingen for ufrivillig skjelving. Av betablokkere bruker man gjerne propanolol. Det kan være nyttig å finne teknikker for å slappe av, som yoga, meditasjon eller selvhypnose. Å unngå kaffe og te er ofte fordelaktig for personer med skjelving. En liten vekt ved håndleddet kan være nyttig for å motvirke skjelvinger. I de mest uttalte tilfellene kan nevrokirurgi eller dyp hjernestimulering, forkortet DBS fra engelsk, være nødvendig for å få lettet eller fjernet skjelvingene. Dette er kun nødvendig i de aller kraftigste tilfellene og er veldig sjeldent benyttet som behandling av ufrivillig skjelving. 

Undersøkelse og diagnostikk

Ved denne typen ufrivillige skjelvinger er skjelvingene kroniske. Fordi tilstanden er arvelig, sees ofte flere tilfeller i familien. Andre tilstander må allikevel utelukkes.

Røyking (nikotin), høyt stoffskifte, alkoholabstinenser eller store mengder koffein kan forårsake skjelvinger som likner skjelvinger ved essensiell tremor. Det er derfor viktig å utelukke andre årsaker. Det gjelder ikke minst for Parkinsons sykdom. Det er derfor viktig å utelukke andre sykdommer før man stiller diagnosen essensiell tremor. Ufrivillig skjelving er svært arvelig, og man har derfor ofte andre i familiien med samme tilstand.

Årsak

Årsaken til ufrivillig skjelving er foreløpig ukjent.

Årsaken til ufrivillig skjelving er foreløpig ukjent. Det foreligger mye forskning som tyder på at essensiell tremor er en arvelig tilstand, som involverer nedarvede mutasjoner i bestemte gener. Allikevel er det ikke slik at alle med disse genmutasjonene har skjelvinger, og heller ikke slik at alle med skjelvinger har disse genmutasjonene. Mekanismen som gjør at disse mutasjonene fører til skjelvinger hos enkelte individer, er ikke kjent.  

Prognose

Ufrivillig skjelving er en tilstand som vil kunne bedres under behandling, men som ubehandlet vil kunne forverres med økende alder.

For de fleste er essensiell tremor en tilstand med milde symptomer, og de velger derfor ikke å oppsøke lege for skjelvingen. De som oppsøker lege og igangsetter behandling, vil oppleve en lettelse av sine symptomer ved behandling. Behandling vil være enten medikamentell, kirurgisk eller ved dyp hjernestimulering. Ufrivillig skjelving blir sjelden bedre uten behandling. Personen som trenger behandling for symptomene vil altså være avhengig av behandlingen livet ut for å kunne lette skjelvingen. Personen kan likevel oppleve at symptomene opphører under perioder uten behandling. Dette opphøret vil erfaringsvis ikke vare over lengre perioder. 

Fakta om Skjelving:

Ufrivillig skjelving, også kalt essensiell tremor, gir raske, ufrivillige og rytmiske svingebevegelser i en eller begge hender, armer eller øyelokk. Dette er en tilstand med høy grad av arvelighet. Det er likevel viktig å utelukke andre sykdommer eller årsaker til ufrivillig skjelving.

Det finnes behandling som hjelper dersom man opplever det som plagsomt. Ufrivillig skjelving kan gjøre mange hverdagsoppgaver vanskelige å gjennomføre.

Skrevet av Allmennlege

Kjell Vaage

Skrevet av Medisinstudent med legelisens

Kristoffer Tunheim

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Nevrologiske sykdommer:

Nevrologiske sykdommer omfatter et vidt spekter av tilstander, mange av dem alvorlige og til dels invalidiserende. Noen av sykdommene er relativt vanlige, slik som migrene og andre former for hodepine, mens andre er svært sjeldne og kun forekommer hos noen få pasienter per år i Norge.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk