Cervikogen hodepine

Cervicogenic headache

Cervikogen hodepine, eller nakkehodepine, er hodepine lokalisert til den ene siden av hodet. Kvinner er mer utsatt for denne type hodepine, og den utløses ofte grunnet en tidligere hodeskade eller nakkeskade.

Cervikogen hodepine, eller nakkehodepine, er hodepine som sitter på den ene siden av hodet, og hvor man har klare holdepunkter for at smertene stammer fra benstrukturer eller bløtvev i nakken. Cervix betyr hals/nakke, og det er alltid den samme siden av hodet som rammes.

Smerten kan ofte utløses av visse bevegelser, og den starter gjerne i nakken og brer seg framover til pannen. Mange opplever at smertene er mer intense i panneregionen. Smertene kan i tillegg stråle ut mot skulder og arm, og mange opplever forverring ved behandling hos fysioterapeut. Det ligger ofte en tidligere hode- eller nakkeskade til grunne for hodepinen. 

Denne type hodepine er vanligst hos kvinner, og man antar at rundt 0.4-4 prosent av befolkningen er rammet.

Symptomer

Cervikogen hodepine gir typisk en ensidig hodepine som ikke skifter side. Smerten utløses ofte av spesielle bevegelser eller stillinger av hodet.

Symptomer på cervikogen hodepine er typisk ensidig hodepine som ikke skifter side. Smertene starter ofte i nakken, og brer seg framover mot pannen hvor smertene blir mer intense. Smertene er ikke pulserende, og er av moderat intensitet. Smerten kan ofte utløses av spesielle bevegelser eller stillinger, eller ved å trykke i bakhodet eller øvre del av nakken. Man vil ofte finne nedsatt nakkebevegelighet, og smerte som stråler ut til skulder og arm på samme side. Mange opplever forverring av symptomer ved behandling hos fysioterapeut. Symptomene på cervikogen hodepine er ikke unike, og det kan være mange andre årsaker til hodepinen. 

Behandling og forebygging

Det finnes foreløpig ingen dokumentert effektiv behandling mot cervikogen hodepine. Behandling vil være å lindre plagene, og å forebygge fremtidige problemer.

Det er enda ingen dokumentert effektiv behandling for cervikogen hodepine, men aktuelle tiltak kan være å lære seg avspenningsteknikker og variert fysisk aktivitet. Man bør få instruksjon om hvordan man bruker ryggen og nakken riktig, og forsøke å unngå stillesitting og passivitet. For symptomlindring med medisiner er smertestillende som paracetamol førstevalget. Andre kan ha god effekt av betennelsesdempende medisiner som ibuprofen. Det kan lindre plager i perioder med mye smerte. Sterkere smertestillende bør man være forsiktig med, da disse er vanedannende og gir flere bivirkninger.

Dersom det ikke er tilfredstillende nok med medisiner kan man i enkelte tilfeller prøve nerveblokkade. Det vil da bli satt lokalbedøvelse i nakken for å blokkere smertesignalene. Tidligere har man frarådet behandling hos fysioterapeut, da det ofte har forverret tilstanden. Mange pasienter har beskrevet forverring i begynnelsen av behandlingen, spesielt dersom den har vært kraftfull, men nyere forskning viser at denne forverringen ofte er forbigående. Fysioterapi bør derfor startes opp forsiktig i form av myke muskeltøyninger, og forsiktig strekkbehandling av nakken. En stor studie har vist at pasienter som fikk behandling i form av manipulasjon, øvelser eller kombinasjon av disse, hadde betydelig mindre hodepine enn pasienter som ikke fikk behandling. Kirurgi er veldig sjeldent aktuelt, men kan vurderes hos pasienter hvor de cervikale nerverøttene er involvert.

Undersøkelse og diagnostikk

Cervikogen hodepine diagnostiseres ofte på grunnlag av sykehistorien. Røntgenbilder vil kunne støtte diagnosen.

Cervikogen hodepine diagnostiseres ofte på grunnlag av sykehistorien, hvor ensidig hodepine er det mest vanlige. Legen vil ofte i tillegg teste bevegeligheten i nakken, som ofte er nedsatt, samtidig som man vil sjekke om smertene utløses av spesielle stillinger eller bevegelser. Det finnes ingen blodprøve som vil si om du har cervikogen hodepine eller ei. Heller ikke CT, MR eller røntgen hjelper stort, men det kan i tilfeller være med å støtte diagnosen dersom man finner sykdom eller slitasje på bildene. Det mest sikre for å kunne støtte diagnosen, er at en spesialist sprøyter bedøvelsesmiddel inn i nakken. Det gjøres i håp om å blokkere en eventuell nerve som ligger i klem og gir opphav til smertene. Dersom det lykkes, er man mye nærmere en sikker diagnose.

Årsak

Cervikogen hodepine utløses ofte etter en tidligere hodeskade eller nakkeskade. Den vanligste årsaken er skade på leddene mellom 2. og 3. halsvirvel.

Årsaken til cervikogen hodepine skyldes ofte en unormal bevegelighet i nakken eller øvre del av ryggen. Mange har hatt en tidligere hode- eller nakkeskade, som kan være en utløsende årsak til problemene. Andre årsaker kan være sykdom, skade eller slitasjeforandringer. Den vanligste årsaken til cervikogen hodepine er skade på leddene mellom 2. og 3. halsvirvel. Smertene herfra beveger seg som oftest fra nakke og framover til pannen. Rundt 70 prosent av tilfellene skyldes skader her. Man kan også ha skade på leddet mellom 1. og 2. halsvirvel, også kalt det atlanto-axiale leddet, som ofte kan være kilde til smerter i hodet og i bakhodet. 

Prognose

Prognosen avhenger av årsaken. Noen vil kunne utvikle en kronisk hodepine.

I begynnelsen vil man gjerne oppleve episodiske anfall med hodepine. Det varer gjerne noen dager. Tilstanden kan bli kronisk med daglige smerter over lang tid, dersom man ikke får til en effektiv behandling. 

Fakta om Cervikogen hodepine:

Cervikogen hodepine, eller nakkehodepine, er hodepine som sitter på den ene siden av hodet. Smerten utløses ofte av spesielle bevegelser eller stillinger av hodet.

Denne type hodepine er vanligst hos kvinner, og man antar at rundt 0.4-4 prosent av befolkningen er rammet.

Det finnes foreløpig ingen dokumentert effektiv behandling mot cervikogen hodepine. Behandling vil være å lindre plagene, og å forebygge fremtidige problemer. Noen vil kunne utvikle en kronisk hodepine.

Skrevet av Medisinstudent med legelisens

Carina Trydal

Skrevet av Allmennlege

Kjell Vaage

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Nevrologiske sykdommer:

Nevrologiske sykdommer omfatter et vidt spekter av tilstander, mange av dem alvorlige og til dels invalidiserende. Noen av sykdommene er relativt vanlige, slik som migrene og andre former for hodepine, mens andre er svært sjeldne og kun forekommer hos noen få pasienter per år i Norge.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk