Nevrologiske sykdommer

Nevrologiske sykdommer omfatter sykdommer i hjernevevet, ryggmargen og i nervebanene i kroppen. I tillegg regnes en del muskelsykdommer med til det nevrologiske fagfeltet.

Nevrologiske sykdommer omfatter et vidt spekter av tilstander, mange av dem alvorlige og til dels invalidiserende. Noen av sykdommene er relativt vanlige, slik som migrene og andre former for hodepine, mens andre er svært sjeldne og kun forekommer hos noen få pasienter per år i Norge.

Nervesystemet kan rammes av spesielle sykdommer som MS, epilepsi og Parkinsons sykdom, av infeksjoner som for eksempel hjernehinnebetennelse og av godartede og ondartede svulster. Det kan oppstå sykdommer i blodårene i hjernen som hjerneslag og blødningstilstander. Det er også noen muskulære sykdommer som fører til muskelsvakhet og lammelser og som regnes med til de nevrologiske sykdommene, for eksempel det som kalles muskeldystrofier.

Sykdommer i nervesystemet kan få store konsekvenser fordi de rammer sentrale funksjoner i kroppen som sanseapparatet, bevegelsesapparatet, bevissthetsnivået og kognitive funksjoner som hukommelse og konsentrasjon.

Symptomene er mangfoldige og avhengig av hvilken del av nervesystemet som er berørt av sykdommen. Typiske symptomer ved nevrologiske sykdommer er svimmelhet, hodepine, lammelser, kramper og bevissthetstap. Alt av kroppslige funksjoner fra syn, hørsel og tale til alle former for bevegelser, vannlating og avføring kan også bli affisert.

En del av de sjeldne og alvorlige sykdommene i nervesystemet har en sterk arvelig komponent. En viss arvelig disposisjon gjelder også for noen av de mer vanlige nevrologiske sykdommene som migrene.

Mange av de nevrologiske sykdommene er alvorlige lidelser som innvirker på livskvaliteten i stor grad. Men for flere av de tidligere invalidiserende tilstandene som for eksempel epilepsi og migrene har man de senere årene fått mer effektive medikamenter som forhindrer anfall eller lindrer forløpet av anfallene. Også innen behandling av MS har det skjedd fremskritt i senere år. 

Fakta om Nevrologiske sykdommer:

Nevrologiske sykdommer omfatter et vidt spekter av tilstander, mange av dem alvorlige og til dels invalidiserende. Noen av sykdommene er relativt vanlige, slik som migrene og andre former for hodepine, mens andre er svært sjeldne og kun forekommer hos noen få pasienter per år i Norge.

Skrevet av Allmennlege

Birgitte Bjørntvedt Øie

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Allmennmedisin:

Allmennmedisin er de helseplagene og sykdommene som behandles hos fastlegen. Innen allmennmedisin finner man alt fra mindre helseplager til kroniske sykdommer og alvorlige og livstruende sykdommer.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk