Ulcerøs kolitt

Ulcerative colitis

Sist oppdatert 28.05.2015

Ulcerøs kolitt er en betennelsessykdom i tykktarmen. Den gir plager som blodig diaré og magesmerter.

Ulcerøs kolitt er en betennelse i slimhinnen i tykktarmen. Slimhinnen i endetarmen (rektum) er som regel rammet. I tillegg kan større eller mindre deler av resten av tykktarmens slimhinne være betent. Vanlige plager ved ulcerøs kolitt er diaré, blodig avføring og magesmerter. Sykdommen debuterer som regel i ung voksen alder (15-40 år), og den rammer begge kjønn like ofte. Sykdommens forløp er som regel preget av perioder med forverring etterfulgt av perioder med mindre sykdomsaktivitet. Ved ubehandlet sykdom vil en ny forverring som regel komme mindre enn 12 måneder etter forrige sykdomsperiode. Sykdommen rammer 14 av 100 000 personer årlig, og det er ca 12 000 personer som lever med sykdommen i Norge i dag. 

Symptomer

Blodig diaré og magesmerter er vanlige plager ved ulcerøs kolitt.

Symptomene på ulcerøs kolitt er blodig diaré, magesmerter og ofte sterk trang til avføring. Jernmangel, vekttap, slapphet og feber forekommer også. Hvor store plagene ved sykdommen er, kan variere mye fra person til person. Som regel er sykdomsforløpet svingende, med gode og dårlige perioder. Men det hender også at sykdomsaktiviteten vedvarer over lang tid. Noen personer med ulcerøs kolitt får også sykdom i andre organer enn tarmen. Hud, øyne, ledd og lever er de organene som oftest rammes.

Behandling og forebygging

Ulcerøs kolitt behandles med medikamenter som hemmer immunforsvaret. Kirurgi kan være aktuelt i noen tilfeller.

Behandlingen for ulcerøs kolitt har som mål å forkorte akutte sykdomsutbrudd og forebygge nye forverringer. De vanligste medikamentene er steroider og mesalazin (5-ASA). Hvis dette ikke holder sykdommen i sjakk, bruker man medikamenter som angriper visse komponenter i immunforsvaret mer spesifikt. Akutte sykdomsepisoder kan kreve innleggelse i sykehus. Ved svært kraftig betennelse eller sykdom som vanskelig lar seg behandle med medikamenter, kan det bli aktuelt med kirurgisk behandling. Som regel fjernes da hele tykktarmen. Dette er den eneste behandlingen som kan kurere sykdommen.

Undersøkelse og diagnostikk

Koloskopi med biopsi av tarmen er nødvendig for endelig diagnose.

Den typiske sykehistorien ved ulcerøs colitt gir mistanke om diagnosen. Blodprøver kan styrke mistanken, men den må bekreftes med en endoskopisk undersøkelse av tykktarmen (koloskopi) hvor man tar en biopsi (en liten prøve av tarmen). Det er ikke alltid mulig å skille mellom tarmsykdommene ulcerøs kolitt og Crohns sykdom selv om man tar en biopsi.

Årsak

Ved ulcerøs kolitt angriper kroppens immunforsvar tarmslimhinnen. Man kjenner ikke årsaken til at dette skjer.

Årsaken til sykdommen er ikke kjent, men førstegradsslektninger til personer med ulcerøs kolitt har økt risiko for å få sykdommen. Noen miljøfaktorer påvirker også risikoen for å få ulcerøs kolitt. NSAIDS, en type betennelsesdempende medikamenter, kan gi oppblussing av sykdommen hos noen pasienter. Røyking reduserer risikoen for å få ulcerøs kolitt (men øker risikoen for å få tarmsykdommen Crohns sykdom). Gjennomgått blindtarmbetennelse reduserer risikoen. Stress og visse elementer i kostholdet kan for noen gi en forverring av sykdommen, men de er ikke årsak til den.

Prognose

Omtrent to av tre personer opplever bedring når en akutt sykdomsperiode behandles med medikamenter. Hos 80 prosent av dem som etterlever et behandlingsopplegg, vil sykdomsaktiviteten holde seg stabil på et lavt nivå.

Sykdommen følger personen livet ut og følges opp med jevnlige kontroller. Det er stor variasjon i hvor store plager ulike personer med ulcerøs kolitt får gjennom livet. Ung alder ved sykdomsdebut, høy sykdomsaktivitet og stor sykdomsutbredelse gir dårligere prognose. Alvorlighetsgrad ved diagnosetidspunktet sier ikke noe om alvorlighetsgraden av sykdommen i et lengre tidsperspektiv. Hyppige tilbakefall tidlig i sykdomsforløpet har vist seg å henge sammen med økt risiko for tilbakefall senere. Sykdommens forløp er som regel preget av perioder med forverring etterfulgt av perioder med mindre sykdomsaktivitet. Ved ubehandlet sykdom vil en ny forverring som oftest komme mindre enn 12 måneder etter forrige periode.

Omtrent to av tre pasienter oppnår at en akutt sykdomsperiode går tilbake med medikamentell behandling. Hos 80 prosent av pasienter som etterlever behandlingsopplegget, vil sykdomsaktiviteten holde seg på et lavt nivå. 5 til 15 prosent utvikler fulminant kolitt, som kan være livstruende. Hvis man mistenker at dette kan oppstå, følges pasienten tett med hyppige kontroller. Personer med ulcerøs kolitt har noe økt risiko for å få tarmkreft. God behandling reduserer den økte risikoen. Siden man er oppmerksom på den økte risikoen, vil tilfeller av tarmkreft ofte oppdages tidlig i denne gruppen. 25 prosent med ulcerøs kolitt får også sykdom i lever, øyne, hud eller ledd.

Fakta om Ulcerøs kolitt:

Ulcerøs kolitt er en betennelsessykdom i tykktarmen. Den gir plager som blodig diaré og magesmerter. Ulcerøs kolitt har som oftest svingende forløp med perioder med høy sykdomsaktivitet og perioder med lite sykdom. Det finnes medisiner som hjelper for de aller fleste, både ved å korte ned sykdomsperiodene og å forhindre nye perioder med sykdom.

Skrevet av Allmennlege

Kjell Vaage

Skrevet av Medisinstudent med legelisens

Monica Baumann-Larsen

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Mage- og tarmsykdommer:

Sykdomstilstander i mage-tarmkanalen, som også inkluderer lever og galleveier og bukspyttkjertelen, kalles mage- og tarmsykdommer.

Betennelsetilstander kan oppstå i alle deler av fordøyelseskanalen. Det samme kan kreft. I tillegg kan man få sår i slimhinnene og eventuelt blødning i spiserør, magesekk og tolvfingertarm. Man kan også få funksjonsforstyrrelser, ofte som resultat av sykdommer.

Sykdommer i mage og tarm gir ofte symptomer i form av magesmerter, kvalme, oppkast, diaré eller blod i avføringen. Slapphet, vekttap og endret avføringsmønster er symptomer som kan være tegn på alvorlig sykdom fra fordøyelseskanalen.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk