Irritabel tarm

Irritable bowel syndrome, IBS

Sist oppdatert 24.08.2016

Irritabel tarm-syndrom er en tilstand som preges av magesmerter, følelse av oppblåsthet og vekslende avføring. Irritabel tarm skyldes en forstyrrelse i tarmens funksjon.

Irritabel tarm-syndrom er en funksjonsforstyrrelse i tarmkanalen som gir plager i form av smerter og følelse av oppblåsthet i magen, og forstoppelse eller diaré eller veksling mellom disse. I mange tilfeller har man andre kroppslige plager samtidig, som utmattelse, smerter i muskler og ledd eller angst og depresjon.

Irritabel tarm debuterer som regel i ung voksenalder, sykdomsdebut etter 50 år er sjelden. Irritabel tarm er som regel kronisk, men den har ofte et varierende forløp med gode og dårlige perioder. Psykisk stress og bekymringer kan forverre plagene. Tidligere trodde man at irritabel tarm var en lidelse som hadde psykiske årsaker. Vi vet fortsatt ikke sikkert hva irritabel tarm skyldes, men i senere år har det vært gjort forskning som tyder på at årsaken kan være sammensatt, og at blant annet bakterielle, nevrologiske og hormonelle faktorer kan spille en rolle, i tillegg til arvelige og psykososiale forhold. 

Det kan se ut som om at pasienter med irritabel tarm har nedsatt evne til å bryte ned spesielle karbohydrater, FODMAP, i tynntarmen og at disse karbohydratene istedet gjennomgår en gjæringsprosess i tykktarmen som gir økt gassdannelse. En diett med mindre av disse karbohydratene, kalt LAV FODMAP, fører til bedring av symptomene hos mange. 

Irritabel tarm lar seg ikke påvise i blodprøver eller ved andre diagnostiske undersøkelser. Diagnosen stilles utfra symptombildet og etter at man har utelukket andre, mer alvorlige årsaker.

For mange gjør det å bli tatt på alvor og få en forsikring om at symptomene ikke skyldes alvorlig sykdom, at plagene håndteres lettere, og det kan være behandling nok i seg selv. Det er sjelden behov for medikamentell behandling, men det finnes medikamenter som kan hjelpe mot diaré og treg mage. 

Generelle forholdsregler som å spise hyppige, små måltider fremfor store og kraftige, unngå luftdannende matvarer som løk, kål osv kan være nyttige for mange. Man bør selv være oppmerksom på om det er spesielle matvarer som forverrer plagene, og redusere inntaket av disse. Noen kan oppleve bedring av symptomene ved å spise glutenfritt selv om de ikke har fått påvist cøliaki. Store og langvarige endringer i kostholdet bør ikke igangsettes uten at man har rådført seg med lege. 

Symptomer

Symptomene ved irritabel tarm er magesmerter, følelse av oppblåsthet og forstoppelse, eller diaré eller en veksling mellom disse.

Irritabel tarm-syndrom gir varierende grad av smerter og ubehag i magen. Smertene er som regel lette til moderate og de blir ofte bedre etter avføring eller luftavgang. Typisk er også en følelse av oppblåsthet og luft i magen. Mange kan føle at magen blir utspilt i løpet av dagen. 

Avføringsforstyrrelser er som regel alltid tilstede ved irritabel tarm. Hos noen er symptombildet dominert av forstoppelse med hard avføring og sjeldne tarmtømminger, mens andre i hovedsak har diaré med hyppig og løs avføring. Mange opplever begge deler. Ofte foreligger en plutselig avføringstrang. En følelse av å ikke få tømt seg helt, slik at man må gå på do mange ganger er også vanlig. Av og til kan avføringen være slimtilblandet. 

En del av dem som har irritabel tarm har tilleggsplager som tretthet, utmattelse og smerter i muskler og ledd. Det er også sett økt forekomst av angst og depresjon hos pasienter med irritabel tarm.

Blod i avføringen er ikke en del av symptombildet ved irritabel tarm. Dette, sammen med lav hemoglobin ("blodprosent"), slapphet og vekttap er symptomer som kan være utrykk for alvorlig sykdom og bør lede til kontakt med lege. Endret avføringsmønster og magesmerter som debuterer hos voksne personer, bør også utredes hos lege. 

Det er en grei regel å alltid kontakte lege ved nyoppståtte symptomer som ikke går over av seg selv i løpet av kort tid, for å få en sikker diagnose eller for å få utelukket alvorlige sykdommer. Det gjelder også ved symptomer på irritabel tarm.

Behandling og forebygging

Behandling er som regel ikke nødvendig. Ofte vil en grundig undersøkelse og en forsikring om at symptomene ikke skyldes alvorlig sykdom gjøre at irritabel tarm håndteres lettere.

Plagene ved irritabel tarm er som regel milde til moderate, og krever ofte ikke behandling. Men for noen kan symptomene påvirke livskvaliteten i betydelig grad, slik at det kan være nødvendig å se på hva man kan gjøre for å lette plagene. 

Det bør alltid foretas en grundig utredning hos lege, slik at den som er rammet føler seg tatt på alvor og er trygg på at symptomene ikke skyldes andre, mer alvorlige sykdommer. Ofte har det en god effekt i seg selv, og det kan gjøre symptomene lettere å leve med.

Tradisjonelt har man hatt lite å tilby pasienter med irritabel tarm utover å gi generelle råd som å spise hyppige, små måltider fremfor store og kraftige, og unngå luftdannende matvarer som for eksempel løk og kål. I senere år er det gjort forskning som tyder på at inntak av mat som inneholder visse typer lange karbohydrater med det kompliserte navnet fermenterbare oligo-, di- og monosakkarider og polyoler, eller FODMAP, kan forverre plagene ved irritabel tarm. En diett som inneholder mindre av denne typen karbohydrater, kalt LAV FODMAP, gir bedring av symptomene hos mange.

Man bør også selv forsøke å finne ut om plagene blir verre etter inntak av visse matvarer. I så tilfelle kan det være lurt å begrense inntaket av disse. Noen opplever bedring ved å spise glutenfritt, selv om man ikke har fått påvist cøliaki. For noen kan inntak av fiberrik kost føre til bedring, spesielt hvis treg mage er det mest fremtredende symptomet. Hos andre kan fiber gjøre plagene verre. Det bør ikke igangsettes store og langvarige endringer i kostholdet uten at man rådfører seg med lege, både fordi slike dietter kan påvirke livskvaliteten i betydelig grad, og fordi de eventuelt kan gi mangeltilstander.

I tillegg til regelmessige måltider råder man pasienter med iritabel tarm til å få nok søvn og drive regelmessig fysisk aktivitet. Generelt er man tilbakeholden med å anbefale medikamentell behandling ved irritabel tarm. Nylig har det kommet et reseptbelagt medikament, linaklotid, som kan hjelpe for dem som har irritabel tarm preget av treg mage eller forstoppelse. Kraftig diaré kan eventuelt behandles medikamentelt med loperamid. Medikamentet dimetikon kan hos noen ha effekt ved luftplager. 

Undersøkelse og diagnostikk

Diagnosen irritabel tarm stilles utfra symptomene, og etter at man har utelukket andre mer alvorlige tilstander.

Irritabel tarm lar seg foreløpig ikke påvise i blodprøver eller ved andre diagnostiske tester. Diagnosen stilles utfra sykehistorie, symptomer og ved en klinisk undersøkelse, og etter at man har utelukket andre, mer alvorlige sykdommer som ulcerøs kolitt, Crohns sykdom, cøliaki og kreft i mage-tarmkanalen. 

I senere år er det utarbeidet internasjonale diagnostiske kriterier som skal være oppfylt for å stille diagnosen irritabel tarm; Roma III-kriteriene. De går på de typiske symptomene og varigheten av disse. Som regel tas en rekke blodprøver som hemoglobin (blodprosent), senkning, stoffskifteprøver, leverprøver, vitamin B12 og eventuelt andre. Ofte tas også prøver på glutenintoleranse og laktoseintoleranse. Det er som regel også aktuelt å ta en avføringsprøve.

Den videre utredningen er individuell og avhenger av symptomer, pasientens alder og hvorvidt man har tilfeller av arvelige tarmsykdommer eller kreft i mage-tarmkanalen i familien. Aktuelle undersøkelser er koloskopi eller CT-undersøkelse av tarmen. 

Visse symptomer skal alltid lede til videre utredning. De er: debut ved alder over 50 år, blod i avføringen, uforklarlig vekttap, nattlige symptomer, nylig gjennomgått anbitiotikabehandling og tykktarmskreft i familien. 

Årsak

Årsaken til irritabel tarm er ikke fullstendig kjent. Forskning tyder på at både bakterielle, nevrologiske og hormonelle faktorer kan spille en rolle, i tillegg til arvelige og psykososiale forhold.

Det er enighet om at irritabel tarm skyldes en forstyrrelse i tarmbevegelsene; tarminnholdet går enten for fort eller for langsomt gjennom tarmen. Hva som forårsaker denne funksjonsforstyrrelsen er fortsatt ikke kjent, men man tror at utviklingen og forløpet er sammensatt av flere biologiske og psykososiale faktorer.

Det ser ut til at tarmen hos dem som har iritabel tarm-syndrom, er ekstra følsom for påvirkninger, kanskje på grunn av en arvelig disposisjon. Man tror at næringsstoffer i kosten eller mage-tarminfeksjoner kan føre til en uheldig bakteriesammensetning i tarmen.

Senere forskning kan tyde på at personer med irritabel tarm har nedsatt evne til å bryte ned spesielle tungt fordøyelige karbohydrater med det kompliserte navnet fermenterbare oligo-, di- og monosakkarider og polyoler, kalt FODMAP, i tynntarmen, slik at disse passerer videre til tykktarmen hvor de gjennomgår en gjæringsprosess som danner gass.

Det kan også se ut som om det foreligger en intoleranse for visse næringsstoffer, for eksempel gluten, hvete og fruktose, hos noen av pasientene med irritabel tarm, selv om dette ikke lar seg påvise i blodprøver eller på annen måte.

Plagene ved irritabel tarm-syndrom kan forverres av psykiske faktorer som stress, bekymring og vanskelige livshendelser. Det er imidlertid ikke slik at psykisk stress blir sett på som en årsak til irritabel tarm-syndrom slik man trodde tidligere. Tarmen er følsom for nervestimuli fra hjernen, og alle mennesker har nok opplevd at de kan få vondt i magen eller diaré for eksempel hvis de gruer seg til noe. 

Det gjenstår mye forskning før man kan si noe sikkert om årsakene til irritabel tarm.

Prognose

Irritabel tarm er en godartet, men som regel kronisk tilstand. Til nå finnes ingen kurerende behandling, men en regelmessig livsførsel og forholdsregler i matveien kan lindre symptomene.

Irritabel tarm regnes for å være en kronisk tilstand, men den har ofte et varierende forløp, og mange kan ha lange perioder med få symptomer. Irritabel tarm er ufarlig og disponerer ikke for kreft.

Mange synes det er ubehagelig og vanskelig å snakke med legen sin om plager fra tarmen, men et godt samarbeid mellom lege og pasient er viktig for å komme frem til hvordan man kan håndtere plagene best mulig.

For de fleste pasienter vil en livsførsel med regelmessige måltider, nok søvn og regelmessig fysisk aktivitet være av betydning. I tillegg er det viktig å være oppmerksom på faktorer som kan forverre plagene, som spesielle matvarer og stress, og forsøke å unngå disse.  

Det viktigste er imidlertid å få en forsikring om at man ikke lider av en alvorlig sykdom. Det i seg selv vil ofte lette plagene fordi mindre bekymring gir mindre stimuli til tarmen og dermed bedring av symptomene. 

Fakta om Irritabel tarm:

Irritabel tarm-syndrom er en tilstand som preges av magesmerter, følelse av oppblåsthet og vekslende avføring. Irritabel tarm skyldes en forstyrrelse i tarmens funksjon.

Irritabel tarm debuterer som regel i ung voksenalder, sykdomsdebut etter 50 år er sjelden. Irritabel tarm er som regel kronisk.

Irritabel tarm lar seg ikke påvise i blodprøver eller ved andre diagnostiske undersøkelser. Diagnosen stilles utfra symptombildet og etter at man har utelukket andre, mer alvorlige årsaker.

Til nå finnes ingen kurerende behandling, men en regelmessig livsførsel og forholdsregler i matveien kan lindre symptomene.

Skrevet av Allmennlege

Birgitte Bjørntvedt Øie

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Mage- og tarmsykdommer:

Sykdomstilstander i mage-tarmkanalen, som også inkluderer lever og galleveier og bukspyttkjertelen, kalles mage- og tarmsykdommer.

Betennelsetilstander kan oppstå i alle deler av fordøyelseskanalen. Det samme kan kreft. I tillegg kan man få sår i slimhinnene og eventuelt blødning i spiserør, magesekk og tolvfingertarm. Man kan også få funksjonsforstyrrelser, ofte som resultat av sykdommer.

Sykdommer i mage og tarm gir ofte symptomer i form av magesmerter, kvalme, oppkast, diaré eller blod i avføringen. Slapphet, vekttap og endret avføringsmønster er symptomer som kan være tegn på alvorlig sykdom fra fordøyelseskanalen.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk