Utposninger på tykktarmen

Divertikulose

Sist oppdatert 11.03.2016

Utposninger på tykktarmen skyldes svekkelse av muskulaturen i veggene i tykktarmen.

Utposninger, eller divertikler, i tykktarmen er ufarlig, men av og til kan det oppstå infeksjoner i disse. Man opplever da gjerne feber og smerter nederst på venstre side av magen. Dette behandles gjerne med antibiotika. Dersom man kun har divertikler uten noen form for plager, trenger ikke det noen behandling. Faren med divertikler er senfølgene man kan få etter en infeksjon i divertiklene. Det kan være pussfylte hulrom, blødninger, hull i tarmen eller blodforgiftning

Utposninger på tykktarmen er i stor grad en "Vestens sykdom", som trolig skyldes vårt gjennomgående fiberfattige kosthold. Teoretisk gir et kosthold rikt på fiber bløt, voluminøs avføring som lett skyves ut av tarmen, mens et kosthold fattig på fiber gir klumpete, hard avføring, som tilsier at en må bruke mer muskelkraft for å få ut av tarmen.

Veggene i tykktarmen består av muskelmasse som maler og presser avføringen ut av endetarmsåpningen. Presset kan imidlertid føre til at tarmveggene poser seg. Plagen er mest utbredt blant eldre mennesker, ettersom veggene i tykktarmen svekkes med årene. Fra 50-årsalderen av er det svært vanlig å ha noen få av disse utposningene som er omkring en centimeter i diameter. Noen ganger kan man få flere titalls, for ikke å si flere hundre utposninger. Ofte er imidlertid utposningene uten symptomer. Hvis avføringen samler seg opp inni utposningene kan det oppstå infeksjon, en divertikulitt, med symptomer og mulige komplikasjoner.

Symptomer

Utposninger på tarmen gir sjelden symptomer. Dersom det oppstår infeksjon i disse utposningene, opplever man gjerne feber og smerte nederst på venstre side av magen.

Det er bare de færreste med utposninger på tykktarmen som får symptomer. Noen får imidlertid smerter nederst på venstre side av magen som kan minne om kolikksmerter, eller blødninger fra endetarmen. Denne type symptomer skyldes en lett irritasjon i utposningene. Hvis betennelsen er mer alvorlig, er magesmertene sterkere og man får feber.

Tatt i betraktning hvor utbredt utposninger på tykktarmen er, forekommer det sjelden komplikasjoner. Bukhinnebetennelse (peritonitt) som gir symptomer i form av voldsomme magesmerter og mulig kollaps, er én mulig komplikasjon. Komplikasjonen oppstår imidlertid bare hvis en av utposningene har sprukket og avføring renner ut i buken. I disse tilfellene er øyeblikkelig operasjon påkrevd. En annen mulig komplikasjon er at det oppstår en type forstoppelse som fører til kolikkliknende smerter, oppkast og en tykktarm som ikke lenger fungerer. Aldersgruppen som primært får utposninger på tykktarmen er i hovedsak den samme som er i risikosonen når det gjelder tarmkreft, altså personer over 40-50 år. Symptomene er også ofte til forveksling like.

Behandling og forebygging

Utposninger på tykktarmen uten plager trenger ingen behandling. Ved plager behandles disse ut i fra alvorlighet, og om det i tillegg er en infeksjon tilstede.

Er man lett angrepet av utposninger, holder det å behandle tilstanden med et smertestillende preparat og et antibiotikum. Når diagnosen er stilt, anbefales et kosthold rikt på fiber og et spasmedempende preparat som kan lindre eventuelle kolikkliknende plager. Vanligvis er disse tiltakene tilstrekkelige. Hvis problemene er omfattende og vedvarer, kan det imidlertid være et alternativ å fjerne den skadede delen av tarmen (kolektomi). Hvis det oppstår plutselige og voldsomme smerter, kan det være nødvendig med sykehusinnleggelse og intravenøs antibiotikabehandling. Man vil dessuten ønske å utelukke at det foreligger obstruksjon; at en utposning har sprukket; eller bukhinnebetennelse, alle tilstander der det er påkrevd med øyeblikkelig operasjon.

Undersøkelse og diagnostikk

Utposninger på tykktarmen påvises best med koloskopi, eller ved hjelp av bildediagnostikk.

For å diagnostisere utposninger på tykktarmen vil man gå ut i fra sykehistorie, dersom det foreligger symptomer, bildediagnostikk og koloskopi. Det er mest vanlig å ha utposninger i den siste delen av tykktarmen, nærme endetarmen. Koloskopi er en undersøkelse hvor man fører en slange med kamera opp i endetarmen, og gjennom hele tykktarmen. Man kan da se innsiden av tarmen på en tv-skjerm. Det er den mest sikre måten å påvise utposninger i tarmen på, men kan av og til være vanskelig på grunn av innsnevringer i tarmen blant annet. Det vil da være aktuelt med røntgenbilde av magen. Noen ganger kan utposningene gi skjult blod i avføringen, og det vil da være aktuelt med en rektoskopi, hvor man fører en slange opp i endetarmen, for å påvise at blødningen kommer fra utposningene. 

Årsak

Årsaken til utposninger på tarmen henger sammen med endringer i tarmens vegg og bevegelighet.

Årsaken til at man får utposninger på tykktarmen, er en blanding av endringer i tarmveggens motstandskraft, forstyrrelser i tarmens bevegelighet, en diett med lite fiber og genetiske årsaker. Det sees en sammenheng mellom økt risiko for utposninger på tarmen og irritabel tarm, lite fysisk aktivitet og økende alder blant annet. Det er også sett noe økt risiko ved regelmessig bruk av visse medisiner, som for eksempel NSAIDS og acetylsalisylsyre, sistnevnte brukes ofte ved økt risiko for blodpropp.

Prognose

Utposninger på tarmen har god prognose, da de færreste har noen plager med dette.

De fleste med utposninger på tarmen har ingen symptomer på dette. Ved infeksjon i utposningene vil over halvparten ha tilbakevendende smerter i nedre del av magen, ofte på venstre side. De aller færreste opplever kompilkasjoner.

Fakta om Divertikler på tykktarmen:

Utposninger, eller divertikler, i tykktarmen er vanlig og ufarlig, men av og til kan det oppstå infeksjoner i disse. Man opplever da gjerne feber og smerter nederst på venstre side av magen. Det behandles gjerne med antibiotika. Dersom man kun har divertikler uten noen form for plager, trenger ikke dette noen behandling.

Utposninger på tykktarmen skyldes blant annet et fiberfattig kosthold. Også arvelige faktorer spiller inn.

Skrevet av Medisinstudent med legelisens

Carina Trydal

Skrevet av Allmennlege

Kjell Vaage

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Mage- og tarmsykdommer:

Sykdomstilstander i mage-tarmkanalen, som også inkluderer lever og galleveier og bukspyttkjertelen, kalles mage- og tarmsykdommer.

Betennelsetilstander kan oppstå i alle deler av fordøyelseskanalen. Det samme kan kreft. I tillegg kan man få sår i slimhinnene og eventuelt blødning i spiserør, magesekk og tolvfingertarm. Man kan også få funksjonsforstyrrelser, ofte som resultat av sykdommer.

Sykdommer i mage og tarm gir ofte symptomer i form av magesmerter, kvalme, oppkast, diaré eller blod i avføringen. Slapphet, vekttap og endret avføringsmønster er symptomer som kan være tegn på alvorlig sykdom fra fordøyelseskanalen.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk