Crohns sykdom

Morbus Crohn

Crohns sykdom er en kronisk mage- og tarmbetennelse.

Crohns sykdom er en kronisk mage- og tarmbetennelse som ofte gir magesmerter. Langvarig diaré er vanlig, og slim og/eller blod kan være tilstede i avføringen. Crohns fører til nedsatt opptak av næring i tarmen. Crohns sykdom kan påvirke hele mage- og tarmkanalen, fra munnhulen til endetarmsåpningen. Aldersgruppen som hyppigst får Crohns sykdom er mellom 15-40 år. Crohns sykdom er en livslang sykdom, men betennelsen i mage- og tarmvegg er ikke aktiv hele tiden. Ved god behandling kan betennelsen i mage- og tarmkanal holdes i sjakk, men betennelsen kommer ofte tilbake.

Betennelsen er vanligvis i tynntarm, tykktarm eller overgangen mellom tynn- og tykktarm. Hele tykkelsen av tarmveggen er betent. Det betente området blir rødt, hovent og kan blø. Siden hele tarmveggen er betent, kan Crohns sykdom føre til dannelse av nye kanaler gjennom vev til indre eller ytre kroppsflater. Kanalene kan lede bakterier fra tarm til nærliggende organer eller hulrommet i bukhulen. Bakteriene som vanligvis er i tarmene lekker ut og kan føre til alvorlig bakteriell infeksjon.

Symptomer

Crohns sykdom er en mage- og tarmbetennelse som ofte gir magesmerter. Plagene varierer fra person til person.

Crohns sykdom er en mage- og tarmbetennelse som ofte gir magesmerter. Langvarig diaré er vanlig, hvor slim og/eller blod kan være tilstede i avføringen. Betennelsen gjør at tarmen blir mindre funksjonell, noe som fører til nedsatt opptak av næring i tarmen. Nedsatt opptak av næring kombinert med langvarig diaré kan føre til slapphet og vekttap over tid. Feber kan oppstå når betennelsen i mage- og tarmkanalen er aktiv. Det kan ofte ses skader rundt endetarmsåpningen, både på utsiden og innsiden, som kan være smertefullt. Smertene kommer på grunn av betente byller, gjennomboring av tarmvegg og/eller kanaler gjennom vev til indre eller ytre kroppsflater.

Munnsår kan oppstå hvis betennelsen sitter i munnhulen, noe som kan være smertefullt. Alvorlighetsgraden og plagene ved Crohns sykdom varierer fra person til person. Plagene er avhengig av hvor i mage- og tarmkanalen betennelsen sitter, og hvor alvorlig betennelsen er. Betennelsen kan være i bedring, og da vil ikke plagene være så framtredende.

Behandling og forebygging

Crohns sykdom behandles ut fra alvorlighetsgrad av betennelsen.

Det er viktig å behandle plagene som kommer ved Crohns sykdom. Siden tarmen i aktiv fase ikke tar til seg like mye næring, er det viktig å supplere med tilskudd av mineraler og vitaminer. Det kan gis ved bruk av sprøyte eller intravenøs nål. Magesmerter og kramper kan behandles med spasmolytikum. Antidiaré medisiner skal unngås fordi det kan føre til at Crohns sykdom blir verre.

Crohns sykdom er en livslang sykdom, så målet med behandlingen er å dempe betennelsen i mage- og tarmkanal. Crohns sykdom kan variere i alvorlighetsgrad. Behandlingen varierer fra person til person, ut i fra hvor aktiv betennelsen i mage- og tarmkanalen er. Steroidebehandling (budesonid, prednisolon) er ofte det man starter med ved mildere former av Crohns sykdom. Budesonid har ikke like mange bivirkninger som prednisolon, og er derfor å foretrekke.

Ved mer alvorlig Crohns sykdom kan immundempende medisiner (metotreksat, aziotoprine) brukes. Det er da viktig å sjekke hos legen at man tåler disse medisinene. Anti-TNF medisiner (infliksimab) er også brukt ved alvorlig tilfeller av Crohns sykdom. Alle medisinene brukt mot Crohns sykdom demper kroppens eget immunforsvar fra å angripe mage- og tarmkanalen. Medisinene demper også immunforsvaret i resten av kroppen. Det er da viktig med oppfølging hos lege med tanke på fare for å pådra seg andre sykdommer. Crohns sykdom kan også behandles med kirurgi. Den betente tarmveggen blir skåret ut og fjernet fra mage- og tarmkanalen. Det betyr ikke at man er kvitt Crohns sykdom, siden Crohns sykdom har mulighet til å forårsake betennelse andre steder i mage- og tarmkanalen.

Undersøkelse og diagnostikk

Crohns sykdom er en kronisk mage- og tarmbetennelse. Flere undersøkelser og prøver må til for å stille diagnosen.

Omfattende laboratorieprøver er nødvendig for å finne ut om man lider av Crohns sykdom. Blodprøver er viktig å ta, for å se etter forandringer som skjer ved Crohns sykdom. Det tas røntgenbilde av mage- og tarmkanal for å se etter forandringer i tarmveggen. Koloskopi av tynn- og tykktarm er en viktig undersøkelse ved mistanke om Crohns sykdom. Under koloskopi tas det en vevsprøve. Det vil si at det tas ut en liten bit fra den betente tarmveggen. Vevsprøven blir deretter sendt videre til en spesialist som kan bekrefte eller avkrefte Crohns sykdom. Det er viktig å utelukke andre grunner, som kan føre til plager som minner om Crohns sykdom. 

Årsak

Årsaken til Crohns sykdom er ukjent, men mye tyder på at kroppens eget immunforsvar angriper mage- og tarmkanalen.

Årsaken til Crohns sykdom er fortsatt ukjent, og det er mye usikkerhet knyttet til den. Årsaken ser ut til å være sammensatt av flere komponenter. Kroppens eget immunforsvar angriper hele tykkelsen i tarmveggen. Flere studier mener det kan være en kombinasjon av genetikk og miljø som ligger til grunn for Crohns sykdom. Det har blitt gjort omfattende forskning, og det har blitt funnet flere steder på menneskets DNA som kan være årsaken til Crohns sykdom. Foreløpig er det mye usikkerhet rundt dette. Crohns sykdom er trolig arvelig, da det er større sjanse for å få Crohns sykdom hvis én eller begge foreldre har Crohns sykdom.

Miljø spiller også en rolle i Crohns sykdom, men det er det også mye usikkerhet rundt. Røyking kan være en medvirkende årsak til Crohns sykdom. Andre medvirkende årsaker kan være p-piller og infeksjoner som meslinger og mykobakterie. For mye bruk av betennelsesdempende medisiner (NSAIDs) kan også muligens ha en rolle i utvikling av Crohns sykdom. Det har også blitt gjort undersøkelser på mage- og tarmkatarr, og om dette kan påvirke risikoen for å utvikle Crohns sykdom.

Prognose

Crohns sykdom trenger behandling så lenge det er aktiv betennelse i mage- og tarmkanalen.

Crohns sykdom er en livslang sykdom, som påvirker mage- og tarmkanalen. Betennelsen i tarmveggen kan behandles med medisiner eller med kirurgisk inngrep. Prognosen for Crohns sykdom vil variere, og er avhengig av alvorlighetsgrad og hvor hyppig betennelsen i mage- og tarmveggen er aktiv. Det er perioder hvor betennelsen i mage- og tarmveggen er i bedring, men betennelsen har en tendens til å blusse opp igjen. Med riktig medisinsk og/eller kirugisk behandling, kan man være uten plager over lengre tid. Det er litt høyere risiko for å utvikle tarmkreft ved Crohns sykdom, men utenom det, er det ingen høyere dødelighet blant pasienter med Crohns sykdom sammenliknet med befolkningen forøvrig. 

Fakta om Crohns sykdom:

Crohns sykdom er en mage- og tarmbetennelse som ofte gir magesmerter. Vanlige symptomer er langvarig diaré, og slim og/eller blod kan være tilstede i avføringen. Crohns sykdom fører til nedsatt opptak av næring i tarmen. 

Aldersgruppen som hyppigst får Crohns sykdom er mellom 15-40 år. Crohns sykdom er en livslang sykdom, men betennelsen i mage- og tarmvegg er ikke aktiv hele tiden. Målet med behandlingen er å dempe betennelsen. 

Årsaken til Crohns sykdom er ukjent, men mye tyder på at det er kroppens eget immunforsvar som angriper mage- og tarmkanalen. Crohns sykdom er trolig arvelig, da det er større sjanse for å få Crohns sykdom hvis én eller begge foreldre har Crohns sykdom.

Skrevet av Medisinstudent med legelisens

Joachim Hofgaard

Skrevet av Allmennlege

Kjell Vaage

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Mage- og tarmsykdommer:

Sykdomstilstander i mage-tarmkanalen, som også inkluderer lever og galleveier og bukspyttkjertelen, kalles mage- og tarmsykdommer.

Betennelsetilstander kan oppstå i alle deler av fordøyelseskanalen. Det samme kan kreft. I tillegg kan man få sår i slimhinnene og eventuelt blødning i spiserør, magesekk og tolvfingertarm. Man kan også få funksjonsforstyrrelser, ofte som resultat av sykdommer.

Sykdommer i mage og tarm gir ofte symptomer i form av magesmerter, kvalme, oppkast, diaré eller blod i avføringen. Slapphet, vekttap og endret avføringsmønster er symptomer som kan være tegn på alvorlig sykdom fra fordøyelseskanalen.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk