Blindtarmbetennelse

Appendicitt

Sist oppdatert 11.06.2015

Ved blindtarmbetennelse vil det lille vedhenget på den høyresidige delen av tykktarmen, blindtarmen, bli betent. Det forårsaker smerter i høyre mageregion.

Blindtarmsbetennelse er en betennelse i det lille vedhenget som ligger på høyre siden av tykktarmen, kalt appendix på latin og blindtarmen på norsk. Blindtarmsbetennelse kommer plutselig og rammer sporadisk, hos begge kjønn. Betent blindtarm rammer oftest personer i alderen 10-30, men også de over 30 kan rammes av blindtarmbetennelse. En betent blindtarm gir smerter i magen, først midt i magen, siden på høyre side. Trykk mot det ømme stedet i magen vil utløse kraftige smerter. Det er viktig å oppsøke lege så snart som mulig ved mistanke om en betent blindtarm.

Det har lenge vært antatt at dette lille utspringet av tarmen ikke har noen funksjon, selv om nyere forskning kan peke mot at blindtarmen utøver en mindre rolle i immunforsvaret. Fjerning av blindtarmen er likevel uproblematisk, en betydelig andel nordmenn har fjernet sin blindtarm. Hos enkelte, og dersom man ikke reagerer hurtig nok, vil blindtarmen kunne sprekke. Symptombildet kan straks bli mer drastisk dersom blindtarmen sprekker, det er en potensielt dødelig tilstand. Operasjonen er lite inngripende og uproblematisk, og gjøres ved en såkalt kikkehullsoperasjon.

Symptomer

Blindtarmbetennelse debuterer som smerter midt i magen, som gjerne vandrer videre til høyre mageregion. I tillegg ses ofte spisevegring, kvalme, oppkast og temperaturstigning.

Blindtarmbetennelse starter oftest med smerter midt i magen. Disse smertene vandrer så oftest videre, i løpet av et par timer, til et punkt mellom navlen og fremre høyre hoftebein. De kan eventuelt bre seg utover større deler av høyre mageregion, og man kan føle seg stinn i hele magen. Oftest betyr dette at personen med blindtarmbetennelse vil unngå selv mindre bevegelser av mageregionen. Det betyr likevel ikke at personen ikke vil være i stand til bevegelser der mageregionen holdes ubeveget, slik som å gå. Trykk på stedet vil fremprovosere voldsomme smerter. Smertene kan ha vært mindre og tiltakende i løpet av et par dager. Hvis smertene har vart lengre og er mindre akutte enn dette, er det ikke sikkert det skyldes betent blindtarm. 

Ved siden av smerter, er spisevegring, kvalme og ofte oppkast typisk ved blindtarmbetennelse. Lett temperaturstigning (37-38,5 grader) ses også ved mange tilfeller av blindtarmbetennelse. Rødhet i ansiktet og stivhet i mageregionen kan også oppstå.

Selv om symptombildet kan være relativt rolig i begynnelsen, kan dette tilta drastisk dersom blindtarmen sprekker. Rask kontakt med helsevesen er viktig dersom man mistenker blindtarmbetennelse.

Behandling og forebygging

Blindtarmbetennelse behandles ved å fjerne blindtarmsvedhenget, og det gjøres på sykehus ved en såkalt kikkhullsoperasjon.

Blindtarmbetennelse behandles ved å fjerne blindtarmsvedhenget kirurgisk. Blindtarmsvedhenget fjernes ved en såkalt kikkhullsoperasjon. Kikkhullsoperasjoner utføres i sykehus, og kalles der gjerne for laparoskopiske operasjoner, der man går inn via små kikkhull i buken. Prosedyren er ukomplisert og etterlater få arr. Hos en mindre andel (anslagsvis 10-20 prosent) med blindtarmbetennelse-symptomer ses ingen betennelsesendringer ved kikkehullsoperasjon. I tillegg behandles det med antibiotika.

Undersøkelse og diagnostikk

Selv om sykehistorien og den kliniske undersøkelsen ofte gir et klart bilde av om det dreier seg om blindtarmbetennelse eller ikke, bruker man diagnostiske hjelpemidler som ultralyd og CT for å skille blindtarmbetennelse fra andre tilstander.

Man bruker ofte ultralyd eller CT for å forsøke å se om blindtarmsvedhenget er betent. Noen ganger er det vanskelig å se om blindtarmsvedhenget er betent med ovennevnte billedundersøkelser. Da kan man benytte en kikkhullsoperasjon for å se inn i buken og se om det er en betennelse.

Ved utredningen av blindtarmbetennelse tas det gjerne en urinprøve. Det blir også gjerne gjort en gynekologisk undersøkelse av kvinner med symptomer på blindtarmbetennelse for å avklare om det heller dreier seg om et svangerskap utenfor livmoren, som kan gi liknende symptomer.

Årsak

Det er usikkert hvorfor noen får betent blindtarm.

Blindtarmen er et lite utspring fra høyreliggende del av tykktarmen. Det har lenge vært antatt at blindtarmen ikke har noen funksjon, at den kun er en rest fra et tidligere stadium i evolusjonsprosessen, men store mengder immunvev funnet i blindtarmen gjør at det er tenkelig at blindtarmen har en funksjon i immunapparatet. Det er fortsatt usikkerhet omkring hvorfor noen får, og andre ikke får, blindtarmbetennelse. Grov og fiberrik kost har mulig en noe preventiv effekt.

Prognose

Med rask innleggelse og behandling i sykehus er prognosen på blindtarmbetennelse svært god.

Med rask innleggelse i sykehus og kirurgisk fjerning av blindtarmen, er prognosen for blindtarmbetennelse svært god. Ved enkelte tilfeller, og der tid mellom de første symptomene og kirurgi er lang, kan blindtarmen sprekke. Dette kan føre til et mer alvorlig symptombilde og kan i verste fall være dødelig. Derfor er det viktig å ta kontakt med helsevesenet dersom det er mistanke om blindtarmbetennelse.

Fakta om Blindtarmbetennelse:

Blindtarmsbetennelse er en betennelse i det lille vedhenget som ligger på høyre siden av tykktarmen, kalt blindtarmen. En betent blindtarm oppstår spontant, og vil gi smerter på høyre side i magen. Trykk mot dette stedet vil utløse kraftige smerter. Det er viktig å kontakte helsevesenet raskt ved mistanke om blindtarmbetennelse. En sprukket blindtarm kan i verste fall være livstruende.

En betent blindtarm vil fjernes kirurgisk ved en kikkhullsoperasjon. Dette blir gjort på sykehus. Både barn og voksne kan få blindtarmbetennelse.

Skrevet av Medisinstudent med legelisens

Kristoffer Tunheim

Skrevet av Allmennlege

Kjell Vaage

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Mage- og tarmsykdommer:

Sykdomstilstander i mage-tarmkanalen, som også inkluderer lever og galleveier og bukspyttkjertelen, kalles mage- og tarmsykdommer.

Betennelsetilstander kan oppstå i alle deler av fordøyelseskanalen. Det samme kan kreft. I tillegg kan man få sår i slimhinnene og eventuelt blødning i spiserør, magesekk og tolvfingertarm. Man kan også få funksjonsforstyrrelser, ofte som resultat av sykdommer.

Sykdommer i mage og tarm gir ofte symptomer i form av magesmerter, kvalme, oppkast, diaré eller blod i avføringen. Slapphet, vekttap og endret avføringsmønster er symptomer som kan være tegn på alvorlig sykdom fra fordøyelseskanalen.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk