Lungebetennelse

Pneumonia

Sist oppdatert 26.05.2015

Lungebetennelse er mest vanlig hos små barn og eldre, og kommer av en betennelse i lungevevet eller forgreiningene fra luftrøret. Lungebetennelse forårsaket av bakterier er mest vanlig, og røykere er spesielt utsatt for å få lungebetennelse.

De vanligste symptomene på lungebetennelse er hoste, slimete oppspytt, feber og generell sykdomsfølelse. Man skiller gjerne mellom typiske og atypiske lungebetennelser, avhengig av hvilken type bakterie eller virus som er årsaken til lungebetennelsen. De typiske lungebetennelsene er mer alvorlige, og i rundt to av tre tilfeller vil pneumokokkbakterier (Streptococcus pneumonia) være årsaken. Typiske lungebetennelser kan være farlige, og i noen tilfeller livstruende, særlig for personer med nedsatt immunforsvar. Atypiske lungebetennelser kan være forårsaket av klamydiabakterie eller mykoplasmabakterie, eller de kan skyldes virus. Disse gir som regel ikke like alvorlig sykdom, men hos små barn og eldre eller syke personer, kan også en atypiske lungebetennelse være svært alvorlig. Røykere og personer som har nedsatt hosterefleks er spesielt utsatt for å få lungebetennelse. 

Lungebetennelse er hovedsakelig betennelse i lungevevet, men kan også inkludere betennelse i forgreiningene fra luftrøret, også kalt bronkier eller bronkioler. Lungebetennelse er mest vanlig hos småbarn og blant eldre, og de meste utsatte aldersgruppene er barn under ett år, og eldre over 70 år. Lungebetennelse forekommer oftest på vinteren, men er vanlig hele året.

Symptomer

Lungebetennelse varierer veldig i alvorlighetsgrad. De vanligste plagene er feber, hoste med oppspytt og generell sykdomsfølelse.

Symptomer på lungebetennelse varierer veldig avhengig av alvorlighetsgraden. Noen merker nesten ikke noe til lungebetennelsen, mens andre kan bli innlagt på sykehus med fare for livet. Ofte merkes en øvre luftveisinfeksjon før utvikling av lungebetennelse, men lungebetennelsen kan også komme uten en forutgående luftveisinfeksjon.

De vanligste plagene er feber, hoste med oppspytt og en generell sykdomsfølelse. I mer alvorlige tilfeller vil man i tillegg til feber og sykdomsfølelse gjerne merke tung pust og tegn til blodforgiftning. Hos eldre vil av og til forvirring være første tegn til en pågående lungebetennelse. Andre tegn til en mer alvorlig lungebetennelse vil være rask pust, nedsatt oksygenopptak i blodet og blålig misfarging på hender og lepper.

Ved mindre alvorlige lungebetennelser kan man gjerne merke dager med hoste etter å ha hatt en øvre luftveisinfeksjon. Oppspytt med puss, og av og til blod, er vanlig ved lungebetennelse forårsaket av bakterier, og tørrhoste er vanlig ved atypiske lungebetennelser. Noen merker tegn til feber på kveldene, og føler seg gjerne litt ekstra tungpustet i en periode etter lungebetennelsen. 

Behandling og forebygging

Alle lungebetennelser forårsaket av bakterier behandles med antibiotika, mens virus ikke behandles med medisiner.

Hvilken behandling man får, kommer an på hva som forårsaket lungebetennelsen. Alle lungebetennelser forårsaket av bakterier behandles med antibiotika, mens lungebetennelser forårsaket av virus ikke behandles med medisiner. Man bør uansett holde seg inne, og sørge for at det er godt og varmt rundt seg. Er man veldig dårlig, burde man holde senga. Ved nedsatt allmenntilstand kan det være aktuelt med innleggelse på sykehus for behandling. Ellers bør man få i seg nok å drikke. Hostedempende medisiner bør unngås, da det kan føre til opphopning av slim, og gjøre tilstanden verre. 

Ved alvorlig sykdom hvor lungebetennelse har kommet i tillegg, er målet først og fremst å hindre at personen dør på grunn av lungebetennelsen, og å lindre symptomene en lungebetennelse gir.

For å forebygge lungebetennelse anbefales pneumokokkvaksine til alle som har et nedsatt immunforsvar, har kronisk hjertesykdom eller lungesykdom, personer som har fjernet milten, eller har en nedsatt miltfunksjon, HIV-positive, personer som tidligere har hatt en lungebetennelse forårsaket av pneumokokker eller annen pneumokokksykdom, og til alle personer over 65 år. 

Undersøkelse og diagnostikk

Blodprøver kan si noe om infeksjon i kroppen, og dersom det er tegn til det, og det passer med sykehistorie, kan man tenke seg at det kan være en lungebetennelse. Røntgenbilde av lunger kan støtte opp om diagnosen.

Det kan være vanskelig å stille diagnosen lungebetennelse, fordi sykdomsbildet kan varierer veldig. Legen kan ofte mistenke en lungebetennelse ut fra sykehistorie, men det tas gjerne en blodprøve kalt CRP (C-reaktivt protein) i tillegg. Den sier noe om infeksjon i kroppen, og ved høy CRP vil man mistenke en lungebetennelse forårsaket av bakterier. En lavere CRP vil peke mot en atypisk lungebetennelse. Av og til tas en prøve fra nese. Et røntgenbilde av lungene vil kunne støtte opp om diagnosen. Ved innleggelse på sykehus vil man ta ytterligere prøver som urinprøver og dyrkning av blod, fordi man da mistenker en mer alvorlig lungebetennelse. 

Årsak

Lungebetennelse blir som oftest forårsaket av bakterier, men virus og annet kan også forårsake en lungebetennelse.

Lungebetennelse blir som regel forårsaket av bakterier eller virus, men av og til kan det være forårsaket av medisiner, eller dersom mageinnhold kommer over i spiserøret. Sistnevnte skjer gjerne i forbindelse med operasjon. Man skiller gjerne mellom lungebetennelse innenfor og utenfor sykehus, fordi det gjerne er forskjellige bakterier eller virus som forårsaker lungebetennelsen. Felles for disse er at pneumokokker (Streptococcus pneumonia) er den vanligste årsaken.

Mykoplasma og klamydia er bakterier som hovedsakelig forårsaker atypiske lungebetennelser hos unge personer. Hos eldre, små barn og personer med nedsatt immunforsvar kan atypiske og virale lungebetennelser være alvorlig. Smitte skjer som regel via dråper, ved at en persom som har lungebetennelse hoster eller nyser. 

Prognose

Lungebetennelse går som regel over etter behandling. Men lungebetennelse kan være veldig alvorlig, og noen ganger krever det en sykehusinnleggelse for å behandle den.

Lungebetennelse varierer i alvorlighetsgrad, avhengig av type bakterie eller virus den blir forårsaket av. Lungebetennelser som blir forårsaket av bakterier kan gi blodforgiftning, og dette kan være svært alvorlig og livstruende. Hvor alvorlig lungebetennelsen er, kommer også an på hvordan immunforsvaret til den enkelte er.

Mange opplever å få lungebetennelse grunnet dårlig immunforsvar forårsaket av en annen alvorlig sykdom. Det kan gi senfølger, og det kan være vanskelig å behandle. For de pasientene kan en lungebetennelse være livstruende.

Flesteparten av de som har hatt en alvorlig lungebetennelse, har fortsatt tegn på sykdom etter en måned. Ved mildere former for lungebetennelse vil de fleste være friske etter rundt to uker.

De aller fleste lungebetennelser kan behandles utenfor sykehus, og de fleste blir friske etter dette. Ved mer alvorlig lungebetennelse som krever sykehusinnleggelse, vil flere kunne oppleve senfølger som lungesvikt, eller et pussfylt hulrom i lungevevet. Det er også større sannsynlighet for å utvikle blodforgiftning dersom man har en alvorlig lungebetennelse som krever sykehusinnleggelse.

Fakta om Lungebetennelse:

Lungebetennelse kommer som oftest av pneumokokkbakterien. Lungebetennelse spres via dråper, og man kan bli smittet dersom en person med lungebetennelse hoster eller nyser. Lungebetennelse er vanligst hos småbarn og eldre. Selv om lungebetennelse forekommer hele året, er man mest utsatt om vinteren. 

De fleste med lungebetennelse trenger ikke sykehusinnleggelse, og kan behandles hjemme. Behandling avhenger av alvorlighetsgrad og hva som er årsak til lungebetennelsen. Lungebetennelse forårsaket av bakterier behandles med antibiotika. Ved alvorlig lungebetennelse må behandling startes raskt, og sykehusinnleggelse kan være aktuelt.

Skrevet av Medisinstudent med legelisens

Carina Trydal

Skrevet av Allmennlege

Kjell Vaage

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Lungesykdommer:

Lungesykdommer omfatter sykdommer i lungevevet, nedre luftveier og blodårene til lungene. Den hyppigste årsaken til sykdommer i lunger og nedre luftveier er infeksjoner forårsaket av virus og bakterier, som bronkitt eller lungebetennelse. Luftveiene kan også ta skade av røyk og annen luftforurensning, og kan reagere allergisk mot forskjellige allergener som pustes inn. Allergi, astma og kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) er vanlige årsaker til symptomer fra de nedre luftveiene.

Sykdommer som fibrose, blodpropper og lungekreft er alvorlige, og vil kreve legehjelp. Lungekreft er den fjerde hyppigste kreftformen i Norge, og den som tar flest liv.

Vanlige symptomer ved lungesykdom er hoste, tungpustethet og brystsmerter. Hoste med blodig oppspytt, slapphet og vekttap kan være tegn på alvorlig lungesykdom.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk