Zikafeber

Zika virus infection

Sist oppdatert 04.02.2016

Zikafeber er en virusinfeksjon som forårsakes av zikaviruset. Smitten overføres med infiserte mygg. Symptomene er som oftest milde og forbigående, men zikafeber mistenkes å kunne forårsake alvorlig fosterskade hos gravide.

Zikafeber er en infeksjon som skyldes zikaviruset. Smitten overføres med en spesiell type mygg. Hos dem som blir syke gir sykdommen feber, leddsmerter, røde, irriterte øyne (konjunktivitt) og utslett. I noen tilfeller er forløpet mer alvorlig med nevrologiske symptomer i tillegg. Zikafeber smitter vanligvis ikke mellom mennesker, men smitten kan imidlertid overføres fra mor til barn i svangerskapet eller i forbindelse med fødselen. 

Viruset har vært kjent siden 1940-tallet i Afrika, Asia, Sør-og Mellom-Amerika og Osceania, og zikafeber ble første gang påvist hos et menneske i 1968. I senere tid har man sett en kraftig økning av antall sykdomstilfeller i Brasil og andre deler av Sør- og Mellom-Amerika. I forbindelse med dette utbruddet har man blitt oppmerksom på en mulig sammenheng ved at et økende antall barn har blitt født med underutviklet og liten hjerne, såkalt mikrocefali, i dette området. 

Det finnes ingen spesifikk behandling mot viruset. Symptomene er vanligvis milde, og sykdommen går som regel tilbake av seg selv i løpet av 2-7 dager.    

Det viktigste forebyggende tiltaket er å beskytte seg mot myggestikk ved å benytte lange bukser, langermede gensere og sokker, smøre seg med myggmiddel og benytte myggnetting om natten. Myggen som overfører viruset, stikker også på dagtid. 

Folkehelseinstituttet fraråder gravide å reise til områder hvor det er utbrudd av zikafeber. Gravide som likevel velger å reise, bør konferere med lege før de drar og være ekstra påpasselige med myggbeskyttelse. Gravide som har oppholdt seg i smitteutsatte områder bør kontakte sin lege eller jordmor etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer på zikafeber eller ikke.

Symptomer

De vanligste symptomene ved zikafeber er feber, leddsmerter, utslett og røde, irriterte øyne.

Zikafeber kan forløpe uten symptomer. I følge det amerikanske "Center for disease control" får bare 1 av 5 som smittes symptomer.

De som blir syke får vanligvis raskt innsettende feber, leddsmerter, øyekatarr og utslett. Muskelsmerter og hodepine forekommer også relativt hyppig. Symptomene debuterer 3-12 dager etter bitt av infisert mygg og går som regel tilbake av seg selv etter 2-7 dager. 

Noen pasienter får et mer alvorlig forløp. Det har blitt rapportert tilfeller av Guillain-Barrè-syndrom, en nevrologisk sykdom som kan gi nerveskade og lammelser, hos pasienter som er smittet med zikaviruset, men en sikker årsakssammenheng er ikke påvist.  

Zikafeber kan være vanskelig å skille fra andre sykdommer som skyldes beslektede virus, som denguefeber

Behandling og forebygging

Det finnes ingen kur eller vaksine mot zikafeber, men sykdommen går som regel tilbake av seg selv uten behandling. Det viktigste forebyggende tiltaket er å beskytte seg mot myggstikk når man oppholder seg i de smitteutsatte områdene.

Det finnes ikke spesifikk behandling mot zikafeber, og heller ingen vaksine. I de fleste tilfeller er det heller ikke nødvendig med behandling fordi sykdommen vanligvis har et mildt og ukomplisert forløp. Symptomene går som regel tilbake av seg selv i løpet av noen dager til en uke. For å lindre plagene kan det være aktuelt å benytte febernedsettende og smertestillende medikamenter som paracetamol. Aspirinpreparater og NSAIDS (naproxen, ibuprofen o.l.) bør unngås hvis man ikke helt sikkert kan utelukke denguefeber som årsak til plagene. Denguefeber har et liknende sykdomsforløp, og disse medikamentene kan forårsake blødningstilstander hos dem som har denne tilstanden. 

Ved opphold i områder hvor zikafeber forekommer, er det viktig å beskytte seg mot myggstikk for å forebygge smitte. Lange ermer, lange bukser og sokker bør benyttes både på dagtid og om kvelden. Bruk av myggmiddel er viktig, og påsmøringen bør gjentas ofte. Om natten kan myggnett foran vinduene eller over sengen være nyttig. Hos dem som har fått påvist zikafeber er det også viktig med god beskyttelse mot myggstikk for å hindre at nye mygg blir infiserte og sprer smitten videre.

Fordi man mistenker at zikaviruset kan forårsake fosterskade, anbefaler Folkehelseinstituttet at gravide ikke reiser til områder der det er registrert zikafeber. Kvinner som planlegger graviditet og som har oppholdt seg i smitteutsatte områder bør vente 1-2 måneder med å bli gravide. Gravide som kommer hjem etter å ha oppholdt seg i smitteutsatte områder, bør ta kontakt med lege eller jordmor etter hjemkomst, uavhengig av om de har hatt symptomer eller ikke, slik at det kan vurderes hvordan de skal følges opp videre. Zikafeber kan forløpe uten symptomer, og smitte til fosteret ser ikke ut til å være avhengig av at mor har hatt symptomer. 

Undersøkelse og diagnostikk

Zikaviruset, eller antistoff mot viruset, kan påvises i spesielle blodprøver. Disse testene utføres foreløpig ikke i Norge, prøvene må sendes til Sverige.

Diagnosen zikafeber må mistenkes hvis en person som har oppholdt seg i områder der det er utbrudd av zikafeber utvikler symptomer på denne sykdommen. 

Viruset eller antististoff mot dette kan påvises i blodprøver ved aktuell infeksjon. Disse testene foretas foreløpig ikke i Norge, men prøvene kan sendes til Sverige for analyse. Det finnes så langt ingen lett tilgjengelige screeningtester som kan benyttes.  

Årsak

Zikafeber forårsakes av et flavivirus, og smitten overføres gjennom stikk av infiserte mygg.

Zikafeber forårsakes av et virus som har fått navnet zikavirus, etter området hvor det ble påvist første gang, Zikaskogen i Uganda. Viruset tilhører familien av flavivirus, og er beslektet med virus som forårsaker gulfeber og denguefeber.

Det antas at vertsorganisme for viruset er aper, og smitte til mennesker overføres ved stikk fra en type mygg kalt aedesmygg. Myggen blir infisert når den stikker en person som er syk, og overfører smitten videre når den stikker neste gang. Aedesmyggen lever i tropiske og subtropiske strøk. Den er aktiv både om dagen og om natten, og trives nær mennesker. Myggen er den samme som overfører denguefeber.

Det er ifølge Folkehelseinstituttet rapportert om ett tilfelle der smitte fra en person til en annen ikke kan utelukkes, det er beskrevet mulig smitteoverføring ved blodoverføring og sex, men sykdommen smitter vanligvis ikke mellom mennesker. Smitten kan imidlertid overføres fra mor til barn i svangerskapet eller i forbindelse med fødselen. 

Prognose

Zikafeber har vanligvis et mildt forløp og går som regel tilbake av seg selv i løpet av noen dager til en uke. I noen tilfeller er det beskrevet mulige komplikasjoner i form av nevrologiske symptomer.

Zikafeber forløper i de fleste tilfellene ukomplisert, og symptomene går da tilbake av seg selv i løpet av noen dager til en uke. Alvorlige tilfeller som krever sykehusinnleggelse er uvanlig. Dødsfall er sjelden.

Det er blitt registert tilfeller av den nevrologiske sykdommen Guillain Barrè- syndrom, en akutt forløpende betennelsestilstand i ryggmarg og nerver, hos pasienter som er smittet med zikavirus. En sikker årsakssammenheng er imidlertid fortsatt ikke påvist. 

I områder med høy forekomst av zikafeber har man sett en økning i tilfeller av barn født med liten og underutviklet hjerne, mikrocefali. Zikaviruset har vært påvist i blodet hos noen av disse mødrene og i fostervannet hos barna som er født med misdannelser. Det mistenkes derfor at smitte i svangerskapet kan forårsake alvorlig fosterskade. 

Fakta om Zikafeber:

Zikafeber er en infeksjon som skyldes zikaviruset. Smitten overføres med en spesiell type mygg, som også overfører denguefeber. Hos dem som blir syke av zikafeber gir sykdommen feber, leddsmerter, røde, irriterte øyne (konjunktivitt) og utslett.

Det finnes ingen kur eller vaksine mot zikafeber, men sykdommen går som regel tilbake av seg selv uten behandling. I det siste har man blitt oppmerksom på en mulig sammenheng mellom zikafeber og at et økende antall barn har blitt født med underutviklet og liten hjerne, såkalt mikrocefali.

Det viktigste forebyggende tiltaket er å beskytte seg mot myggestikk. 

Folkehelseinstituttet fraråder gravide å reise til områder hvor det er utbrudd av zikafeber. Gravide som har oppholdt seg i smitteutsatte områder bør kontakte sin lege eller jordmor etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer på zikafeber eller ikke.

Skrevet av Allmennlege

Birgitte Bjørntvedt Øie

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Infeksjonssykdommer:

Infeksjonssykdommer er sykdommer som forårsakes av infeksjoner med bakterier, virus, sopp eller parasitter. Infeksjonssykdommer kan ramme alle organer i kroppen. Infeksjoner spenner fra helt uskyldige og vanlige tilstander som forkjølelse og mage-tarminfeksjoner til alvorlige og potensielt dødelige sykdommer som bakteriell hjernehinnebetennelse og ebola-infeksjon.

Alvorlighetsgraden til de ulike infeksjonssykdommene avhenger av type mikrobe og hvilket organ som er affisert. Eksempelvis vil infeksjoner i hjerte, hjerne, nedre luftveier og blod ofte være mer alvorlige enn for eksempel infeksjoner i øvre luftveier og hud. For sykdomsforløp og overlevelse spiller også pasientens immunforsvar og allmenntilstand en rolle. For bakterielle infeksjoner finnes mange forskjellige typer antibiotika som er effektive.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk