Tyfoidfeber

Febris typhoidea

Sist oppdatert 28.05.2015

Tyfoidfeber er en infeksjonssykdom som tidligere ble kalt tyfus. Den gir vedvarende høy feber, nedsatt almenntilstand med blant annet sløvhet, avmagring, sårdannelser, løs avføring og i blant hudutslett.

Tyfoidfeber er en alvorlig bakteriell infeksjon som smittes ved at man får i seg mat eller drikke som er forurenset med tarmbakterier, eller ved at man smittes ved at man får bakterien på hendene. Tyfoidfeber skyldes bakterien salmonella typhi. Den er vanlig i store deler av Sørøst-Asia, Sør-Amerika og Afrika. Ved reiser til områder med utbredt tyfoidfeber, er det anbefalt å ta vaksine. Tyfoidfeber, som ble kalt tyfus eller paratyfus tidligere, finnes ikke lenger i Norge.

Mennesker er det eneste reservoaret for bakterien. Tyfoidfeber er alvorlig, og ubehandlet kan den ha dødelighet på omlag ti prosent. 

Symptomer

Feber, dårlig allmenntilstand, kvalme, diare eller forstoppelse og hodepine er de vanligste symptomene ved tyfoidfeber.

Tiden fra smitte med bakterien til symptom på tyfoidfeber viser seg, er på 10- 14 dager. Tyfoidfeber er som regel alvorligere og har et mer typisk forløp hos voksne enn hos barn.

Feber, sykdomsfølelse, kvalme og hodepine er de vanligste symptomene ved tyfoidfeber. Blodforgiftning (bakterie i blodet) er hovedårsaken til den kontinuerlig høye feberen, men pulsen er lav til tross for feberen. Hjernepåvirkning som resulterer i symptomer som fjernhet, sløvhet og i blant hallusinasjoner kan observeres hos noen pasienter. Både forstoppelse og diaré forekommer.

Pasienten kan i sjeldne tilfeller ha et rødt utslett på kroppen.

Behandling og forebygging

Som forebyggende tiltak kan man få vaksine før utenlandsreise. Ellers er det viktig å ta forholdsregler med tanke på hygiene, mat og drikke ved opphold i utsatte områder.

Det finnes to typer vaksiner for tyfoidfeber, en som svelges og en som injiseres. De to vaksinene er likeverdige med tanke på effekt. Vaksinene bør tas minst to uker før avreise. Den førstnevnte vaksinen består av kapsler som man tar annen hver dag. Den gis ikke til barn under fem år. Den gir 70 prosent beskyttelse i tre år. Ved reise til strøk med økt fare for smitte, anbefales det revaksinasjon hvis det har gått mer enn ett år etter siste vaksinasjon.

Injeksjonsvaksine gis som én dose, og beskyttelsen er omtrent på 70 prosent i minst tre år. Den har liten effekt på barn under to år. Under svangerskap må begge vaksinene unngås.

Hygieniske tiltak som man selv må sørge for i områder med fare for smitte med tyfoidfeber, er å bruke flaskevann, unngå ukokte grønnsaker og uvasket salat og frukt, sørge for godt gjennomstekte eller gjennomkokte kjøttprodukter, unngå upasteurisert (rå) melkprodukter og vaske hender etter toalettbesøk og før matlaging og måltider.

Dersom man har symptomer som peker mot tyfoidfeber, skal antibiotikabehandling startes umiddelbart. Dette gjøres ofte før det foreligger svar på prøver. Pasienter som ikke har symptomer lenger, men som er bærere, forsøkes behandlet med antibiotika først etter at det har gått tre måneder etter symptomstart.

Pasienten skal i tillegg bli behandlet for symptomene. Det vil si at en pasient som blant annet har kvalme, bør få kvalmestillende. Ved dehydrering er det viktig med væsketilførsel ved å drikke hvis det er mulig, ellers via blodårer.

Undersøkelse og diagnostikk

Diagnosen tyfoidfeber stilles ved å ta blodprøve eller avføringsprøve. Ved bærertilstand tar man blodprøve for å se etter antistoffer.

Bakterien salmonella typhi kan påvises fra blod tidlig i sykdomsforløpet og fra avføring ca. en uke etter symptomstart. Ved mistanke om at en person er bærer av bakterien, tas det blodprøve for å påvise antistoffer mot bakterien.

Årsak

Salmonella typhi er årsaken til tyfoidfeber.

Det finnes flere undertyper av salmonellabakterier. Det er undertypen salmonella typhi som forårsaker tarminfeksjonen tyfoidfeber. Bakteriene fører til betennelse i tarmen som gjør at væske ikke blir tatt opp i tarmen, og dermed oppstår det diaré og uttørking som følge. Bakterien går i tillegg i blodbanen og forårsaker blodforgiftning.

Prognose

Tyfoidfeber er en alvorlig tarminfeksjon med fare for tilbakefall etter bedring.

Tyfoidfeber er en alvorlig tarminfeksjon. Ubehandlet har tyfoidfeber en dødelighet på ti prosent, og ved behandling er dødeligheten på to prosent. Eldre og de med immunsvikt har en dårligere prognose. Tilbakefall etter symptomfrihet sees hos opp til 15 prosent. En person kan være bærer av bakterien til tross for at man selv blir frisk av behandlingen.

Fakta om Tyfoidfeber:

Tyfoidfeber er en infeksjonssykdom som tidligere ble kalt tyfus. Den gir vedvarende høy feber, nedsatt almenntilstand med blant annet sløvhet, avmagring, sårdannelser, løs avføring og i blant hudutslett.

Tyfoidfeber er utbredt i store områder i Sør-Øst Asia, Sør-Amerika og Afrika. Ved reiser til slike områder, må man ta vaksine minst to uker før avreise.

Skrevet av Allmennlege

Kjell Vaage

Skrevet av Medisinstudent med legelisens

Mahabad Khalid

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Infeksjonssykdommer:

Infeksjonssykdommer er sykdommer som forårsakes av infeksjoner med bakterier, virus, sopp eller parasitter. Infeksjonssykdommer kan ramme alle organer i kroppen. Infeksjoner spenner fra helt uskyldige og vanlige tilstander som forkjølelse og mage-tarminfeksjoner til alvorlige og potensielt dødelige sykdommer som bakteriell hjernehinnebetennelse og ebola-infeksjon.

Alvorlighetsgraden til de ulike infeksjonssykdommene avhenger av type mikrobe og hvilket organ som er affisert. Eksempelvis vil infeksjoner i hjerte, hjerne, nedre luftveier og blod ofte være mer alvorlige enn for eksempel infeksjoner i øvre luftveier og hud. For sykdomsforløp og overlevelse spiller også pasientens immunforsvar og allmenntilstand en rolle. For bakterielle infeksjoner finnes mange forskjellige typer antibiotika som er effektive.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk