Rabies

Hundegalskap

Sist oppdatert 08.06.2015

Rabies er en alvorlig virussykdom som overføres ved dyrebitt, og angriper det sentrale nervesystemet.

Rabies smittes gjennom spytt etter bitt fra dyr som er smittet. Smittede dyr med rabies er ofte syke, og viser unormal atferd og aggressivitet. Smitten kan imidlertid også overføres fra tilsynelatende friske dyr, for eksempel fra munnhulen til et dyr som har vært i kontakt med et sykt dyr.

Symptomene på rabies i starten av sykdommen, arter seg i form av influensalignende symptomer samt smerte, nummenhet og kløe i bittområdet. Alvorligere symptomer fra nervesystemet kommer til syne etter hvert. 

Rabies er en virussykdom som er forårsaket av viruset lyssavirus og angriper sentralnervesystemet. Rabies spres av dyr som gnagere, rev, flaggermus, hunder, katter og kyr. Alle pattedyr kan bli smittet med rabies. Rabies finnes over store deler av verden, men det er ikke vanlig i Norge. Innenlandssmitte av rabies i Norge ble sist gang påvist hos mennesker i 1815 og hos dyr i 1826. 

Symptomer

Symptomene på rabies i starten av sykdommen arter seg i form av influensalignende symptomer samt smerte, nummenhet og kløe i bittområdet. Alvorligere symptomer fra nervesystemet kommer til syne etter hvert.

Inkubasjonstiden, altså tiden fra bitt/smitte til symptomene viser seg, kan variere avhengig av størrelsen på bittstedet og avstanden fra bittsted til hjernen. Vanligvis er det to til åtte uker (men med en spredning fra fem dager til et år). Symptomene på rabies starter i form av influensalignende symptomer, smerter, nummenhet og kløe i bittområdet. Tegn til hjernebetennelse utvikler seg i løpet av to til sju dager. Det resulterer i muskelsvakhet, kramper, psykisk uro, hallusinasjoner, aggressivitet og økt spyttproduksjon (fråde). Etter hvert kommer det smertefulle kramper i svelget som gjør at pasienten ikke klarer å drikke vann eller puste. Lammelse i beina og armene kommer samtidig. Når symptomene på rabies har vist seg, er sykdommen uhelbredelig, pasienten havner i koma i løpet av noen få dager og dør. 

Behandling og forebygging

For å forebygge rabies er det viktig at man unngår områder hvor det er fare for å bli bitt av et smittet dyr. Når man først har blitt bitt, må det i gangsettes tiltak for å hindre at symptomene på rabies utvikler seg.

Det finnes vaksine mot rabies. Den kan være aktuell før utenlandsreise for personer som kan stå i fare for å komme i kontakt med rabiessmittede dyr. Vaksinasjonen gir ikke livsvarig beskyttelse. Ved mistanke om rabiessmitte må to ganger revaksinering utføres til tross for at vedkommende tidligere er vaksinert. Det viktigste for å unngå rabies, er å unngå smittede dyr, og områder hvor det finnes rabies. Smitteoverføring kan finne sted via tilsynelatende friske dyr som har vært i kontakt med syke dyr. Derfor er det viktig å unngå at dyr i områder med rabies, som for eksempel hunder som slikker på huden, ettersom viruspartikler kan smitte i åpne sår eller rifter i huden uten at man blir bitt.

Når man er bitt av et pattedyr i et rabiesområde, må såret vaskes godt med vann og såpe uten at såret lukkes eller syes igjen, og man må ha akutt tilsyn av lege for videre behandling med antistoffer og/eller vaksine. Tidlig behandling før symptomene oppstår kan være livreddende. Behandlingen for personer som ikke er vaksinerte, er vaksine og antistoffer. For vaksinerte er det nødvendig med oppfriskning av vaksinen. På sykehus vil den smittede få behandling med stor vekt på å sikre frie luftveier, gi oksygen og kontrollere kramper. Det er ønskelig å holde det aktuelle dyret i karantene de nærmeste dagene for å observere om det får symptomer på rabies. Hvis slike symptomer oppstår, avlives dyret umiddelbart. Hvis dyret fortsatt er friskt ti dager etter bittet, er det lite sannsynlig at dyret er smittet.  

Undersøkelse og diagnostikk

Diagnosen rabies stilles ut fra sykehistorien med dyrebitt og symptomer.

Rabiesdiagnosen stilles ut fra dyrebitt eller kontakt med syke dyr i områder med forekomst av rabies og symptomer hos pasienten. Symptomene omfatter blant annet svelgevansker, pustevansker, forvirring, hallusinasjoner, kramper, uro, nummenhet, muskelsvakhet og lammelse.

Årsak

Rabies er en infeksjonssykdom som er forårsaket av et virus, lyssavirus. Viruset overføres via dyrebitt.

Rabies er en infeksjonssykdom som er forårsaket av et virus, lyssaviruset. Viruset overføres via spytt fra et smittet dyr, enten gjennom åpent sår (ved blant annet slikking) eller et dyrebitt. 

Prognose

Dersom behandlingen startes tidlig, er prognosen god, etter symptomstart er rabies dødelig.

Prognosen er god dersom behandlingen startes før det har vist seg tegn til rabies. Har symptomer på rabies allerede startet, er sykdommen praktisk talt 100 prosent dødelig. Dødsårsaken er vanligvis svikt i ånderettssystemet.

Fakta om Rabies:

Rabies smittes gjennom spytt etter bitt fra dyr som er smittet. Smittede dyr med rabies er ofte syke, og viser unormal atferd og aggressivitet. 

I starten av sykdommen vil symptomene på rabies arte seg i form av influensalignende symptomer samt smerte, nummenhet og kløe i bittområdet. Alvorligere symptomer fra nervesystemet kommer til syne etter hvert. Når symptomene på rabies har vist seg, er sykdommen uhelbredelig, pasienten havner i koma i løpet av noen få dager og dør.

Rabies er en virussykdom som er forårsaket av viruset lyssavirus og angriper sentralnervesystemet. Rabies finnes over store deler av verden, men er ikke vanlig i Norge

Skrevet av Allmennlege

Kjell Vaage

Skrevet av Medisinstudent med legelisens

Mahabad Khalid

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Infeksjonssykdommer:

Infeksjonssykdommer er sykdommer som forårsakes av infeksjoner med bakterier, virus, sopp eller parasitter. Infeksjonssykdommer kan ramme alle organer i kroppen. Infeksjoner spenner fra helt uskyldige og vanlige tilstander som forkjølelse og mage-tarminfeksjoner til alvorlige og potensielt dødelige sykdommer som bakteriell hjernehinnebetennelse og ebola-infeksjon.

Alvorlighetsgraden til de ulike infeksjonssykdommene avhenger av type mikrobe og hvilket organ som er affisert. Eksempelvis vil infeksjoner i hjerte, hjerne, nedre luftveier og blod ofte være mer alvorlige enn for eksempel infeksjoner i øvre luftveier og hud. For sykdomsforløp og overlevelse spiller også pasientens immunforsvar og allmenntilstand en rolle. For bakterielle infeksjoner finnes mange forskjellige typer antibiotika som er effektive.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk