MERS

Middle East Respiratory Syndrome

Sist oppdatert 16.06.2015

MERS er en sykdom som rammer lunger og luftveier og som skyldes et nylig oppdaget virus, MERS- coronavirus. MERS kan gi en alvorlig form for lungebetennelse og akutt lungesvikt.

MERS skyldes en nyoppdaget type coronavirus (MERS-CoV). Coronavirus er en stor gruppe virus som også forårsaker vanlig forkjølelse og SARS (severe acute respiratory syndrome). Det første MERS-tilfellet ble påvist hos en pasient fra Saudi-Arabia i 2012 og utbredelsen har vært knyttet til Midtøsten og personer som har oppholdt seg i det området. MERS kan gi en alvorlig form for lungebetennelse som kan føre til lungesvikt, nyresvikt og andre alvorlige følgetilstander. Til nå er rundt 37 prosent av pasientene som har blitt smittet døde som følge av MERS.

MERS-viruset smitter opprinnelig fra dyr til mennesker, og undersøkelser så langt tyder på at kameler og dromedarer er smittekilden. De fleste tilfellene av smitte mellom mennesker har forekommet hos helsearbeidere, personer som har pleiet noen som er syke med MERS eller andre familiemedlemmer av disse. Viruset antas derfor ikke å være svært smittsomt, men fordi viruset er nytt vet man ikke sikkert hvilke egenskaper det har. Verdens helsemyndigheter følger forløpet og utbredelsen av MERS nøye, og anbefalingene oppdateres etter hvert som det kommer ny kunnskap om tilstanden.

Symptomer

Symptomene på MERS er feber, hoste og tungpustethet. I de alvorlige tilfellene utvikler pasientene lungebetennelse og organsvikt.

De fleste som har fått påvist MERS har hatt symptomer som feber, hoste og tungpustethet med påfølgende alvorlig lungebetennelse. I de mest alvorlige tilfellene har pasientene utviklet akutt lungesvikt og svikt i andre organer. Noen pasienter har også hatt symptomer fra mage og tarm som diarè, kvalme og oppkast. Det har også vært observert mildere forløp med symptomer mer lik en vanlig forkjølelse, og noen pasienter med påvist MERS-smitte har vært asymptomatiske, hvilket vil si at de ikke har hatt symptomer.

Blant de alvorlige tilfellene har det vært en overvekt av pasienter som har hatt en underliggende sykdom, som kreft, diabetes, hjertesykdom, lungesykdom eller nedsatt immunforsvar. Man regner derfor med at det å ha en kronisk sykdom øker risikoen for å bli smittet eller utvikle alvorlige symptomer. Et flertall av pasientene har vært menn, men MERS rammer begge kjønn i alle aldre.

Inkubasjonstiden, tiden fra man blir smittet til man utvikler symtomer på MERS, antas å være mellom 4 og 6 dager, men kan antagelig variere mellom 2 og 14 dager.

Behandling og forebygging

Det er ingen spesifikk behandling som kan kurere MERS. Behandlingen er symptomatisk. Det eksisterer heller ingen vaksine mot sykdommen.

Det finnes ingen spesifikk behandling av MERS. Behandlingen retter seg mot å lindre symptomene og støtte organfunksjonene, for eksempel med respiratorbehandling. Det er så langt ikke utviklet noen vaksine mot MERS.

For å unngå smitte bør man følge vanlige smittevernråd som å ha god håndhygiene, ikke berøre øyne, nese eller munn med uvaskede hender og unngå nær kontakt med personer med luftveissykdom når man oppholder seg i Midtøsten. Folkehelseinstituttet anbefaler også at man ikke spiser kjøtt som ikke er tilstrekkelig kokt eller stekt. For helsepersonell som håndterer smittede eller personer som steller for noen som er blitt syke med MERS, gjelder andre og strengere regler.

Fordi det antas at smitten kommer fra kameler bør man unngå kontakt med kameler og ikke drikke kamelmelk eller urin fra kameler. (Kamelurin brukes i visse samfunn som medisin).

Hvis man har vært på reise i Midtøsten eller vært i kontakt med personer smittet med MERS i løpet av de siste 14 dagene, og man utvikler symptomer på lungebetennelse, bør man kontakte lege. Til Midtøsten regnes landene rundt Persiabukta og landene langs det østlige Middelhavet og østover. Man bør også ta kontakt med lege hvis man får symptomer fra luftveiene etter å ha oppholdt seg på en helseinstitusjon i Sør-Korea, enten som pasient, pårørende eller etter å ha arbeidet der, i løpet av de siste 14 dagene. Kontakt med lege bør i første omgang skje telefonisk, slik at eventuelle smitteverntiltak kan iverksettes.

Undersøkelse og diagnostikk

MERS påvises i virusprøver fra øvre og spesielt nedre luftveier. Det tas også blodprøver.

Fordi man ikke vet helt sikkert hvordan viruset smitter og hvordan sykdommen utvikler seg, tas det tester fra flere steder i kroppen og på forskjellig tidspunkt i sykdomsforløpet for å øke sannsynligheten for å klare å påvise viruset.

Det har vist seg mest vellykket å påvise MERS-viruset i dyrkningsprøver fra luftveiene, spesielt fra bronkiene. Det tas vanligvis to sett med prøver både fra øvre og nedre luftveier. I tillegg tas blodprøver både for analyse av MERS-CoV og påvisning av eventuelle andre luftveissykdommer.

Årsak

MERS skyldes et virus som ut fra det man vet i dag sannsynligvis overføres fra kameler. Viruset kan også smitte mellom mennesker, mest sannsynlig ved dråpesmitte.

MERS skyldes et virus som er beslektet med vanlig forkjølelsesvirus, og som første gang ble påvist hos en mann fra Saudi-Arabia i 2012. Smitten antas å komme fra kameler og dromedarer. Viruset smitter hovedsakelig fra dyr til mennesker, men smitte mellom mennesker har nå ført til større utbrudd i Midtøsten og Sør-Korea. Man antar at sykdommen smitter ved dråpesmitte, det vil si ved hoste og nys, men man kan ikke utelukke at det også smitter på andre måter.

Mest sannsynlig skal det relativt tett kontakt til for å overføre smitten mellom mennesker, men det er litt usikkert fordi man ikke kjenner virusets egenskaper fullt ut. Forløpet ser ut til å være noe mildere hos personer som smittes av andre syke personer. Personer som steller en som er syk med MERS, eller bor sammen med en som er smittet, og helsearbeidere i helseinstitusjoner, er spesielt utsatt for smitte. Risikoen for smitte er større hos dem som har en underliggende kronisk sykdom.

Prognose

Av MERS-tilfellene som til nå er rapportert er rundt 37 prosent døde av sykdommen.

Det finnes ingen spesifikk behandling for MERS. Av tilfellene som til nå har vært rapportert på verdensbasis er det en dødelighet på 37 prosent. De fleste av dem som er døde av MERS har hatt en underliggende sykdom. MERS er foreløpig ikke påvist i Norge. Alle de kjente tilfellene av MERS til nå er direkte, eller indirekte, knyttet til reise til, eller opphold i land i Midtøsten.

Fakta om MERS:

MERS skyldes en nyoppdaget type coronavirus (MERS-CoV). Coronavirus er en stor gruppe virus som også forårsaker vanlig forkjølelse og SARS (severe acute respiratory syndrome).

Symptomer er feber, hoste og tungpustethet med påfølgende alvorlig lungebetennelse. I de mest alvorlige tilfellene har pasientene utviklet akutt lungesvikt og svikt i andre organer.

Det finnes ingen spesifikk behandling av MERS, og ingen vaksine. 

Risikoen for smitte er større hos dem som har en underliggende kronisk sykdom. Til nå er rundt 37 prosent av pasientene som har blitt smittet døde som følge av MERS. MERS er foreløpig ikke påvist i Norge.

Skrevet av Allmennlege

Birgitte Bjørntvedt Øie

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Infeksjonssykdommer:

Infeksjonssykdommer er sykdommer som forårsakes av infeksjoner med bakterier, virus, sopp eller parasitter. Infeksjonssykdommer kan ramme alle organer i kroppen. Infeksjoner spenner fra helt uskyldige og vanlige tilstander som forkjølelse og mage-tarminfeksjoner til alvorlige og potensielt dødelige sykdommer som bakteriell hjernehinnebetennelse og ebola-infeksjon.

Alvorlighetsgraden til de ulike infeksjonssykdommene avhenger av type mikrobe og hvilket organ som er affisert. Eksempelvis vil infeksjoner i hjerte, hjerne, nedre luftveier og blod ofte være mer alvorlige enn for eksempel infeksjoner i øvre luftveier og hud. For sykdomsforløp og overlevelse spiller også pasientens immunforsvar og allmenntilstand en rolle. For bakterielle infeksjoner finnes mange forskjellige typer antibiotika som er effektive.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk