Kikhoste

Bordetella pertussis

Sist oppdatert 21.05.2015

Kikhoste er en smittsom infeksjon med bakterien bordetella pertussis, og gir langvarig tørrhoste. Det er ikke noen barnesykdom lenger ettersom både unge og voksne blir angrepet.

Kikhoste er en infeksjon med bakterien bordetella pertussis, som først og fremst rammer luftveiene. Kikhoste er en av de mest smittsomme bakteriesykdommene vi kjenner til i vår del av verden. Kikhoste gir anfall med tørrhoste, og sykdomsforløpet kan være langtrukkent. Symptomene kan variere med alderen, og er oftest alvorligst hos små barn. Man antar at ubehandlet kikhoste er mest smittsomt opptil to uker ut i perioden med hosteanfall. Dersom antibiotika startes tidlig, er smittefaren oftest lav etter fem dager med behandling.

Vaksine mot kikhoste inngår som en del av vaksinasjonsprogrammet. Barn som vaksineres får tre doser (ved tre, fem og ti måneders alder), og får boosterdose i andre og tiende klasse. Voksne anbefales boostervaksine hvert tiende år. Vaksinen gir 85 prosent beskyttelse mot kikhoste dersom alle doser blir gitt, og hos dem som blir syke kan vaksinen gi et mildere sykdomsforløp. Vaksinasjon kan stoppe spredningen av kikhoste til en viss grad, men effekten av vaksinering mot kikhoste varer bare i 4 til 12 år. Etter naturlig kikhostesykdom er man beskyttet - immun - fra 4 til 20 år. På grunn av den økende andel ungdom og voksne som får kikhoste, er det i dag et sterkt fokus på revaksinering.

Symptomer

Kikhoste gir anfall med tørrhoste, men symptomene kan være veldig forskjellige hos spedbarn.

Kikhoste gir anfall med kikhoste. I forbindelse med hosteanfallene kan innpustene være kraftige og anstrengte, og ofte høres en pipende lyd - dette kalles "kiking". Kiking er vanligst hos små barn og dem som ikke er vaksinert. Hos dem som er vaksinert, kan symptomene være mer uklare. Symptomene kan variere med alderen, og hos de minste barna kan hosteanfallene gi perioder uten pusteaktivitet, kramper og blålig farge i ansiktet hos barnet. Det er svært alvorlig og kan i verste fall føre til død. 

Klassisk kikhoste har tre faser. Den første varer i en til to uker, og kan virke som en vanlig forkjølelse med rennende nese, hoste og feber. Man kan også få øyebetennelse. Tørrhosten kommer i fase to, som kan vare fra to til over åtte uker. Hosten kommer anfallsvis, og kan hos noen gi den klassiske anstrengte og pipende innpusten. Neseblødning og oppkast av slim etter et hosteanfall er også typisk for kikhoste. Hosten er oftest verst på natten, og mellom anfallene har man få eller ingen symptomer. Fase tre er perioden da hosten begynner å avta, og kan vare fra en til fire uker. Man vil i denne fasen være mer utsatt for å få nye luftveisinfeksjoner eller ørebetennelse (særlig barn), og i forbindelse med det, nye hosteanfall.

Behandling og forebygging

Kikhoste behandles med antibiotika i starten av sykdommen.

Kikhoste behandles med antibiotika i første fase og begynnelsen av andre fase, og kan da forkorte sykdomsforløpet og redusere smittefaren. Behandlingen består da oftest av azitromycin, klaritromycin eller erytromycin, og varer i tre til ti dager. Antibiotika har ingen effekt sent i sykdomsperioden. De aller minste bør legges inn på sykehus for behandling, da disse ofte trenger oksygentilførsel og hjelp til å få slim opp av luftveiene.    

Forebygging av kikhoste går hovedsaklig ut på å vaksinere barna sine. Voksne bør ta boosterdose hvert tiende år. Barn som går i barnehage/på skole bør holdes hjemme de første fem dagene av behandlingen. Etter det er smittefaren lav, og barnet trenger ikke være hjemme dersom allmenntilstanden er god. Dersom barn under to år har vært utsatt for kjent smitte, kan antibiotka gis forebyggende. 

Undersøkelse og diagnostikk

Kikhoste mistenkes ut fra klassisk historie med tørrhoste, og kan bekreftes med blodprøve eller dyp neseprøve.

Kikhoste mistenkes ut fra typiske symptomer. Dersom man befinner seg i første fase eller begynnelsen av andre fase av kikhoste, kan dyp neseprøve bekrefte diagnosen. Etter dette vil blodprøve være eneste måte å bekrefte kikhoste på.  

Årsak

Kikhoste skyldes infeksjon.

Kikhoste skyldes infeksjon med bakterien bordetella pertussis. 

Prognose

Prognosen er god.

Prognosen ved kikhoste er god, selv om sykdomsforløpet kan være langtrukkent. Komplikasjoner er vanligst hos barn under seks måneder, og man snakker da oftest om lungebetennelse. Dødsfall på grunn av kikhoste er svært sjeldent i Norge i dag. Økningen av kikhoste blant tenåringer og voksne kommer av at vaksinen virker kortere enn først antatt, og derfor anbefales boostervaksine hvert tiende år. 

Fakta om Kikhoste:

Kikhoste er en svært smittsom infeksjon med bakterien bordetella pertussis. Kikhoste rammer hovedsaklig luftveiene, og gir som regel kraftigere infeksjoner hos de minste barna og hos dem som ikke er vaksinert. Tilfeller med kikhoste hos de minste barna har sunket de siste årene på grunn av vaksinasjon, men øker hos tenåringer og voksne. Vaksine mot kikhoste inngår som en del av vaksinasjonsprogrammet. Virkningen går imidlertid ut etter 4-10 år. Derfor er det viktig at ungdom og voksne passer på å få en oppfriskningsvaksine. 

Skrevet av Medisinstudent med legelisens

Kristin Tånes

Skrevet av Allmennlege

Kjell Vaage

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Infeksjonssykdommer:

Infeksjonssykdommer er sykdommer som forårsakes av infeksjoner med bakterier, virus, sopp eller parasitter. Infeksjonssykdommer kan ramme alle organer i kroppen. Infeksjoner spenner fra helt uskyldige og vanlige tilstander som forkjølelse og mage-tarminfeksjoner til alvorlige og potensielt dødelige sykdommer som bakteriell hjernehinnebetennelse og ebola-infeksjon.

Alvorlighetsgraden til de ulike infeksjonssykdommene avhenger av type mikrobe og hvilket organ som er affisert. Eksempelvis vil infeksjoner i hjerte, hjerne, nedre luftveier og blod ofte være mer alvorlige enn for eksempel infeksjoner i øvre luftveier og hud. For sykdomsforløp og overlevelse spiller også pasientens immunforsvar og allmenntilstand en rolle. For bakterielle infeksjoner finnes mange forskjellige typer antibiotika som er effektive.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk