HIV - AIDS

Humant immunsviktvirus, human immunodeficiency virus

Sist oppdatert 24.06.2015

Hiv er et virus som gir livslang infeksjon, og som gradvis ødelegger immunsystemet. Aids er den siste fasen av en hiv-infeksjon.

For at immunsystemet vårt skal fungere normalt, må alle cellene være frie for virus. Hiv er et virus som kan gjemme seg inne i immuncellene. Når hiv invaderer immuncellene, blir de ødelagte. Dermed vil viruset føre til en gradvis svekkelse av hele immunsystemet. Det gjør at man etter en viss tid med hiv-infeksjon har økt risiko for å utvikle alvorlige infeksjoner og kreft, nettopp fordi immuncellene som skulle bekjempet dette, ikke virker. Det er vanlig å dele inn hiv-infeksjonen i fire faser ut fra symptomer og tegn på sykdom.

To til fire uker etter at man er smittet med hiv, er det vanlig å få halsbetennelse og feber, men ikke alle merker noe til dette. Deretter er det vanlig med et "stille intervall" uten noen symptomer eller tegn på at man har hiv. Denne fasen kan vare i mange år, ofte mellom 10 og 20 år. Deretter vil man få tegn på alvorlig immunsvikt, som alvorlige infeksjoner og kreftsykdom.

Når hiv har gjort så stor skade på immunsystemet at man begynner å få alvorlige infeksjoner, har man utviklet immunsvikt, og da kaller man sykdommen aids. Alle som har aids har dermed først vært smittet med hiv i lang tid. Aids er siste fase, altså fase 4, i hiv-infeksjonen.

Viruset smitter via blod, sæd, væske fra skjeden til kvinner og via morsmelk. Seksuell kontakt er den vanligste smittemåten. I Norge er det menn som har sex med menn som har størst risiko for å bli smittet. I u-land er det et stort problem at spedbarn smittes med hiv under fødselen. Mellom 30 og 40 millioner mennesker i verden har hiv, hvorav de fleste av disse bor i Afrika sør for Sahara.

I Norge diagnostiseres omtrent 250 nye personer med hiv hvert år, og man regner med at det lever i overkant av 5000 personer i Norge med hiv-infeksjon. Tidligere var det å få hiv som å få dødsdommen, men dette er heldigvis forandret. Dersom man ikke behandler hiv-infeksjonen, er den dødelig. Vi har ingen medisiner som gjør smittede personer helt friske fra hiv, men vi har gode medisiner for å holde sykdommen under kontroll. Mennesker i Norge med hiv-infeksjon som blir optimalt behandlet, lever nå omtrent like lenge som gjennomsnittet i befolkningen.

Symptomer

Symptomer på hiv utvikles gradvis ettersom immunsystemet i økende grad svekkes. Vi deler inn hiv-infeksjonen i fire faser etter alvorlighetsgraden på infeksjonene.

Symptomene og tegnene på hiv kommer i fire faser. Alle fasene er preget av at viruset gradvis svekker immunsystemet, og dermed vil man gradvis kunne utvikle mer alvorlige infeksjoner.

Det første tegnet på hiv-infeksjon kan vise seg allerede to til fire uker etter at man er smittet. 50-70 prosent vil ha denne første reaksjonen, mens altså 30-50 prosent ikke vil merke noe. Dersom man er en av dem som får symptomer i første fase, vil man oppleve å få influensafølelse med feber og vondt i halsen. Hovne lymfeknuter, hodepine, slapphet, smerter i muskler og ledd og et rødt, prikkete utslett i huden er også vanlig. Denne første infeksjonen kalles ofte primærinfeksjon, og vil gå over av seg selv innen noen uker. I og med at dette er vanlige symptomer på halsbetennelse, kan primærinfeksjonen lett overses. Det som skiller seg fra en vanlig halsbetennelse er at denne primærinfeksjonen ofte varer mye lenger enn en vanlig halsbetennelse. Også små, hvite og smertefulle sår samtidig med halsbetennelsen og feberen kan gi grunn til mistanke om hiv. De små sårene kan sitte inne i munnen, ved endetarmsåpningen eller på penis. Andre vanlige symptomer under primærinfeksjonen er kvalme, diaré, redusert matlyst og vekttap.

Neste fase, fase nummer 2, er preget av få eller ingen symptomer, selv om viruset vil fortsette å formere seg. Denne fasen kan hos noen vare bare i noen få år, men kan også faktisk vare helt opp mot 20 år. Det vanligste er at den varer i 7-12 år. Noen vil kunne ha langvarig forstørrede lymfeknuter, tretthet, eksem som ikke forsvinner eller lavgradig feber. Andre vil altså føle seg helt friske uten noen tegn på sykdom. Viruset fortsetter imidlertid å ødelegge immunsystemet, og til slutt når man et nivå der immunsvekkelsen gir symptomer.

Fase 3 er preget av en rekke ulike symptomer som vil være forskjellige fra person til person, og som er tidlige tegn på immunsvikt. Vanlig er stort vekttap, langvarig feber, kraftig svette om natten, langvarig diaré, langvarig hoste, tannkjøttbetennelse og soppinfeksjon i munnen eller i skjeden hos kvinner. Etter hvert blir lungebetennelser, infeksjoner med herpesvirus og bakterier et stadig økende problem.

Fase 4 er den siste og mest alvorlige fasen hvor den smittede har utviklet immunsvikt. Når en person med hiv har nådd denne fasen, kaller vi sykdommen aids. Denne fasen er preget av svært alvorlige og dødelige infeksjoner med bakterier og virus. Eksempler er soppinfeksjon i spiserøret, luftrøret eller lungene. Alvorlige virusinfeksjoner i lever, lunge, milt, nervesystemet og øyne, som fører til blindhet. Tuberkulose og hjernebetennelse. Livmorhalskreft og lymfekreft. En person med aids vil altså være veldig syk. Få med hiv utvikler aids i Norge i dag grunnet effektive medisiner, men i u-land er dette fremdeles et stort problem.

Behandling og forebygging

Hiv kan forebygges med kondom. Medisiner innen 48 timer etter smitte kan hindre utvikling av hiv. Behandling er helt nødvendig for å overleve.

Hiv smitter bare ved sex eller ved direkte blodkontakt. Urin, spytt og tårevæske inneholder en minimal mengde virus som ikke er tilstrekkelig for smitte. Vi har foreløpig ingen vaksine mot hiv, men vi har andre enkle forebyggende tiltak som i stor grad vil redusere hiv-smitte. Først og fremst er det viktig å bruke kondom ved sex og å unngå å dele sprøyter. Mødre som er smittet med hiv, bør stå på behandling for å hindre smitte til barnet, og barnet skal ikke ammes.

Dersom man tror at man nylig har vært utsatt for hiv-smitte, for eksempel ved samleie med en som har hiv, eller at man stikker seg på nåler som har vært i kontakt med blodet til en som har hiv, bør man helst innen fire timer settes på medikamenter for å forebygge utvikling av hiv-infeksjon. Dersom man tror at man kan være smittet, og det ikke har gått mer enn 48 timer siden smitten skjedde, bør man ringe legevakt med en gang for å få råd til hvor man kan henvende seg for såkalt PEP-behandling (forebyggende medisiner som hindrer utvikling av hiv ved nylig smitte).

Behandlingen av hiv og aids er svært komplisert og styres av spesialister på området. Det finnes en rekke ulike medikamenter, og legene vil finne frem til kombinasjoner som passer for den enkelte pasient ut i fra hvor svekket immunsystemet er når behandling skal starte. Det er avgjørende at pasienten tar medikamentene som avtalt for at det skal ha effekt på sykdommen. Behandlingen varer livet ut. Alle undersøkelser, legekonsultasjoner og behandling i forbindelse med hiv er gratis i Norge.

Undersøkelse og diagnostikk

Hiv diagnostiseres med en blodprøve.

Allerede innen to uker etter smitte og senest innen åtte uker kan man finne tegn til hiv i blodet. Blodprøven må sendes inn til et laboratorium for testing, og svaret vil man få i løpet av få dager. Blodprøven vil kunne vise om man har hiv eller ikke. Ved noen spesialklinikker i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Kristiansand finnes hiv-hurtigtest. Den utføres ved at man får et stikk i fingeren, og klemmer ut én bloddråpe som brukes til hurtigtesten. I løpet av få sekunder vil man da få svaret. Positivt svar betyr at man er smittet med hiv, og testen vil kunne gi positivt svar allerede innen to til tre uker etter smitte. Testen er sikker, men et positivt svar vil følges opp med blodprøver. Det anbefales at menn som har sex med menn, eller andre som vet at de er i risikosonen for hiv-smitte, tar en hiv-test en gang i året.

Årsak

Årsaken til hiv er et virus som ødelegger immunsystemet.

Hiv er et virus, og forkortelsen står for humant immunsviktvirus. Hiv smitter via sex og direkte blodkontakt. For at immunsystemet vårt skal fungere normalt, må alle cellene være frie for virus. Hiv er et virus som kan gjemme seg inne i immuncellene og formere seg der. Når hiv invaderer immuncellene, blir de ødelagte. Dermed vil viruset føre til en gradvis svekkelse av hele immunsystemet. Det gjør at man etter en viss tid med hiv-infeksjon, har økt risiko for å utvikle alvorlige infeksjoner og kreft, nettopp fordi immuncellene som skulle bekjempet dette, ikke virker. Hvor raskt man utvikler immunsvikt er ulikt fra person til person, men normalt mellom 7 og 12 år etter at man ble smittet.

Prognose

Hiv er en dødelig sykdom hvis man ikke får behandling. Med behandling kan de fleste leve et langt og godt liv.

Tidligere var det å få hiv det samme som å få dødsdommen, men det er heldigvis endret. Uten behandling vil man dø av hiv. Ny og moderne behandling er veldig effektiv, og helt avgjørende for å overleve. I dag vil hiv-smittede kunne leve gode liv uten alvorlige infeksjoner, og med en forventet levealder på omtrent samme nivå som ellers i befolkningen. Behandlingen er livslang og krever hyppige kontroller på sykehus. Selve immunsvikten vil utvikle seg over lang tid, men medikamentene sørger for at viruset ikke får ødelegge immunsystemet i for stor grad. En hiv-smittet vil likevel ha økt risiko for å få alvorlige infeksjoner, sykdom i hjerte- og karsystemet og i nervesystemet sammenlignet med en som ikke er hiv-smittet. For barn som smittes under fødselen, er prognosene dårligere selv med moderne behandling.

Fakta om HIV - AIDS:

Hiv skyldes et virus som infiserer immunscellene i kroppen, og som til slutt fører til at immuncellene ikke virker. Uten behandling vil en hiv-infeksjon innebære at man får alvorlige infeksjoner som til slutt vil være dødelige. Det kan ta opp til 20 år fra man blir smittet. Denne siste fasen av infeksjonen kalles aids.

Det finnes effektive medisiner som kan hindre at man utvikler aids. Ved mistanke om smitte må man oppsøke legevakt innen 48 timer for å få forebyggende medisin som kan hindre en hiv-infeksjon.

Hiv smitter hovedsakelig via sex og blod. I Norge er det menn som har sex med menn og sprøytenarkomane som er mest smitteutsatt. I verden er det flest smittede i Afrika sør for Sahara.

Skrevet av Medisinstudent med legelisens

Martine Gausel Engan

Skrevet av Allmennlege

Kjell Vaage

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Infeksjonssykdommer:

Infeksjonssykdommer er sykdommer som forårsakes av infeksjoner med bakterier, virus, sopp eller parasitter. Infeksjonssykdommer kan ramme alle organer i kroppen. Infeksjoner spenner fra helt uskyldige og vanlige tilstander som forkjølelse og mage-tarminfeksjoner til alvorlige og potensielt dødelige sykdommer som bakteriell hjernehinnebetennelse og ebola-infeksjon.

Alvorlighetsgraden til de ulike infeksjonssykdommene avhenger av type mikrobe og hvilket organ som er affisert. Eksempelvis vil infeksjoner i hjerte, hjerne, nedre luftveier og blod ofte være mer alvorlige enn for eksempel infeksjoner i øvre luftveier og hud. For sykdomsforløp og overlevelse spiller også pasientens immunforsvar og allmenntilstand en rolle. For bakterielle infeksjoner finnes mange forskjellige typer antibiotika som er effektive.

Fakta om Kjønnssykdommer:

Kjønnssykdommer er sykdommer som smitter ved seksuell kontakt. Kjønnssykdommer er infeksjonssykdommer som skyldes bakterier, virus, sopp eller parasitter. Kjønnsykdommer smitter ved kontakt mellom hud og slimhinner i eller rundt kjønnsorganer, munn eller tarm. Klamydia, som skyldes en bakterie, og virusinfeksjonene kjønnsvorter (condylomer) og herpes er de mest vanlige seksuelt overførbare sykdommene i Norge.

Kjønnssykdommer gir ofte symptomer som kløe eller svie i underlivet, utflod, smerter ved vannlatingen og sår eller utslett på kjønnsorganene. En del infeksjoner, spesielt klamydia, kan gi få eller ingen symptomer. De kan likevel føre til nedsatt fruktbarhet eller sterilitet.

Det er svært viktig å diagnostisere og behandle kjønnssykdommer, både for å unngå smittespredning og fordi noen sykdommer kan redusere evnen til å få barn. Ved mistanke om klamydia, syfilis, gonoré og HIV-infeksjon er undersøkelse og behandling gratis.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk