Bihulebetennelse

Sinusitt

Bihulebetennelse er betennelse i slimhinnene i bihulene, de luftfylte hulrommene inne i ansiktsknoklene. Bihulebetennelse kan være akutt eller kronisk.

Bihulebetennelse kommer oftest i forbindelse med forkjølelse, og kan i tillegg til nesetetthet gi ansiktssmerter, tannsmerter og hodepine. Over halvparten av pasienter med bihulebetennelse blir friske uten antibiotikabehandling, og behandlingen består i mange tilfeller av å lindre symptomene.

Bihulebetennelse kan komme av bakterier eller virus, og man skiller mellom akutt eller kronisk bihulebetennelse. Man sier at en bihulebetennelse er akutt hvis varigheten er mindre enn tretti dager, mens en kronisk bihulebetennelse varer mer enn tre måneder. Noen har en naturlig tendens til å få kronisk bihulebetennelse. Det kan skyldes allergier eller uvanlig trange utførselsganger, som bidrar til at nesen ikke blir drenert slik som den skal. Nesepolypper kan også blokkere utførselsgangene.

Symptomer

Bihulebetennelse kommer oftest i forbindelse med forkjølelse, og kan i tillegg til nesetetthet gi ansiktssmerter, tannsmerter og hodepine.

Ved akutt bihulebetennelse som oppstår etter en forkjølelse, får man smerter over et eller flere par av bihulene, vanligvis i dem som ligger over kjeven. Man føler samtidig et press i hodet, og får smerter i tennene og bak øynene. Ekstra vondt er det når man bøyer seg forover. Det som skjer da, er at det er en rask forflytning av væske inne i bihulene. Betennelsen fører til at det produseres store mengder gult snørr, som også drypper ned bak nesen og inn i munnen, der det etterlater seg en ubehagelig smak. Akutt bihulebetennelse gir vanligvis ikke feber. 

Ved kronisk bihulebetennelse har man smertene nevnt over, sammen med konstant tett nese med gult slim i mer enn tre måneder. Luktesansen kan bli kraftig redusert, eller forsvinne helt. Røykere, allergikere og personer som er under sterkt press, er spesielt utsatte for å utvikle kronisk bihulebetennelse. I sjeldne tilfeller kan bihulebetennelse gi alvorlige infeksjoner av hjerne og øyne, noe som krever rask behandling. Tegn på dette kan være sterke smerter bak øynene, sterk hodepine, stiv nakke, dobbeltsyn eller døsighet. 

Behandling og forebygging

Over halvparten av de med bihulebetennelse blir friske uten antibiotikabehandling, og behandling består i mange tilfeller av å lindre symptomene.

Over halvparten blir friske uten antibiotikabehandling. Har man mistanke om at bakterier er årsak til infeksjonen, og pasienten er tydelig syk med sterke plager, gis oftest antibiotika.  Ved akutt bihulebetennelse med varighet under en uke anbefales først og fremst symptomlindrende behandling, som nesedråper og smertestillende. Flatt sengeleie om natten kan øke trykket i bihulene og dermed gjøre smertene verre, og det anbefales derfor å sove med hodet høyt. 

Når man vet med sikkerhet at de kroniske bihuleplagene skyldes betennelse, og ikke allergi eller problemer med tennene, består behandlingen av de samme tiltakene som ved akutt bihulebetennelse. Er plagene kroniske vil imidlertid behandlingen ofte vare noe lenger. Man kan prøve skylling av bihulene med saltvann, og nesespray med kortison kan prøves alene eller sammen med antibiotika. Viser disse tiltakene seg å være utilstrekkelige, kan det være aktuelt å få tømt bihulene under bedøvelse. Skulle man ikke bli bedre av dette tiltaket, kan forskjellige kirurgiske inngrep vurderes. Endoskopi kan tas i bruk for å undersøke bihulene, fjerne polypper eller forstørre utførselsgangene.

Undersøkelse og diagnostikk

Bihulebetennelse kan ha få spesifikke funn, men radiologiske undersøkelser brukes helst kun i kompliserte tilfeller.

Bihulebetennelse kan i noen tilfeller være vanskelig å diagnostisere klinisk. Ved sterk tvil, eller ønske om å bekrefte diagnosen, kan dyp neseprøve eller punksjon ev kjevebihuler med dyrkning av sekret gjøres. Bildeundersøkelser som CT (computertomografi), eller røntgen, bør kun brukes i kompliserte tilfeller, eller hos pasienter med langvarig bihulebetennelse uten effekt av behandling. Disse undersøkelsene kan vise om bihulebetennelsen skyldes betennelse eller andre forhold. Endoskopi kan tas i bruk for å undersøke bihulene, fjerne polypper eller forstørre utførselsgangene.

Årsak

Bihulebetennelse kan komme av bakterier eller virus, og visse faktorer kan gjøre at man er ekstra utsatt for å få bihulebetennelse.

Bihulebetennelse kan komme av bakterier eller virus, og kommer oftest etter en periode med forkjølelse, nesetetthet og sår hals. Slim kan blokkere utførselsgangene i nesen som kan gi gode vekstforhold for bakterier og virus. Får man virusinfeksjon i bihulene hender det av og til at man får bakterieinfeksjon i tillegg. Allergier, nesepolypper eller skjev nesevegg kan gjøre at man er ekstra utsatt for bihulebetennelse. Tanninfeksjoner kan også spre seg til bihulene. 

De fleste mennesker har åtte bihuler. De er lokalisert over kjeven, mellom øynene, dypt bak nesen og i pannen. Slimhinnene i bihulene produserer slim som sørger for å fange opp eventuelle infeksjoner og støv som har trengt inn i bihulene. Sekretene ledes gjennom kanaler til den bakre delen av nesen. Man vet ikke med sikkerhet hvorfor vi har bihuler. Noen mener bihulenes funksjon er å gjøre hodeskallen lettere, mens andre mener at vi har dem for at de skal tilføre stemmen resonans. Bihulebetennelse oppstår ofte etter forkjølelser som har ført til at utførselsgangene har blitt blokkert. Kjevebihulene ligger rett i nærheten av røttene til forjekslene og bakjekslene i overkjevene og kan bli betente i forbindelse med tannrotinfeksjon. Hopping og stuping kan føre til at vann ledes inn i bihulene. 

Prognose

Omtrent to tredjedeler av pasientene blir friske med kun symptomlindrende behandling, men bihulebetennelse kan være et tilbakevennende problem hos noen.

Omtrent to tredjedeler av pasientene med bihulebetennelse blir friske uten antibiotikabehandling, men hos noen vil dette være et tilbakevennende problem. Får man kronisk bihulebetennelse som ikke lar seg behandle, bør man utredes mer for å finne underliggende årsak. I svært sjeldne tilfeller kan infeksjonen spre seg fra bihulene til hjernen eller øynene. Det er en alvorlig situasjon og krever rask behandling.

Fakta om Bihulebetennelse:

Bihulebetennelse kommer oftest i forbindelse med forkjølelse, og kan i tillegg til nesetetthet gi ansiktssmerter, tannsmerter og hodepine. Over halvparten av pasienter med bihulebetennelse blir friske uten antibiotikabehandling.

Bihulebetennelse kan komme av bakterier eller virus, og man skiller mellom akutt eller kronisk bihulebetennelse. Man sier at en bihulebetennelse er akutt hvis varigheten er mindre enn tretti dager, mens en kronisk bihulebetennelse varer mer enn tre måneder.

Får man kronisk bihulebetennelse som ikke lar seg behandle, bør man utredes mer for å finne underliggende årsak. I svært sjeldne tilfeller kan infeksjonen spre seg fra bihulene til hjernen eller øynene. Det er en alvorlig situasjon og krever rask behandling. 

Skrevet av Medisinstudent med legelisens

Kristin Tånes

Skrevet av Allmennlege

Kjell Vaage

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Infeksjonssykdommer:

Infeksjonssykdommer er sykdommer som forårsakes av infeksjoner med bakterier, virus, sopp eller parasitter. Infeksjonssykdommer kan ramme alle organer i kroppen. Infeksjoner spenner fra helt uskyldige og vanlige tilstander som forkjølelse og mage-tarminfeksjoner til alvorlige og potensielt dødelige sykdommer som bakteriell hjernehinnebetennelse og ebola-infeksjon.

Alvorlighetsgraden til de ulike infeksjonssykdommene avhenger av type mikrobe og hvilket organ som er affisert. Eksempelvis vil infeksjoner i hjerte, hjerne, nedre luftveier og blod ofte være mer alvorlige enn for eksempel infeksjoner i øvre luftveier og hud. For sykdomsforløp og overlevelse spiller også pasientens immunforsvar og allmenntilstand en rolle. For bakterielle infeksjoner finnes mange forskjellige typer antibiotika som er effektive.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk