Mollusker

Molluscum contagiosum

Sist oppdatert 05.10.2015

Mollusker er små knopper i huden med et lite søkk på toppen. Mollusker skyldes et virus og smitter lett ved kontakt. Mollusker er vanligvis ikke plagsomme og forsvinner av seg selv.

Molluskene viser seg som små, runde blemmer eller knuter i huden, med et lite søkk på toppen. Molluskene vokser gradvis over flere uker. Dersom man klemmer på molluskene kan det kommet ut et osteaktig innhold. Huden rundt er helt normal, og den smittede har som regel ingen plager.

Mollusker er vanligst hos barn i alderen to til fem år, og smitter lett ved nær kontakt. Mollusker er helt uskyldige og vanlig, og barn med mollusker kan gå i barnehagen. Det kreves ingen tilleggsundersøkelser for å stille diagnosen. Det er sjelden man trenger å behandle mollusker, med mindre de er plagsomme. Mollusker skyldes et virus i overhuden, og forsvinner spontant av seg selv.

Symptomer

Mollusker ses som små, runde blemmer eller knuter i huden. Mollusker forsvinner av seg selv, og gir få plager.

Typisk for mollusker er utslettet de gir. Mollusker utvikler seg gradvis fra små nupper i huden, og nuppene er ofte samlet i små grupper. De små knutene i huden vokser over flere uker, og blir opp mot fem millimeter store. Etter hvert som molluskene vokser, får de ofte et innsunket sentrum, som kalles navlefenomen. Knutene i huden inneholder en osteaktig masse. Molluskene kan være enten hudfarget eller blekrosa, og huden rundt molluskene er ofte helt normal. 

Barn får ofte mollusker på armer og ben, overkroppen, ansiktet og bøyesiden av ledd. Hos voksne som har blitt smittet ved seksuell kontakt ses ofte molluskene på nedre del av magen og i underlivet. Antall mollusker kan variere fra noen veldig få spredt rundt på kroppen, til over hundre stykker hos de med svekket immunforsvar. Vanligvis er det mellom 10 og 30 mollusker. Mollusker gir vanligvis ingen plager. I noen tilfeller kan molluskene sitte i ansiktet eller andre steder de kan være i veien, og dermed bli irriterte eller gi plager. Mollusker får som regel være i fred, og klør ikke. Rett før molluskene forsvinner av seg selv, er det vanlig at det blir litt ømt og lett betent i området rundt. Dersom det pirkes mye på molluskene eller de stadig gnisser mot noe, kan det bli ekstra rødt og ømt i området rundt.  

Behandling og forebygging

Mollusker forsvinner av seg selv, og behandling er ofte ikke nødvendig.

Vanligvis er det ikke nødvendig å behandle mollusker. Molluskene blir borte av seg selv etter litt tid, vanligvis mellom to måneder og ett år. Dersom molluskene er plagsomme eller til kosmetisk ubehag, kan man gjennomføre behandling. Alternativer for å fjerne molluskene er enten å skrape dem vekk med en skarp skje, eller pirke ut innholdet med en sprøytespiss. Mollusker kan også frysebehandles. Slike behandlinger kan være smertefulle, og spesielt barn bør forbehandles med lokalbedøvelse som emlakrem eller plaster.

Undersøkelse og diagnostikk

Det kreves ingen spesielle undersøkelser for å stille diagnosen mollusker.

Mollusker krever ingen spesielle tilleggsundersøkelser. Det er nok at legen hører sykehistorien, og ser på hudforandringene. Dersom det er usikkerhet rundt diagnosen, kan legen ta en prøve fra en av hudforandringene for å se nærmere i mikroskop. Voksne som får mollusker i underlivet er ofte smittet via seksuell kontakt, og det kan være nødvendig å sjekke for andre seksuelt overførbare sykdommer

Årsak

Mollusker skyldes et virus.

Mollusker skyldes et poxvirus. Mollusker er en lokal virusinfeksjon i overhuden, og er svært smittsomt. Mollusker smitter bare mellom mennesker, og smitte oppstår ved hudkontakt. Mollusker kan også smitte via håndklær og klær. Utslettet kan spre seg fra en del av kroppen til en annen ved oppkloring eller berøring av et friskt hudområde. Personer som ikke har vært smittet med mollusker i barneårene, kan smittes seksuelt i voksen alder og få mollusker i underlivet. Tiden fra en blir smittet til man får hudforandringene er mellom en uke og seks måneder. Barn som bader mye sammen, barn med atopisk eksem og personer med nedsatt immunforsvar har lettere for å bli smittet med viruset. 

Prognose

Mollusker går som regel over av seg selv og gir ingen arr.

Det er god prognose dersom man er smittet med mollusker. Molluskene blir som regel borte av seg selv etter to måneder til ett år, i noen tilfeller lengre tid. Før molluskene forsvinner helt kan de bli betente og litt ømme. Det er vanlig, og skyldes at immunforsvaret aktiveres. Ukompliserte tilfeller med mollusker blir helt borte uten å gi arr. Mollusker er uskyldige av natur. Barn som er smittet med mollusker kan gå i barnehage og skole. Om andre barn smittes, er det uproblematisk. 

Fakta om Mollusker:

Mollusker skyldes et virus i overhuden, og forsvinner spontant av seg selv. Molluskene viser seg som små, runde blemmer eller knuter i huden, med et lite søkk på toppen. 

Mollusker er vanligst hos barn i alderen to til fem år, og smitter lett ved nær kontakt. Den smittede har som regel ingen plager. Barn med mollusker kan gå i barnehagen. 

Skrevet av Medisinstudent med legelisens

Silvia Hasle Mo

Skrevet av Allmennlege

Kjell Vaage

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Hudsykdommer:

Hudsykdommer er sykdommer som affiserer huden og som gir synlige forandringer i hudoverflaten. Til hudsykdommer regnes også sykdommer i hår og negler. De ulike hudsykdommene manifesterer seg gjennom utslett i huden, for eksempel i form av flekkvise fargeforandringer, væske- eller pussfylte blemmer, knuter eller områder med fortykket eller skjellende hud. Noen gir i tillegg plagsomme symptomer som kløe og smerter.

Mange hudsykdommer forverres gjennom ytre påvirkning, for eksempel tørr luft, varme, kulde eller sterke såper. Psykisk stress kan også forverre mange typer hudlidelser.

Blant de hudsykdommene som forekommer hyppigst i Norge er psoriasis og forskjellige former for eksem. Andre svært vanlige hudlidelser er elveblest, akne og rosacea.

Fakta om Infeksjonssykdommer:

Infeksjonssykdommer er sykdommer som forårsakes av infeksjoner med bakterier, virus, sopp eller parasitter. Infeksjonssykdommer kan ramme alle organer i kroppen. Infeksjoner spenner fra helt uskyldige og vanlige tilstander som forkjølelse og mage-tarminfeksjoner til alvorlige og potensielt dødelige sykdommer som bakteriell hjernehinnebetennelse og ebola-infeksjon.

Alvorlighetsgraden til de ulike infeksjonssykdommene avhenger av type mikrobe og hvilket organ som er affisert. Eksempelvis vil infeksjoner i hjerte, hjerne, nedre luftveier og blod ofte være mer alvorlige enn for eksempel infeksjoner i øvre luftveier og hud. For sykdomsforløp og overlevelse spiller også pasientens immunforsvar og allmenntilstand en rolle. For bakterielle infeksjoner finnes mange forskjellige typer antibiotika som er effektive.

Fakta om Plager hos barn:

Mange plager som er vanlige i barnealder skyldes smitte som overføres ved tett kontakt med andre barn gjennom lek og aktiviteter som er en naturlig del av barns hverdag. Eksempler på det er vorter, mollusker, brennkopper og lus.

Noen sykdommer skyldes smitte fra hånd eller gjenstander til munn, som barnemark. 

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk