Helvetesild

Herpes zoster

Sist oppdatert 15.05.2015

Helvetesild skyldes en reaktivering av viruset varicella zoster, som forårsaker vannkopper i barndommen. Helvetesild gir et smertefullt og kløende utslett med rødhet og blemmer.

Helvetesild, eller herpes zoster, er en hudinfeksjon med viruset varicella zoster. Det er det samme viruset som forårsaker vannkopper, også kalt varicella, i barndommen. Etter vannkopper-infeksjonen vil det ligge noen virus igjen i nervecellene i kroppen, som holdes i sjakk av immunforsvaret. Hvis disse igjen får muligheten til å blusse opp, vil de forårsake et utslett av helvetesild i det området på huden som er tilknyttet den nerven som er affisert.

Helvetesild gir et ensidig, rødt utslett med blemmer, og forårsaker kløe og en kriblende, brennende smerte. Foruten huden kan helvetesild også ramme øynene og gi varig nedsatt syn om det ikke behandles raskt. Ellers går vanligvis helvetesild over av seg selv hos ellers friske personer, men man kan lindre plager og fremskynde tilhelingen med medisiner.

Ca. 10 000 personer får helvetesild i Norge hvert år. Sjansen for å få helvetesild øker med alderen, og kvinner rammes omtrent dobbelt så ofte som menn.

Symptomer

Helvetesild gir et ensidig, rødt utslett med blemmer. Utslettet er kløende, og gir kriblende, brennende smerter.

Helvetesild rammer kun hudområdet som svarer til den nerven der det har skjedd en reaktivering av varicella zoster-viruset. Derfor er utslettet nesten alltid énsidig, det vil si enten på høyre eller venstre side. Helvetesild kan ramme hvilken som helst del av kroppen, men vanligvis kun én kroppsdel av gangen, og brystkassen er hyppigst affisert. Før utslettene kommer til syne, opplever gjerne pasienten noen dager med nedsatt allmenntilstand;  slapphet, hodepine, feber og eventuelt lysskyhet. Et par dager før utslettet vil pasienten gjerne begynne å få betydelige plager med smerter, kløe og brenning i det affiserte området. Utslettet ved helvetesild begynner så med rødhet og små blemmer, som vokser, og etter noen dager blir pussfylte. Etter sju til ti dager vil blemmene begynne å sprekke opp, tørke inn og danne skorper. Fullstendig tilheling kan ta to til fire uker, og kan etterlate arr og pigmentforandringer i huden.

Helvetesild i øyet, herpes zoster ophtalmicus, rammes vanligvis samtidig med omkringliggende hud i ansiktet. Rammes øyet, vil det gi symptomer som smerte, svie, rødhet og blemmedannelse på øyet, og man kan også få nedsatt syn. Oppstår helvetesild i øyet, er det nødvendig å få hjelp av øyelege.

Utslettet kan også ramme øret med omliggende hud, det kalles da herpes zoster oticus. Herpes zoster oticus kan forårsake hørselstap og svimmelhet. Samtidig med zoster oticus kan også nerver som innerverer ansiktsmuskulatur bli affisert, hvilket kan føre til ensidige ansiktslammelser.

Behandling og forebygging

De fleste tilfeller av helvetesild vil gå over av seg i løpet av to til fire uker, og behandling vil først og fremst gå ut på å lindre plager, unngå ytterligere infeksjon av utslett og sår, og begrense videre smitte.

I den første, mest smertefulle fasen av helvetesild er det som regel nødvendig å bruke smertestillende midler for å dempe smertene. For best mulig smertelindring bør pasienten heller følge en medisineringsplan fastsatt av legen disse dagene, enn å ta smertestillende ved behov. Medikamenter som paracetamol og ibuprofen vil i tilstrekkelige doser ofte hjepe godt mot smertene. Hvis ikke det er nok, kan det være et alternativ å legge til andre og mer effektive, men potensielt vanedannende smertestillende medikamenter. Det finnes også ulike typer smertestillende gel som kan smøres på områder med store smerter.

Ved helvetesild er det viktig å holde utslettet rent, tørt og dekket med bandasje. Det forebygger videre smitte, da væsken fra blemmene inneholder virus og kan smitte andre personer. I tillegg beskytter godt sårstell mot en eventuell bakteriell tilleggsinfeksjon, som lett kan oppstå i sårene. Det anbefales å rense utslettet godt, la det tørke, gjerne bruke antiseptisk (bakteriedrepende) krem, og legge på en luftende og ikke-klebende bandasje.

Hos eldre, hos personer med nedsatt immunforsvar, eller hvis utslettet rammer øynene eller ørene, er det anbefalt å behandle helvetesild med antivirale medikamenter. Det vil påskynde tilhelingen og minske risikoen for komplikasjoner hos disse pasientene. Kuren varer i ca. en uke, og for å gi god effekt på tilhelingen bør den startes tidlig, innen to til tre dager dra utbruddet av helvetesild.

Det finnes en vaksine mot varicella zoster-viruset, som gir beskyttelse mot helvetesild. Den har vist seg å ha god effekt, men brukes foreløpig i liten grad.

Undersøkelse og diagnostikk

Diagnosen stilles vanligvis på bakgrunn av sykehistorie og symptomer. Laboratorieundersøkelser kan i tillegg bidra til å bekrefte diagnosen.

Diagnosen stilles vanligvis ved at en har en typisk sykehistorie og at en ser et ensidig, avgrenset, smertefullt og rødt utslett med blemmer. Det er også mulig å gjøre laboratorieundersøkelser av blod og/eller væske fra utslettet for å stadfeste en aktiv infeksjon av varicella zoster, og med det bekrefte diagnosen.

Årsak

Helvetesild skyldes en reaktivering av varicella zoster-viruset som gir vannkopper i barndommen.

Når man har hatt vannkopper som barn, vil det bli værende igjen et visst antall varicella zoster-virus i nervene som går fra huden til ryggraden. De vil normalt holdes i sjakk av immunforsvaret gjennom resten av livet, men dersom immunforsvaret av en eller annen grunn blir svekket, kan virusinfeksjonen blusse opp igjen og ramme hele det området av huden som innerveres av den affiserte nerven. Huden i det området vil da rammes av et utslett som minner om vannkopper. Høy alder, bruk av cellegift, immunsykdommer (for eksempel HIV og ulike typer blodkreft), kortisonbehandling, og tilstedeværelse av enkelte andre kroniske sykdommer er faktorer som øker risikoen for et utbrudd av helvetesild.

Prognose

De aller fleste blir helt friske fra helvetesild i løpet av noen uker, uten at det kreves antiviral behandling. Sykdommen kan imidlertid forårsake vedvarende smerter hos enkelte pasienter. Eldre er særlig utsatt for dette.

Utslettet forårsaket av helvetesild forsvinner som regel i løpet av to til fire uker. De fleste blir helt symptomfrie etter det, men det er heller ikke uvanlig å ha lettere ubehag som kløe og ømhet i det rammede området i enda noen uker. Hos ca. én av ti, særlig hos eldre, kan helvetesild føre med seg langvarige smerter fra den nerven som er affisert, såkalt postherpetisk nevralgi. De smertene kan være betydelige og vanskelige å lindre, og vare fra måneder til år etter at utslettet har gått over.

Det er lav risiko for tilbakefall av helvetesild om man ikke har en kjent svekkelse av immunforsvaret. Helvetesild som rammer øyet eller øret kan gi varig nedsatt syn eller hørsel dersom man ikke får behandlet og tilhelet utslettet godt nok og tidlig nok. 

Fakta om Helvetesild:

Helvetesild skyldes en reaktivering av viruset varicella zoster, som forårsaker vannkopper i barndommen. Helvetesild gir et smertefullt og kløende utslett med rødhet og blemmer. Behandlingen av helvetesild vil i de fleste tilfellene dreie seg om smertelindring og godt sårstell for å hindre infeksjoner.

Helvetesild går som regel over av seg selv i løpet av to til fire uker. 

Skrevet av Medisinstudent med legelisens

Joakim Dybvik Eriksson

Skrevet av Allmennlege

Kjell Vaage

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Hudsykdommer:

Hudsykdommer er sykdommer som affiserer huden og som gir synlige forandringer i hudoverflaten. Til hudsykdommer regnes også sykdommer i hår og negler. De ulike hudsykdommene manifesterer seg gjennom utslett i huden, for eksempel i form av flekkvise fargeforandringer, væske- eller pussfylte blemmer, knuter eller områder med fortykket eller skjellende hud. Noen gir i tillegg plagsomme symptomer som kløe og smerter.

Mange hudsykdommer forverres gjennom ytre påvirkning, for eksempel tørr luft, varme, kulde eller sterke såper. Psykisk stress kan også forverre mange typer hudlidelser.

Blant de hudsykdommene som forekommer hyppigst i Norge er psoriasis og forskjellige former for eksem. Andre svært vanlige hudlidelser er elveblest, akne og rosacea.

Fakta om Infeksjonssykdommer:

Infeksjonssykdommer er sykdommer som forårsakes av infeksjoner med bakterier, virus, sopp eller parasitter. Infeksjonssykdommer kan ramme alle organer i kroppen. Infeksjoner spenner fra helt uskyldige og vanlige tilstander som forkjølelse og mage-tarminfeksjoner til alvorlige og potensielt dødelige sykdommer som bakteriell hjernehinnebetennelse og ebola-infeksjon.

Alvorlighetsgraden til de ulike infeksjonssykdommene avhenger av type mikrobe og hvilket organ som er affisert. Eksempelvis vil infeksjoner i hjerte, hjerne, nedre luftveier og blod ofte være mer alvorlige enn for eksempel infeksjoner i øvre luftveier og hud. For sykdomsforløp og overlevelse spiller også pasientens immunforsvar og allmenntilstand en rolle. For bakterielle infeksjoner finnes mange forskjellige typer antibiotika som er effektive.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk