Cellulitt, infeksiøs

Cellulitis

Sist oppdatert 28.01.2016

Infeksiøs cellulitt er en infeksjon i huden forårsaket av bakterier.

Infeksiøs cellulitt er en akutt lokal infeksjon i huden som kan spre seg. Spredning av infeksiøs cellulitt kan være alvorlig, men med rett og rask behandling blir man fort frisk. Kroppens hud er dannet av mange ulike lag, og infeksiøs cellulitt kan oppstå i alle lagene fra ytterste hudlag helt inn til bindevevshinnen over muskler. Infeksiøs cellulitt kan minne mye om sykdommen erysipelas (rosen), men erysipelas er en mye mer overfladisk infeksjon i huden. Infeksiøs cellulitt er forårsaket av bakterier, som oftest gule stafylokokker eller streptokokker. Huden er vanligvis dekket av mange bakterier, og det er ikke før de kommer seg inn i huden at de kan forårsake problemer. Ved infeksiøs cellulitt kommer bakteriene seg inn i huden gjennom åpne sår, sprekker og dyrebitt i huden, og dette fører til infeksjon/betennelse. Infeksiøs cellulitt kan oppstå hvor som helst på kroppen, men det er mest vanlig på leggene eller rundt øynene.

Symptomer

Infeksiøs cellulitt er en lokal hudinfeksjon som kan spre seg i blodet eller lymfesystemet.

Infeksiøs cellulitt er en lokal infeksjon i huden forårsaket av bakterier. Infeksiøs cellulitt kommer oftest som en følge av at bakterier seg har tatt seg inn i huden gjennom sår eller sprekker. Ved infeksiøs cellulitt ser man tydelige betennelsestegn, som at huden blir rød, øm, hoven og varm. I motsetning til erysipelas, rosen, er det ingen tydelig avgrensning på betennelsen. Ved mer alvorlig cellulitt kan infeksjonen spre seg ut i kroppen via blodet eller lymfesystemet. Man vil da få influensa-lignende plager, og det vil si plager som feber, skjelvinger, svette og muskel- og leddsmerter.  

Behandling og forebygging

Infeksiøs cellulitt kommer av bakterier og kan lett behandles med antibiotika.

Infeksiøs cellulitt er en lokal infeksjon i huden, som lett kan behandles. Siden det er bakterier som er årsaken til infeksiøs cellulitt, kan de lett "drepes" med riktig antibiotika. Infeksiøs cellulitt behandles som oftest med dikloksacillin, som er tabletter man tar i syv til ti dager. Ved alvorlig infeksiøs cellulitt eller ingen tegn til bedring ved behandling kan det være nødvendig med innleggelse på sykehus for antibiotikabehandling via intravenøs kanyle. Mot feber og smerter kan man bruke betennelsedempende medisiner (ibuprofen) og febernedsettende medisiner (paracetamol), gjerne kombinert for bedre effekt. Ved infeksiøs cellulitt er det viktig med ro og, hvis mulig, å holde området med infeksiøs cellulitt hevet for å dempe betennelsen. 

For å unngå infeksiøs cellulitt må man passe på at huden ikke sprekker opp, slik at bakteriene får mulighet til å komme inn i huden. Tørr hud kan ofte sprekke, så det er viktig å bruke fuktighetskrem. Hvis man skulle få en sprek eller et sår i huden, er det viktig å vaske og rense huden for å holde bakteriene unna. Lokalbehandling med antibiotikakrem kan smøres på sår om nødvendig.

Undersøkelse og diagnostikk

Infeksiøs cellulitt er en lokal hudinfeksjon, som gjør at huden blir rød, øm, hoven og varm.

Cellulitt er en lokal hudinfeksjon, det vil si av infeksjonen/betennelsen i huden er avgrenset til et område. Huden er rød, øm, hoven og varm. Det kan også komme blemmer i huden. Ved spredning til lymfesystemet kan det være hovne lymfeknuter ved berøring. Blodprøver kan tas for å se etter forandringer som ofte oppstår ved infeksjon. Betennelsesmarkør (CRP) kan ofte være forhøyet, men ofte ikke hvis cellulitt oppdages tidlig. Ved usikkerhet er det viktig å ta flere tester for å utelukke andre årsaker. For å skille mellom infeksiøs cellulitt og rosen (erysipelas), som er en nokså lik sykdom, kan man se på avgrensningen mellom betent og frisk hud. Ved infeksiøs cellulitt er det ingen tydelig overgang mellom betent og frisk hud. 

Årsak

Årsaken til infeksiøs cellulitt er bakterier.

Infeksiøs cellulitt er forårsaket av bakterier, som oftest gule stafylokokker eller streptokokker. Bakteriene er en del av hudens normale flora, men ved åpne sår, sprekker eller dyrebitt i huden har de mulighet til å komme seg inn i huden og skape betennelse/infeksjon. Man kan få infeksiøs cellulitt uten at det er sprekker eller sår i huden. Det er bare mer vanlig og lettere for bakteriene å komme seg inn i huden hvis det er en åpning. 

Prognose

Infeksiøs cellulitt trenger antibiotikabehandling, og helst så raskt som mulig for å unngå at infeksjonen sprer seg.

Ved rask behandling av infeksiøs cellulitt med antibiotika, har det et svært godt utfall. Antibiotikabehandlingen varer syv til ti dager, men man ser ofte bedring før fullført behandling. Det er svært viktig å fullføre behandlingen selv om plagene er borte. Hvis man ikke fullefører kuren, er det fare for at infeksiøs cellulitt oppstår igjen. Ved mer alvorlig infeksiøs cellulitt kan infeksjonen spre seg i kroppen og være farlig for helsen. Infeksiøs cellulitt kan spre seg i lymfesystemet. Hvis det blir skader på lymfebanen kan det være høyere sjanse for å få infeksiøs cellulitt igjen. Det er derfor viktig å oppsøke lege så raskt som mulig ved mistanke om infeksiøs cellulitt for å starte antibiotikabehandlig. 

Fakta om Cellulitt, infeksiøs:

Infeksiøs cellulitt er en akutt lokal infeksjon i huden som kan spre seg. Spredning av infeksiøs cellulitt kan være alvorlig, men med rett og rask behandling blir man fort frisk. Denne typen betennelse i huden krever antibiotikabehandling. Behandlingen bør starte raskt for å unngå spredning av infeksjonen.

Skrevet av Medisinstudent med legelisens

Joachim Hofgaard

Skrevet av Allmennlege

Kjell Vaage

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Hudsykdommer:

Hudsykdommer er sykdommer som affiserer huden og som gir synlige forandringer i hudoverflaten. Til hudsykdommer regnes også sykdommer i hår og negler. De ulike hudsykdommene manifesterer seg gjennom utslett i huden, for eksempel i form av flekkvise fargeforandringer, væske- eller pussfylte blemmer, knuter eller områder med fortykket eller skjellende hud. Noen gir i tillegg plagsomme symptomer som kløe og smerter.

Mange hudsykdommer forverres gjennom ytre påvirkning, for eksempel tørr luft, varme, kulde eller sterke såper. Psykisk stress kan også forverre mange typer hudlidelser.

Blant de hudsykdommene som forekommer hyppigst i Norge er psoriasis og forskjellige former for eksem. Andre svært vanlige hudlidelser er elveblest, akne og rosacea.

Fakta om Infeksjonssykdommer:

Infeksjonssykdommer er sykdommer som forårsakes av infeksjoner med bakterier, virus, sopp eller parasitter. Infeksjonssykdommer kan ramme alle organer i kroppen. Infeksjoner spenner fra helt uskyldige og vanlige tilstander som forkjølelse og mage-tarminfeksjoner til alvorlige og potensielt dødelige sykdommer som bakteriell hjernehinnebetennelse og ebola-infeksjon.

Alvorlighetsgraden til de ulike infeksjonssykdommene avhenger av type mikrobe og hvilket organ som er affisert. Eksempelvis vil infeksjoner i hjerte, hjerne, nedre luftveier og blod ofte være mer alvorlige enn for eksempel infeksjoner i øvre luftveier og hud. For sykdomsforløp og overlevelse spiller også pasientens immunforsvar og allmenntilstand en rolle. For bakterielle infeksjoner finnes mange forskjellige typer antibiotika som er effektive.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk