Likfingre

Raynauds fenomen

Sist oppdatert 08.06.2015

Likfingre, eller Raynauds fenomen, er plutselige sammentrekninger i små blodårer i fingre og tær. Sammentrekningene fører til at fingre eller tær først blir hvite, så blå og røde.

Likfingre, eller Raynauds fenomen, er plutselige, ufrivillige og vedvarende sammentrekninger av små blodårer i fingre og tær. Dette fører til nedsatt blodgjennomstrømning (iskemi) til fingre og tær, slik at de blir hvite og kalde, derav navnet likfingre. Fingre og tær vil deretter bli blå (mangel på oksygen), før blodgjennomstrømningen tar seg opp og de blir røde. Raynauds fenomen er utløst av kulde og følelser.

Raynauds fenomen er nokså vanlig og i de fleste tilfeller helt ufarlig. Man skiller mellom primær og sekundær Raynauds fenomen. Primær Raynauds fenomen er når årsaken er ukjent og man ellers er frisk, mens sekundær Raynauds fenomen er når en underliggende sykdom er årsaken. Bindevevssykdommer, spesielt sklerodermi, er ofte årsaken til sekundær Raynauds fenomen.

Personer med Reynauds fenomen må kle seg godt og unngå at huden blir eksponert for kulde. Man bør unngå røyking, ettersom nikotin får blodkarene til å trekke seg sammen. De som er hardt rammet av sykdommen kan bruke elektrisk oppvarmede hansker og fottøy som er spesielt godt isolert. På arbeidsplasser der det brukes vibrerende utstyr, finnes det forskrifter for bruk av disse som kan hjelpe til å unngå et anfall av likfingre.

Hvis det er betablokker som er årsak til tilstanden, finnes det flere alternativer. En medisingruppe som kalles kalsiumkanalblokker kan bidra til å åpne blodkarene, men medisinene brukes bare hos pasienter som er svært hardt rammet av sykdommen. Blodprøver vil kunne vise om problemene er forårsaket av annen sykdom, selv om dette sjelden er tilfelle.

Symptomer

Raynauds fenomen fører til at fingre og tær blir hvite, deretter blå og til slutt rød.

Raynauds fenomen gjør at fingre og tær skifter farge på grunn av plutselig nedsatt blodtilførsel. Fingre og tær vil først bli hvite grunnet lite blod, deretter blå på grunn av lite oksygen og tilslutt røde når blodet strømmer tilbake. Når fingre og tær er hvite og blå, kan det kjennes en strammende og nummende følelse. Når blodet strømmer inn i fingre og tær igjen, blir de røde. Det kan være smertefullt, men trenger nødvendigvis ikke å være det. Det kan også oppstå lett hevelse i fingre og tær når blodtilførsel gjennoppstår.

Ved sekundær Raynauds fenomen kan smertene være mye sterkere. Man kan til og med få koldbrann, som vil si at vev i fingre og tær dør på grunn av alvorlig mangel på blodtilførsel.  

Behandling og forebygging

Raynauds fenomen trenger sjeldent behandling. Målet er å unngå utløsende faktorer for nye anfall.

Målet med behandling av Raynauds fenomen er å unngå nye anfall, og sørge for at det er ikke blir verre. Det er ofte nok med forebyggende behandling. Det vil si unngå å bli kald på fingre og tær, slutte å røyke og ikke jobbe med vibrerende verktøy. I de fleste tilfeller av Raynauds fenomen holder det med forebyggende behandling. Medisiner som utvider blodårer (nifedipin) kan brukes, men er sjeldent aktuelt.

Undersøkelse og diagnostikk

Raynauds fenomen diagnostiseres ut fra symptomene.

Ved Raynauds fenomen finnes den ingen spesifikke tester å utføre. En sykehistorie med fingre og/eller tær som først blir hvite, deretter blå og tilslutt røde, i tillegg til at det kan være smerterfullt, er nok for å bekrefte Raynauds fenomen. Det er mulig å stimulere med kulde for utløse et anfall, men det er som oftest ikke nødvending. Ved mistanke om sekundær Raynauds fenomen er det selvfølgelig veldig viktig å utføre utvidete blodprøver og andre tester for å finne ut hvilken sykdom som forårsaker anfallene. 

Årsak

Årsaken til Raynauds fenomen er som oftest ukjent.

Selve årsaken til Raynauds fenomen er fortsatt ukjent, men medvirkende og utløsende komponenter er kjent. Kulde og følelser er det som utløser Raynauds fenomen. Røyking og håndtering av vibrerende verktøy kan være medvirkende til Raynauds fenomen. Røyking senker kroppstemperaturen og fører til sammentrekninger av blodårer.

Ved sekundær Raynauds fenomen er det en underliggende sykdom som er årsaken. Bindevevssykdommer, spesielt sklerodermi, er ofte forbundet med Raynauds fenomen. Andre sykdommer kan også foråsake Raynauds fenomen, blant annet når kroppens eget immunforsvar går til angrep på blodårene/blodet, ved feil i oppbyggningen av blodet eller ved sykdommer i selve blodårene.

Prognose

Raynauds fenomen er nokså vanlig og som oftest helt ufarlig.

Raynauds fenomen er nokså vanlig. Primær Raynauds fenomen er det vanligste, og det er helt ufarlig. Da er årsaken ukjent, men man er ellers frisk. Det er mulig at Raynauds fenomen kan gradvis bli verre med årene, men det skjer veldig langsomt. Det viktigst er å unngå kulde, røyking og vibrerende verktøy. De normale anfallene går normalt over i løpet av alt fra minutter til timer. Ved hyppige og langvarige anfall kan hudens ernæring reduseres såpass at det utvikler sår og celledød hud.  Ved sekundær Raynauds fenomen er det veldig viktig å oppdage underliggende sykdom og behandle deretter.

Fakta om Likfingre:

Raynauds fenomen, eller likfingre, er plutselige, ufrivillige og vedvarende sammentrekninger av små blodårer i fingre og tær. Dette fører til nedsatt blodgjennomstrømning (iskemi) til fingre og tær, slik at de blir hvite og kalde, derav navnet likfingre. Fingre og tær vil deretter bli blå (mangel på oksygen), før blodgjennomstrømningen tar seg opp og de blir røde. Raynauds fenomen er utløst av kulde og følelser. Anfallene kan vare alt fra minutter til timer. Enkelte kan over tid etter langvarige og alvorlige anfall få redusert ernæring og redusert blodtilførsel som kan føre til infeksjoner og nekrose (vevsdød).

Hvis man ellers er frisk, er Raynauds fenomen helt ufarlig. Noen ganger er dette imidlertid et resultat av mer alvorlige sykdommer eller tilstander.

Skrevet av Medisinstudent med legelisens

Joachim Hofgaard

Skrevet av Allmennlege

Kjell Vaage

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Hjerte- og karsykdommer:

Hjerte- og karsykdommer er den viktigste dødsårsaken i Norge i dag. Hjertesykdom innbefatter sykdomstilstander i selve hjertemuskelen, i hjerteklaffene, i blodforsyningen til hjertet og forstyrrelser i hjerterytmen. Sykdom i blodårene omfatter først og fremst åreforkalkning, høyt blodtrykk og utposning eller sprekk på pulsårene

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk