Høyt kolesterol

Hyperkolesterolemi

Sist oppdatert 11.06.2015

Høyt kolesterol betyr for høyt nivå av fettstoffer i blodet. Livsstil og arv er viktige medvirkende faktorer. Høyt kolesterol øker risikoen for hjerte- og karsykdom.

Vi har en rekke ulike fettstoffer i blodet, som er nødvendige for at cellene skal fungere optimalt. En gruppe av disse fettstoffene kalles kolesteroler. Vi snakker blant annet om "det dårlige kolesterolet", det "gode kolesterolet" og "totalkolesterol". Når vi snakker om for høyt kolesterol, er det totalkolesterolet og det dårlige kolesterolet det er forhøyede nivåer av.

Det finnes to hovedtyper av høyt kolesterol. Den første typen, familiær hyperkolesterolemi (FH), er en arvelig sykdom. Den andre typen av høyt kolesterol er livsstilsbetinget. Begge typene gir økt risiko for hjerte- og karsykdom, som for eksempel hjerteinfarkt eller angina pectoris (hjertekrampe).

Kolesterolnivåene i blodet avhenger blant annet av arv, kjønn, alder, mosjons- og kostvaner. Det dårlige kolesterolet ønsker vi lave nivåer av. Det kan vi medvirke til ved å leve en sunn livsstil bestående av fysisk aktivitet og sunne fettsyrer i kosten. Sunne fettsyrer får vi blant annet ved å spise fisk, nøtter, avokado og olivenolje.

Vi vet at høyt kolesterol øker risiko for hjerte-karsykdommer som hjerteinfarkt og angina, hjerneslag og trange blodårer i bena. At vi har økte fettestoffer i blodet merker vi ikke selv, og kan kun erfare det ved en blodprøve.

Fettstoffene måles i millimol per liter (mmol/l). Personer som har kjent hjerte-karsykdom, eller som har økt risiko for slik sykdom, bør ideelt ha kolesterol under 5 mmol/l. Det gode kolesterolet HDL bør ikke være under 1, og LDL-kolesterolet bør være under 2,5-3 mmol/l. Triglycerider bør være under 2 mmol/l. Personer som ikke har hjerte-kar sykdom eller økt risiko, kan gjerne ha høyere verdier uten at det er nødvendig med behandling. Fastlegen din vurderer om du trenger behandling, og avgjør det utifra alle de risikofaktorer du måtte ha som kan være negativ for din helse. Vi tenker her på om du røyker, er overvektig, inaktiv, har høyt blodtrykk eller diabetes. Minst én undersøkelse av kolesterolet i ung voksen alder er en klok avgjørelse.  

Symptomer

Høyt kolesterol gir vanligvis ingen symptomer.

Det skumle med høyt kolesterol er at det sjelden gir symptomer. For de som har familiært høyt kolesterol kan svært høye kolesterolverdier føre til noe vi kaller xantomer, som er gule avleiringer i huden rundt øynene, og hevelser i form av små knuter på hælen eller håndbaken. Ellers er den eneste måten å oppdage høyt kolesterol på å ta en blodprøve hos legen. Ofte oppdages det tilfeldig.

Behandling og forebygging

En sunn livsstil og medikamenter er sentrale i både forebyggingen og behandlingen av høyt kolesterol.

For personer med familiært høyt kolesterol er nøye oppfølging hos spesialist og fastlege viktig. Her får man spesifikke kolesterolsenkende medikamenter tilpasset sin sykdom. I tillegg er det viktig å følge en sunn livsstil med blant annet lite mettet fett i kosten og minst 30 minutters fysisk aktivitet hver dag. Dersom noen i din familie har familiær hyperkolesterolemi, bør du oppsøke lege for å teste deg selv. Det er en fordel å komme i gang med behandling så tidlig som mulig dersom du har denne sykdommen.

For den livsstilsbetingede typen av høyt kolesterol er en sunn livsstil helt sentral i behandlingen. Hos mange kan dette alene være nok til å senke kolesterolnivåene til normale verdier, mens hos andre må kolesterolsenkende medikamenter til. Det er legen din som avgjør hvilken behandling som vil være tilstrekkelig hos deg ut fra dine risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. De vanligste typene av kolesterolsenkende medikamenter kalles statiner.

Eksempler på andre faktorer enn høyt kolesterol som øker risiko for hjerte- og karsykdom er overvekt, høyt blodtrykk og røyking. Dersom du er i risikosonen, bør du regelmessig oppsøke din lege for å undersøke kolesterolnivået.

Undersøkelse og diagnostikk

Kolesterolverdiene måles ved å ta en blodprøve i armen.

Ved familiær hyperkolesterolemi sender man inn blodprøven til et laboratorium for genetisk testing. De kan så lete etter den genetiske feilen, og på denne måten stille diagnosen. Dersom man kjenner til at høyt bloldtrykk finnes i familien, bør man oppsøke lege for gentest. Ved livsstilsbetinget høyt kolesterol måles kolesterolverdiene ut i fra en blodprøve i armen. Ofte oppdages det tilfeldig ved en helsesjekk hos legen.

Årsak

Det er en genetisk feil som er årsaken til familiær hyperkolesterolemi, og en ugunstig livsstil i kombinasjon med arvelige faktorer som er årsaken til den andre typen av for høyt kolesterol.

Ved familiær hyperkolesterolemi er det en arvelig, genetisk feil som er årsaken til for høyt kolesterol. Den genetiske feilen gjør at man ikke har like god evne til å fjerne det dårlige kolesterolet fra blodet. Det blir dermed en opphopning av dette, som gjør at man får økte kolesterolverdier.

Av den livsstilsbetingede typen er det først og fremst en ugunstig livsstil i kombinasjon med arvelige faktorer som er årsaken til for høyt kolesterol. Med ugunstig livsstil menes høyt inntak av mettet fett i kosten, lite fysisk aktivitet, røyking og overvekt. Høyt kolesterol kan også være en bivirkning av medikamenter. Flere ulike sykdommer, som lever- og nyresykdommer, og diabetes, kan også gi høyt kolesterol.

Prognose

Høyt kolesterol gir økt risiko for hjerte- og karsykdom, men med riktig behandling er prognosene gode.

Familiær hyperkolesterolemi er en sykdom man har for resten av livet. Det er derfor viktig med regelmessig oppfølging hos lege. Riktig medisinering og en sunn livsstil er imidlertid god behandling for høyt kolesterol, og på denne måten kan mange holde sykdommen under kontroll. Den totale risiko for utvikling av hjerte- og karsykdom vurderes ut fra flere faktorer. Reduksjon av kolesterol til normale verdier vil uansett være gunstig for hjertehelsen.

Fakta om Høyt kolesterol:

Høyt kolesterol betyr for høyt nivå av fettstoffer i blodet. Det finnes kolesterol som er gunstig, og kolesterol som er ugunstig for helsen. Når vi snakker om for høyt kolesterol, er det totalkolesterolet og det dårlige kolesterolet det er forhøyede nivåer av. Det finnes to hovedtyper av høyt kolesterol. Den første typen, er en arvelig sykdom. Den andre typen av høyt kolesterol er livsstilsbetinget. Begge typene gir økt risiko for hjerte- og karsykdom, som for eksempel hjerteinfarkt eller angina pectoris (hjertekrampe).

Hvis man har den arvelige formen for høyt kolesterol, er det viktig med tett oppfølging av lege. Begge typene kan påvises ved en enkel blodprøve. Risikofaktorer er høyt inntak av mettet fett, overvekt, lite mosjon og røyking. God forebygging er en sunn livsstil med lite mettet fett og mye umettet fett fra blant annet fisk, nøtter og avokado, minst 30 minutter med daglig mosjon og å stumpe røyken.

Skrevet av Allmennlege

Kjell Vaage

Skrevet av Medisinstudent med legelisens

Martine Gausel Engan

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Hjerte- og karsykdommer:

Hjerte- og karsykdommer er den viktigste dødsårsaken i Norge i dag. Hjertesykdom innbefatter sykdomstilstander i selve hjertemuskelen, i hjerteklaffene, i blodforsyningen til hjertet og forstyrrelser i hjerterytmen. Sykdom i blodårene omfatter først og fremst åreforkalkning, høyt blodtrykk og utposning eller sprekk på pulsårene

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk