Pollenallergi

Allergic Rhinitis, Rhinitis Allergica

Sist oppdatert 10.06.2015

Pollenallergi (høysnue) er en sesongbetinget allergi som utløses av pollen, som er et vindbestøvende allergen. Symptomer på pollenallergi er rennende øyne og nese, kløe i øyne, nese, munn og svelg, tette bihuler og tretthetsfølelse.

Pollenallergi fører til rennende, irriterte og kløende øyne, kløefølelse i nese, munn og svelg, følelse av tette bihuler, ofte ledsaget av tretthetsfølelse og i noen tilfeller sterk forkjølelsesfølelse og pustebesvær. Mistanken dukker opp når man opplever disse symptomene i løpet av vår og sommer. For enkelte kan symptomene være så sterke at de har vansker med å være ute i den bestemte allergiperioden. Ta da kontakt med helsevesenet for undersøkelse og eventuell bekreftelse og behandling. Pollenallergi kan bedres med medikamenter.

Pollenallergi skyldes allergenet pollen. Pollen er støvdryss fra blomster, gress og trær som fraktes med vinden. Det finnes altså mange ulike sorter av pollen, og de dominerer til ulike tider av vår og sommer. De vanligste i Norge er or og hassel fra februar til april, bjørk fra april til mai og salix i april og mai. Salix er en fellesbetegnelse på selje, pil og vier, og har vid utbredelse på landsbasis. Ved kontakt med pollen fra salix får ca en av fem bjørkepollenallergikere symptomer. Generelt starter pollenspredningen to til tre uker før starten på bjørkepollensesongen og fører til at en del allergikere tror at det er tidlig bjørkepollen de reagerer på. Gresset slår ut fra juni til august og burot i juli og august. Man kan være allergisk mot en eller flere av disse. 

Pollenallergi oppdages som regel i barnealder, og forsvinner hos mange mot 30-årene. Andre vil være plaget med allergien livet ut. Antallet med allergi- og/eller astma-tilstander er økende.

Symptomer

Ved pollenallergi får man typisk rennende, kløende og tett nese, rennende, oppsvulmede og kløende øyne, kløe i munn og svelg, ledsaget av tretthetsfølelse og hyppig nysing. Pollenallergi kan oppleves som en forkjølelse som ikke gir seg.

En eller flere av følgende symptomer ses ofte ved pollenallergi: Rennende og/eller tett nese, økt slimproduksjon som gir rennende og tett nese, kløende, oppsvulmede og rennende øyne, kløe i munn og svelg, nysing, tette bihuler, tretthetsfølelse, forkjølelsesfølelse, hodepine, øreverk og søvnproblemer. 

Behandling og forebygging

Antihistaminer er vanligste behandlingsvalg ved allergi.

Antihistaminer benyttes for å hindre effekten til stoffet histamin. Histamin er hovedansvarlig for de mange symptomene som dukker opp ved allergi. De tidligste antishistaminene (førstegenerasjon) hadde mange uønskede bivirkninger (søvndyssenhet var vanlig), men i dag benyttes selektive antihistaminer (andregenerasjon), som har færre bivirkninger og dermed er lettere å kombinere med en travel hverdag.

Kortison kan benyttes ved allergi, og demper den voldsomme reaksjonen til immunforsvaret. Kromoglykat hindrer frigjøringen av histamin og benyttes i enkelte tilfeller. For enkelte kan unngåelse av pollenet være eneste løsning. Det vil si å holde dører og vinduer lukket, og sette opp pollenfilter på vinduer ved sesong. Ved regnværsdager vil allergien være mindre markant. Vaksinering er og en mulighet hvor man over tid får sprøytet inn små mengder av stoffet man ikke tåler, og som man da etterhvert lærer kroppen å tolerere. Allergivaksiner kan hjelpe hos personer som har allergier mot ulike treslag og gresspollen, og der man ikke oppnår tilstrekkelig symptomlindring ved å unngå allergenene og ved korrekt allergidempende behandling. Allergivaksinering er best egnet for dem som har bjørkepollenallergi, burotpollenallergi og gresspollenallergi.

Undersøkelse og diagnostikk

Blodprøve og prikktest er de vanligste tester for å bekrefte pollenallergi på fastlegekontoret.

En blodprøve kan påvise spesifikke allergen (pollen)-antistoffer i blodet, og dermed bekrefte diagnosen pollenallergi. Ved en såkalt prikktest vil man «prikke» ulike allergener på huden, og reaksjonen avgjør om det foreligger allergi eller ikke. Oftest vil sykehistorien være viktigste hjelpemiddel i hvorvidt man har pollenallergi eller ikke, det vil si allergireaksjon under pollensesong.

Årsak

Allergi skyldes en ugunstig og voldsom reaksjon på stoffer i omgivelsene. Årsaken til den allergiske reaksjonen er fortsatt omstridt.

Det er foreløpig ukjent hva som ligger bak immunresponsen på pollen, altså hva som ligger bak den allergiske reaksjonen. Det er kjent at reaksjonen er en ugunstig frigjøring av antistoffer fra hvite blodceller i blodet, som også involverer kraftig histaminfrigjøring. Denne immunreaksjonen, også kjent som en IgE (antistoff)-mediert immunreaksjon, skaper allergisymptomene. Man kan ikke skille ut i fra styrken på den allergiske reaksjonen hvilken type pollen reaksjonen skapes av. 

Prognose

Mange "vokser fra" sin pollenallergi før de når 30-årene.

Mange «vokser fra» sin pollenallergi før de når 30-årene, men en betydelig andel vil også være nødt til å gå på medikamenter i løpet av vår og sommer livet ut. Pollenallergi kan også bedres med årene.  

Fakta om Pollenallergi:

Pollenallergi oppdages som regel i barnealder, og forsvinner hos mange mot 30-årene. Andre vil være plaget med allergien livet ut. 

Pollenallergi fører til rennende, irriterte og kløende øyne, kløefølelse i nese, munn og svelg, følelse av tette bihuler, ofte ledsaget av tretthetsfølelse og i noen tilfeller sterk forkjølelsesfølelse og pustebesvær.

Blodprøve og prikktest er de vanligste tester for å bekrefte pollenallergi på fastlegekontoret. Antihistaminer er vanligste behandlingsvalg ved allergi.

Skrevet av Allmennlege

Kjell Vaage

Skrevet av Medisinstudent med legelisens

Kristoffer Tunheim

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Allergi:

Allergi er en tilstand som kroppen får når den kommer i kontakt med harmløse stoffer som feiltolkes og aktiverer kroppens immunsystem.

En allergisk reaksjon kan derfor utløses av mat, medisiner, insekter og forskjellige stoffer mot huden, men ikke minst av alt enkelte stoffer vi puster inn. Allergi er en arvelig sykdom og som de senere år har vært sterkt økende.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk