Allergi mot insektstikk

Insect allergy

Insektallergi er ingen sjelden tilstand, og symptomene varierer fra milde til meget alvorlige, selv om de sistnevnte er sjeldne. Ved sjokk, ring 113.

Insektsallergi er ingen sjelden tilstand og symptomene varierer fra milde til meget alvorlige, selv om de sistnevnte er sjeldne. Insektgiften følger stikkbrodden, og den bør fjernes raskt for å begrense giften, ettersom sekunder kan bety en vesentlig forskjell i mengde gift som sprøytes inn. Det er først og fremst bier og veps som har betydning, og spesielt veps på sensommeren gir oss hele spekteret av reaksjoner fra de mildeste til de mest alvorlige symptomer.

Angsten for en alvorlig reaksjon på et vepsestikk påvirker livskvaliteten for mange og det er derfor viktig med kunnskap og sikker forebyggende behandling. Både behandling og medisinsk utredning med allergitesting avhenger av tidligere reaksjoner etter insektstikk. Den akutte behandlingen må man ofte utføre selv, og derfor er trygg informasjon viktig for et godt resultat. Allergiundersøkelse utføres kun på personer som har hatt alvorlige reaksjoner, og hvor allergivaksinasjon kan komme på tale. For alle andre vil framtidige stikk være så beskjedne at uansett om det foreligger positiv allergiprøve, så er det uten konsekvenser for behandlingen.   

Symptomer

Insektsallergi kan gi allergiske reaksjoner fra lett rødhet og smerte til en alvorlig tilstand hvor pasienten kan gå i sjokk (anafylaktisk sjokk) med fare for eget liv. I så tilfelle, ring 113.

Symptomene ved allergi mot insektstikk varier stort fra hevelse, rødhet og smerte i huden til en alvorlig allergisk reaksjon hvor pasienten kan gå i sjokk med fare for eget liv. En reaksjon på insektstikk kan skyldes både giftstoffet og en allergisk reaksjon. En lokal, kraftig reaksjon kun i huden, er heller tegn på en toksisk reaksjon (giftreaksjon) enn en allergisk reaksjon. Den allergiske reaksjonen fører normalt til milde reaksjoner med elveblest og hudkløe hvor pasienten angir at han eller hun føler seg slapp og uvel. Det er alltid mye angst og redsel forbundet med insektsallergi, og det kan føre til hjertebank og rask overflatisk pust som kalles hyperventilasjon. Den allergiske reaksjonen kan hos noen føre til magesmerter, kvalme, oppkast eller diaré, hodepine og svimmelhet.         

Den alvorlige allergiske reaksjonen skjer ofte veldig raskt. I løpet av sekunder blir personen uvel, blek, får pustebesvær og økende angst. Personen utvikler kraftig elveblest med store vabler, og øyne, lepper og svelg hovner opp, og gir økende pustebesvær. Ofte kan både brystsmerter, magesmerter, kvalme og oppkast forekomme. Pasienten får hurtig puls, blir svimmel, forvirret og kan miste bevisstheten. Ring 113 og tilkall ambulanse. Ved pustebesvær lar du personen sitte godt i oppreist posisjon. Mange som er allergiske har med seg allergisprøyte. Finn den, og hjelp til med å sette adrenalinsprøyten. Husk frie luftveier og stabilt sideleie dersom personen er bevisstløs. Sjekk regelmessig at personen puster. Ved pustestans, start gjenopplivning. Allergisk sjokk eller anafylaksi er en livstruende allergisk reaksjon hvor akutt og rask hjelp fører til at minst 99 prosent overlever denne potensielt dødelige tilstand. Derfor bør alle som står i fare for en slik reaksjon bære med seg sin egen adrenalinsprøyte.

Behandling og forebygging

Ved alvorlig allergi er det viktig å ha med adrenalinsprøyte. Ved stikk settes den med en gang, ring deretter 113 for hjelp.

Fjern brodden så raskt som mulig ved insektstikk. Unngå å klore og klemme på stikket, men kjøl det ned med en kald klut, og bruk ved behov kløestillende salve. Dersom man får store hevelser eller utslett etter vepse- eller bistikk, så kan det behandles med antihistaminer og/eller kortisontabletter. Allergivaksinasjon kan være nødvendig for noen med kraftig allergireaksjon. Vaksine kan over lang tid, med bruk av små giftmengder, redusere eller kurere allergien. Ved alvorlig allergi ring lege/113.

Ved kjent alvorlig allergi, bør man alltid ha med seg sin egen adrenalinsprøyte. Ved allergisk sjokk er det kun akutt behandling med adrenalin som hindrer at luftveiene blir trange, og at hjertet og blodtrykket svikter. Adrenalinsprøyten er enkel å bruke. Denne behandling kan for noen være livreddende. I Norge dør en til to personer hvert år av allergisk sjokk fra veps.

Undersøkelse og diagnostikk

Ved akutt allergisk reaksjon med sjokk og bevisstløs pasient, er insektstikk alltid en mulig årsak.

Allergisk sjokk eller anafylaksi er en akutt og livstruende allergisk reaksjon. Den kan gi alvorlige pustevansker og brått sviktende sirkulasjon. Med rask og riktig behandling vil mer enn 99 prosent overleve. Diagnosen på vepsestikk baseres på historien og de funn som gjøres på stikkstedet. Vi skiller mellom en allergisk reaksjon og en giftreaksjon på huden som gift fra brodden kan forårsake. Dersom man vanligvis får kraftige reaksjoner kun på stikkstedet også fra andre insekter som mygg, så er det mest sannsynlig at det foreligger en toksisk reaksjon (giftreaksjon) som årsak og ikke allergi. Den allergiske reaksjonen gir normalt store variasjoner fra person til person, alt avhengig av hvor allergisk man er. Den mest vanlige allergiske reaksjonen er utslett over hele kroppen (elveblest) med redusert allmenntilstand og tretthet. Denne tilstanden utvikler seg kun sjelden til en mer alvorlig reaksjon. 

Årsak

Årsak til allergi ved insektstikk er ukjent. Derimot er reaksjonen som skjer i kroppen ved en allergisk reaksjon kjent.

Den allergiske reaksjonen er en immunreaksjon som skjer ved at det stoffet du reagerer på, bindes til de cellene i kroppen vår som kalles mastceller. Det som skjer er at mastcellene ødelegges avhengig hvor sterk reaksjonen fra allergien er. Konsekvensen i alvorlige tilfeller er at det lekker væske ut fra nærmest alle kroppens celler, og hud og slimhinner hovner opp, det samler seg væske under huden, rundt øyne og andre steder. Store mengder væske lekker også ut fra våre blodårer, slik at blodsirkulasjonen til slutt svikter, og pasienten går i sjokk.

De fleste organer i kroppen rammes av den allergiske reaksjonen, men det er særlig sviktende blodomløp og trange luftveier som fører til pustevansker og kvelningsfornemmelse. Anafylaktisk sjokk, allergisk sjokk, er en livstruende tilstand som krever umiddelbar behandling. Det er heldigvis en sjelden tilstand utenfor sykehus med i overkant av 100 anfall hvert år. Med rask og riktig behandling kommer 99 prosent seg raskt tilbake til hektene igjen.

Prognose

Allergi på insektstikk er normalt en forbigående ukomplisert tilstand hos de fleste av oss. Likevel er det noen få som kan få et anafylaktisk sjokk med død til følge.

Prognosen ved et innsektstikk er normalt en forbigående, ukomplisert tilstand som går over etter få dager, uten noen form for behandling. Hos noen kan både en giftreaksjon og den allergiske reaksjonen medføre lengre, varende utslett og smerter hvor lindrende behandling har god effekt. Ved fare for mer alvorlige allergiske reaksjoner og for anafylaktisk sjokk, bør alltid adrenalinpenn være tilgjengelig.

Fakta om Allergi mot insektstikk:

Insektsallergi er ingen sjelden tilstand og symptomene varierer fra milde til meget alvorlige. Ved alvorlig allergi er det viktig å ha med adrenalinsprøyte. Ved stikk settes den med en gang, ring deretter 113 for hjelp. 

Årsak til allergi ved insektstikk er ukjent. Derimot er reaksjonen som skjer i kroppen ved en allergisk reaksjon kjent.

Symptomene ved allergi mot insektstikk varier stort fra hevelse, rødhet og smerte i huden til en alvorlig allergisk reaksjon hvor pasienten kan gå i sjokk med fare for eget liv. En reaksjon på insektstikk kan skyldes både giftstoffet og en allergisk reaksjon. En lokal, kraftig reaksjon kun i huden, er heller tegn på en toksisk reaksjon (giftreaksjon) enn en allergisk reaksjon. Allergiundersøkelse utføres kun på personer som har hatt alvorlige reaksjoner, og hvor allergivaksinasjon kan komme på tale.

Skrevet av Allmennlege

Kjell Vaage

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Allergi:

Allergi er en tilstand som kroppen får når den kommer i kontakt med harmløse stoffer som feiltolkes og aktiverer kroppens immunsystem.

En allergisk reaksjon kan derfor utløses av mat, medisiner, insekter og forskjellige stoffer mot huden, men ikke minst av alt enkelte stoffer vi puster inn. Allergi er en arvelig sykdom og som de senere år har vært sterkt økende.

Fakta om Akuttmedisin:

Akuttmedisin er en samlebetegnelse for medisinske tilstander som begynner brått og har et kraftig og raskt forløp som ofte krever livreddende behandling i form av rask førstehjelp. I denne akutte situasjon er pasientene også helt avhengig av førstehjelpens stabiliserende behandling. Her kan enkle grep redde liv, og derfor er førstehjelp en viktig del av akuttmedisinen.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk