Allmennmedisin

Allmennmedisin omfatter de oppgavene som utføres av allmennlegen, altså fastlegen. Ved behov for behandling er det alltid allmennlegen som er vårt første møte med helsetjenesten.

Allmennmedisin omfatter alle de helseplagene og sykdommene som behandles hos fastlegen. Det vil si det aller meste av sykdommer og helseplager man har gjennom livet. Innen allmennmedisin finner man alt fra mindre helseplager til kroniske sykdommer og alvorlige og livstruende sykdommer. Allmennlegen behandler 90 prosent av alle pasienter ferdig på sitt kontor.

Allmennlegen møter de tidlige, uspesifikke sykdomstegnene med lav forekomst av alvorlig sykdom, og den viktigste jobben er derfor å utelukke sykdom. Til hjelp for dette er det utviklet spesielle diagnostiske og terapeutiske strategier.

Allmennlegen henviser fem til seks prosent av alle sine konsultasjoner videre til andrelinje-tjenesten, det vil si til spesialister og sykehus for videre utredning og behandling. I de fleste tilfeller følges også disse pasientene opp med kontroller hos fastlegen i samarbeid med sykehus eller spesialist. Allmennlegen har derfor alltid den vedvarende kontakt med alle sykdommer og tilstander som pasientene behandles for.

Allmennmedisin innebærer også forebyggende helsearbeid, som å informere om helserisiko og farer ved usunne valg i hverdagen, og å motivere til en sunnere livsstil. Allmennlegen har derfor en viktig funksjon når det gjelder forebygging av livsstilssykdommer og andre sykdommer man kan få. Så godt som alle pasienter har behov for hjelp og behandling innen allmennmedisin fra tid til annen.

Fakta om Allmennmedisin:

Allmennmedisin er de helseplagene og sykdommene som behandles hos fastlegen. Innen allmennmedisin finner man alt fra mindre helseplager til kroniske sykdommer og alvorlige og livstruende sykdommer.

Skrevet av Allmennlege

Kjell Vaage

Diskuter i Doktoronline forumet

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk