Psoriasis

13 ting som kan forverre eller utløse psoriasis

De første symptomene er ofte hudforandring eller hudutslett.

UTSLETT: Psoriasis er en kronisk hudsykdom med betennelse i huden og røde, skjellende utslett. FOTO: Thinkstockphotos
UTSLETT: Psoriasis er en kronisk hudsykdom med betennelse i huden og røde, skjellende utslett. FOTO: Thinkstockphotos
Publisert Oppdatert

Psoriasis er en hudsykdom som gir rødt utslett med hvitaktige, skjellende skorper. Psoriasis kan forekomme overalt på kroppen, men er hyppigere observert på bein og armer, særlig på albuer og knær, i hodebunnen, hender og føtter, i ansiktet ved hårfestet eller rundt nese og øyenbryn, rygg og bryst, negler, armhuler, lyske og andre hudfolder.

Utbredelsen av utslettet varierer avhengig av hvilken type psoriasis du har, og hvor alvorlig rammet du er. Nå viser nye studier at hudsykdommen kan ha en sammenheng med hjerte- og karsykdommer.

- Det er klart at psoriasis er forbundet med en høyere risiko for hjerte- og karsykdommer som hjerteinfarkt og hjerneslag. Alvorlighetsgraden av psoriasis påvirker denne risikoen, skriver hudlege Cato Mørk ved Akershus hudlegesenter i Lørenskog, i en rapport om psoriasis.

Systemsykdom

Han beskriver psoriasis som en systemsykdom, altså at sykdommen angriper flere organer samtidig.

- Milde former for psoriasis har ingen økt risiko, men moderate og alvorlige tilfeller av hudsykdommen har opptil tre ganger så stor risiko for hjerte- og karsykdommer. Tradisjonelle risikofaktorer som overvekt, høyt blodtrykk og diabetes rapporteres ofte hos pasienter med psoriasis, noe som kan forklare den økte risikoen, sier Mørk og fortsetter:

- Den kroniske betennelsesreaksjonen ved psoriasis er imidlertid også av betydning. Signalmolekyler som fremmer inflammasjon er forhøyet både ved psoriasis og hjerte- og karsykdommer.

Sammenheng

Videre forteller han at en stor studie konkluderer med at psoriasis i seg selv gir økt risiko for hjerte- og karsykdommer etter at de andre risikofaktorene er korrigert bort.

- Det har også vært påvist økt dødelighet av hjerte- og karsykdommer ved alvorlig psoriasis, særlig hos yngre pasienter hvis man sammenligner med friske mennesker i samme alder, sier Mørk.

Det fremkommer i rapporten hans at forandringer i noen av genene på arvestoffet som er forbundet med psoriasis også er linket til økt risiko for hjerte- og karsykdommer.

Dette kan forverre eller utløse psoriasis:

Infeksjoner:
* Sopp.
* Bakterier.
* Virus.

Livsstilsfaktorer:
* Tobakk.
* Overvekt.
* Alkohol.

Diverse medikamenter.

Hormoner:
* Graviditet.
* Kalsium.

Hudskade:
* Traume.
* Sollys.
* Andre hudsykdommer.

Psykiske faktorer:
* Selvrapportert stress.

UTSLETT: Psoriasis er en kronisk hudsykdom med betennelse i huden og røde, skjellende utslett. FOTO: Thinkstock
UTSLETT: Psoriasis er en kronisk hudsykdom med betennelse i huden og røde, skjellende utslett. FOTO: Thinkstock

Kan være arvelig

Psoriasis gir en slags betennelsestilstand i huden som gir utslett. Farmasøyt i Vitusapotek, Åse Storfjell-Olven, sier at arv kan spille en viktig rolle for hvem som får denne hudsykdommen.

Farmasøyt ved Vitusapotek, Åse Storfjell-Olven. FOTO: Norsk Medisinaldepot
Farmasøyt ved Vitusapotek, Åse Storfjell-Olven. FOTO: Norsk Medisinaldepot

- Hvorfor noen får psoriasis er ikke kjent, men arv er av betydning. Omtrent halvparten av de som får psoriasis har noen i familien med det. Psoriasis er en sykdom som svinger mellom gode og dårlige perioder, sier hun til Klikk Helse.

Videre forteller hun om faktorer som kan forverre eller fremprovosere psoriasis.

- Noen legemidler, som for eksempel litium, klorokin og betablokkere kan påvirke hudsykdommen. På samme måte påvirkes også hudsykdommen av røyking, alkohol, stress og perioder med store psykiske påkjenninger, forteller Storfjell-Olven.

De første symptomene er ofte hudforandring eller hudutslett.

- Det finnes ulike former for psoriasis, og det er veldig individuelt hvor kraftig man blir rammet. Det kan være en spesielt krevende sykdom for de som rammes kraftig, og periodevis må på sykehus til behandling, sier hun.

Tiltak mot sykdommen

Psoriasis er en kronisk sykdom, og dermed finnes det ingen kur som gir varig helbredelse av psoriasis. Derimot finnes det en rekke tiltak som kan få hudplagene til å gå tilbake og holde sykdommen i sjakk. Generalsekretær i Psoriasis- og eksemforbundet, Terje Nordengen, presenterer mulige løsninger.

Terje Nordengen, generalsekretær i psoriasis -og eksemforbundet.
Terje Nordengen, generalsekretær i psoriasis -og eksemforbundet.

- For at resultatet skal bli vellykket, er det nødvendig at du selv tar ansvar for behandlingen. Egenbehandling i form av av god hudpleie er et viktig grunnlag som bør gjennomføres regelmessig hvis du har mye utslett. I perioder med oppblussing av symptomene vil de fleste ha behov for å bruke legemidler, sier han til Klikk Helse.

Avhenger av alvorlighetsgrad

Det finnes en rekke medisiner mot psoriasis, og hvilken type du skal bruke, avhenger blant annet av hvilken type psoriasis du har, hvor på kroppen du har sykdommen og hvor intens den er.

- Medikamentene finnes i ulike varianter. Mange i form av krem eller salve, andre som væske, mens noen tas som tabletter eller i sprøyteform. I tillegg er lysbehandling og solbehandling i kombinasjon med saltvannsbad effektift for mange med psoriasis, sier han.

Målet med all behandling av psoriasis er å lindre plagene, holde sykdommen under kontroll over tid og forhindre at den går unødvendig mye utover livskvaliteten. Samtidig ønsker man at bivirkningene skal være små og ubetydelige.

Nordengen forteller om aktuelle legemidler mot psoriasis:

SAMMENHENG: Utbredelse av utslettet varierer avhengig av hvilken type psoriasis du har og hvor alvorlig rammet du er. Nå viser nye studier at hudsykdommen kan ha en sammenheng med hjerte –og karsykdommer. FOTO: Thinkstock
SAMMENHENG: Utbredelse av utslettet varierer avhengig av hvilken type psoriasis du har og hvor alvorlig rammet du er. Nå viser nye studier at hudsykdommen kan ha en sammenheng med hjerte –og karsykdommer. FOTO: Thinkstock

* Vitamin D-analoger:

Kalsipotriol eller kalsitriol, ofte i kombinasjon med kortison, er mye brukte legemidler mot psoriasis. Effekten er god hos de fleste, og preparatet har få bivirkninger. Stoffene er nært beslektet med D-vitamin, og kalles også vitamin D3-analoger. Dette kommer som gelé eller salve og bør påsmøres én gang daglig.

* Lokale kortikosteroider:

Kortikosteroider inneholder kortison og er en gruppe legemidler som virker ved å dempe betennelsen i huden. De lindrer smerte, kløe og ubehag som er forårsaket av psoriasis. Dette finnes i mange ulike varianter og styrkegrader, både som kremer, salver og væsker.

* Immundempende behandling:

Hos personer som er mye plaget av psoriasis, og der vanlig behandling med kremer og salver ikke er tilstrekkelig, kan det være aktuelt å forsøke immundempende behandling, som er en mild form for cellegift. Slik behandling er ofte meget effektiv, men kan også gi noen bivirkninger.

* Biologisk behandling:

TNF-alfa er et stoff i kroppen som spiller en sentral rolle for å sette i gang og vedlikeholdet av hudbetennelsen ved psoriasis. Legemidler som inneholder anti-TNF-alfa kan dermed gi en hurtig og vedvarende bedring av sykdommen. Behandlingen tilbys til pasienter med utbredt og alvorlig psoriasis hvor annen behandling ikke har gitt tilfredsstillende effekt.

– Ulempen er at dette er kostbare legemidler hvor man foreløpig ikke kjenner alle langtidsbivirkningene. På sikt vil disse legemidlene bli trygge å bruke, samtidig som prisen vil bli lavere. Dermed vil det bli et bedre behandlingstilbud til flere med alvorlig psoriasis, sier Nordengen.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning