Søskenkjærlighet:

Ti gode grunner til å lage et barn til

Blir du gal av at ungene herjer i stua og krangler om lekene? Forskning viser at søsken kan være den beste gaven du gir barna dine.

Søskenkjærlighet: Å ha søsken gjør deg snill, mer optimistisk, reduserer risikoen for MS, hindrer overvekt og gjør ekteskapet ditt mer robust, viser internasjonal forskning.
Søskenkjærlighet: Å ha søsken gjør deg snill, mer optimistisk, reduserer risikoen for MS, hindrer overvekt og gjør ekteskapet ditt mer robust, viser internasjonal forskning. Foto: FOTO: Colourbox
Publisert Oppdatert

- Gjennom å ha søsken lærer du en god del sosiale ferdigheter helt automatisk, særlig når det gjelder evnen til å hevde seg selv, sier forskningsleder ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse i Oslo Turid Suzanne Berg-Nielsen. Hun sier nettopp det som ofte gir foreldre dårlig samvittighet: mangelen på en-til-en tid med barna, faktisk kan være en fordel.

- Søsken må til en viss grad konkurrere om godene, de er ikke alene om å ville ha foreldrenes oppmerksomhet og tid. I sosiale sammenhenger der det er nødvendig å markere seg selv, er det en fordel å ha hatt søsken å bryne seg på, sier Berg-Nielsen.

Evig emosjonelt bånd

Hennes erfaring er at enebarn oftere rapporterer at de ikke er flinke til å hevde seg selv. I tillegg mener at i søskenflokker med stor aldersforskjell, bidrar søskenforholdet til positiv utvikling både hos den yngste og den eldste.

- Den yngste vil ha eldre søsken som rollemodeller, og hele tiden strekke seg etter dem. Det yngste barnet er derfor ofte langt framme i utviklingen av språk, motorikk og væremåte. Hos den eldste ser man ofte at det å ha småsøsken utvikler empati, ansvarsfølelse og evnen til å ta vare på andre, sier Berg-Nielsen.

De fleste søsken har et veldig nært forhold i barndommen, men utvikler seg etter hvert i forskjellig retning og har et mer distansert forhold som voksne. Det betyr ikke at det emosjonelle båndet mellom søsken blir brutt.

- Selv om man ikke ses like ofte som voksne, vil det emosjonelle båndet mellom søsken alltid være der. Er man så heldig å ha søsken som fortsetter å være like nær i voksen alder som i barndommen, har man en venn for livet.

Den beste aldersforskjellen mellom søsken? 18-23 måneder, mener forskere.

10 fordeler ved å ha søsken

Neste gang barna driver deg til vanvidd med bråk, rot og fotballkamper i stua og du tar deg i å sende noen drømmende tanker til enebarnfamilien i nabohuset - pust dypt inn, hent fram takknemligheten og tenk på dette:

1. Søsken gjør deg snill

Ifølge en studie utført ved Brigham Young University i USA, publisert i tidsskriftet Journal of Family Psychology, vil søsken fremme et barns medmenneskelige holdninger i enda større grad enn foreldrene. Både brødre og søstre oppmuntrer til positiv atferd som gode gjerninger, å hjelpe en nabo eller å ta seg litt ekstra av et annet barn på skolen.

2. Søstre beskytter mot depresjon

Statistiske analyser i den samme undersøkelsen fra Brigham Young University antyder at det å ha en søster verner barn i overgangen mellom barndom og ungdom mot å føle seg engstelige, ensomme og uelsket. Det har liten betydning om søsteren er yngre eller eldre, eller om aldersforskjellen mellom søsknene er stor.

3. Søsken gjør deg til en bedre venn

I en studie ledet av sosiologiprofessor Douglas Downey ved Ohio State University i USA, ble lærere bedt om å vurdere den sosiale kompetansen hos mer enn 20 000 barn. Barn som hadde minst ett søsken ble konsekvent vurdert som bedre til å inngå og holde på vennskap, komme overens med barn som var annerledes, trøste og hjelpe andre barn, uttrykke følelser på en positiv måte og vise hensyn til andres følelser.

Er storebror sjalu på lillesøster? Her er noen gode råd mot søskensjalusi.

4. Søsken hindrer overvekt

Når ungene løper stafett rundt stuebordet, tell til ti og husk på dette: En kartlegging fra Vekststudien i Bergen viser at barn som har søsken har mindre sjanse for å utvikle overvekt enn enebarn. Andelen barn med overvekt ble redusert med omtrent 15 prosent for hvert søsken barna hadde.

5. Søsken gjør deg bedre likt av det motsatte kjønn

Gode nyheter for ungdommen: Å ha et eldre søsken av motsatt kjønn kan gjøre deg mer avslappet og bedre likt blant ungdom av motsatt kjønn. I en studie utført av psykologen William Ickes ved University of Texas i USA, der han satte mannlige og kvinnelige studenter til å snakke med og etterpå vurdere hverandre, viste det seg at de som hadde eldre søsken av motsatt kjønn oppførte seg mindre famlende og mer naturlig under samtalen. Mannlige studenter med eldre søstre ble betydelig bedre likt av de kvinnelige studentene. Kvinnelige studenter med eldre brødre hadde større tilbøyelighet til å lede an i samtalen og smile mer til den mannlige studenten de snakket med.

6. Søsken gjør deg mer optimistisk

En studie som sammenlignet voksne i Beijing født like før og like etter Kina introduserte ettbarnspolitikken, viser en rekke forskjeller i personlighet som kan ha sammenheng med nærvær og fravær av søsken. Ifølge studien, utført ved Monash University in Melbourne, Australia, kan det å ha søsken gjøre deg mer pålitelig, samvittighetsfull og optimistisk.

Plasseringen i søskenflokken kan prege personligheten din som voksen, mener forskere.

7. Småsøsken reduserer risikoen for MS

Og jo mer du er sammen med dem, desto bedre. En studie utført ved Australian National University i Canberra, viste at det å bo sammen med småsøsken i mer enn fem år reduserte risikoen for å utvikle MS med 88 prosent. Bor du sammen med småsøsken i tre til fem reduseres risikoen med 60 prosent, og om du du har småsøsken rundt deg i ett til tre år reduseres risikoen med 43 prosent.

Forskerne undersøkte 136 pasienter med MS, og sammenlignet funnene med 272 friske kontrollpersoner. Studien er publisert i Journal of the American Medical Association.

8. Mange søsken beskytter mot astma

En studie av de medisinske journalene til 531 116 israelske soldater viste at astmaforekomsten blant enebarn er 7,3 prosent. Blant personer med to søsken økte forekomsten til 8,95 prosent, men deretter sank forekomsten betydelig for hvert søsken i familien. I familier med 15 søsken, var forekomsten av astma så lav som 0.58 prosent.

Studien er utført av forskere ved Hebrew University-Hadassah Medical Center i Jerusalem.

9. Søsken redder ekteskapet

Å leve med søsken gjør deg bedre rustet til et langt liv med ektefellen. En studie utført ved Ohio State University i USA antyder at det å vokse opp med søsken gir deg et bedre grunnlag for å utvikle robuste relasjoner senere i livet. Ifølge forskerne minskes risikoen for å bli skilt med to prosent for hvert søsken du har. Med andre ord: Jo flere søsken, desto større sjanse for et langt ekteskap.

10. Søsken gjør deg lykkelig som gammel

En 72 år lang studie av livene til 268 menn utført ved Harvard Study of Adult Development, fant at 93 prosent av mennene som hadde det svært godt da de var 65 år gamle, hadde hatt et nært forhold til et søsken i barndommen. På spørsmål om hva den omfattende studien har lært ham, svarte undersøkelsens leder George Vaillant følgende: At det eneste som virkelig betyr noe i livet er vårt forhold til andre mennesker.

Les også:

Søsken har godt av å dele rom

Mindre morgenstress for store og små

Stor familie og høye utgifter? Slik kan du spare 10 000 kroner i måneden.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning