Det verserer mange teorier om hvordan plasseringen i søskenflokken påvirker personligheten din. Eldstemann i søskenflokken er gjerne ansvarsfull og hardtarbeidende, mens yngstebarnet er eventyrlysten og kreative. Mellombarnet derimot kan mangle selvtillit, og bli en sky og bitter person. Han er verken eldst eller yngst, samtidig som han er både storebror og lillebror.

Ikke lenger "dritten i midten"

En ny bok av den amerikanske psykologen Catherine Salmon og journalisten Katrin Schumann hevder imidlertid at det mellomst barnet i søskenflokken gjør det bedre i livet enn man tidligere har trodd.

Gjennom intervjuer med målgruppen og historisk research, mener forfatterne å ha funnet ut at de mellomste barna har størst sjanse til å lykkes sosialt og gjøre karriere.

Det mellomste barnet er det barnet som får minst alenetid med foreldrene. Det eldste barnet får dette før han eller hun får søsken, og det yngste barnet får alenetid når de eldre søsknene har flyttet hjemmefra. Men selv om mellombarnet får mindre økonomisk og følelsesmessig støtte fra foreldrene, går de sjeldnere i terapi og blir sjeldnere nevrotiske, mener forfatterne av boka "The secret power of middle children".

Noen kjente mellombarn:

- Bill Gates

- Julia Roberts

- Tony Blair

- Nelson Mandela

- Martin Luther King

- Carl I. Hagen

- Madonna

- Abraham Lincoln

- John F. Kennedy

- Ernest Hemingway

Synes du alle barn bør få søsken? Delta i debatten her.

Lykkes i parforhold

Psykologen Catherine Salmon og journalisten Katrin Schumann hevder også at mellombarna lykkes bedre i parforhold enn sine søsken, for de skiller seg ikke så ofte som andre.

- I en av våre undersøkelser fant vi ut at 80 prosent av de mellomste barna forblir trofaste mot partneren sin, sammenlignet med 65 prosent blant førstefødte og bare 53 prosent blant de yngste, skriver Katrin Schumann i en artikkel i Daily Mail.

Forfatterne mener at de åpenbare ulempene barna i midten må leve med i barndommen, ofte slår positivt ut ved at de utstyres med egenskaper som empati, uavhengighet, taleferdighet og kreativitet.

Elisabeth Schönbeck, småbarnspedagog og ekspert på adferd og søskenrelasjoner, tror også at noen mellombarn kan klare å snu situasjonen til sin fordel.

- Noen mellombarn kjemper som dyr for å bli sett og komme seg fram i livet. Noen klarer det, og lykkes faktisk bedre enn sine søsken, forteller Schönbeck.

Kirsten Hofgaard Lycke, professor ved Pedagogisk forskningsinstitutt på Universitetet i Oslo, påpeker også at det mellomste barnet kan ha en fordel.

- Det som taler for at mellombarnet gjør det bedre enn hva myten sier, er at når foreldrene får barn nummer to så er de mer avslappet og trygge i foreldrerollen enn når de fikk nummer en, sier Lycke.

Baksiden

Men det finnes ifølge forfatterne av "The secret power of middle children" også en bakside ved å bli født som mellomste barn.

- Barnet i midten er skviset mellom søsknene og har alltid forsøkt å gjøre alle til lags. Derfor misliker de konfrontasjoner. Deres mangel på ærlighet kan by på problemer, skriver Katrin Schumann i Daily Mail.

Er du et mellombarn?

Aldersforskjellen mellom søsknene har stor betydning på om barnet i midten oppfører seg om et mellombarn, mener Elisabeth Schönbeck, småbarnspedagog og ekspert på adferd og søskenrelasjoner.

- Hvis man er mellombarn, mens ens eldre søsken er seks år eldre er man et funksjonelt eldstebarn. På samme måte er man et funksjonelt yngstebarn om de yngre søsknene er seks år yngre, forteller hun til Foreldre & Barn.

Elisabeth Schönbeck råder foreldre som har tre barn til å passe på at barnet i midten ikke forsvinner mellom søsknene.

- Det er når det er tre barn av samme kjønn, spesielt tre jenter, at foreldrene bør være veldig obs på mellombarnet. Den eldste er gjerne foreldrenes store flinke pike, mens den yngste er familiens lille søte. Jenta i midten kan slite med å finne sin identitet. Da er det viktig at foreldrene ser alle barna like mye, og passer på at mellombarnet ikke forsvinner, mener Schönbeck.

Bare myter?

Kirsten Hofgaard Lycke har skrevet boken "Søsken for livet", som blant annet tar for seg hva plassering i søskenflokken har å si. Hun tror det er en overdreven tro på hvordan dette former personligheten.

- I det daglige karakteriserer vi ofte folk ut ifra hvilken plassering de har i søskenflokken, men det finnes lite belegg for dette innen forskningen. Det er forskningsresultater som viser at den eldste i søskenflokken har noe høyere IQ enn yngre søsken, men "de lærde" strides når det gjelder andre områder, sier Lycke.

- Det er mange myter ute og går når det gjelder søskenrelasjoner. Vi fester oss ved de som stemmer med våre oppfatninger, og ser kanskje bort fra det som ikke stemmer, tror Lycke.

Les hele saken

Marit Vebenstad, digitaljournalist

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!