Slik kan du teste barnet selv:

Publisert Oppdatert

(Dette spørreskjemaet er ment for barn ved 18 måneder:)

Kontakt

 • Ser barnet på deg når du snakker til det? Ja Nei
 • Er barnet ditt interessert i andre barn? Ja Nei
 • Liker barnet ditt å leke med deg (borte-titt-titt)? Ja Nei

Lekeatferd

 • Kan barnet ditt konsentrere seg om en aktivitet i noen minutter? Ja Nei
 • Kan barnet ditt leke med seg selv? Ja Nei
 • Kan barnet ditt leke fantasileker? Ja Nei

Forståelse

 • Reagerer ditt barn, når noen snakker med lav stemme bak det? Ja Nei
 • Reagerer ditt barn på et NEI og stopper med sine aktiviteter? Ja Nei
 • Forstår barnet ditt enkle beskjeder som: "Hvor er ballen?" " Ikke røre" uten ledsagende gester? Ja Nei
 • Kan barnet ditt hente en kjent gjenstand i et annet rom, hvis det får beskjed om det ? (uten å peke eller vise vei) Ja Nei

Uttale

 • Snakker barnet ditt med seg selv, som om det hadde en annen å snakke med? Ja Nei
 • Kan barnet ditt gjenta ord som det hører? Ja Nei
 • Foretrekker barnet ditt å bruke ord framfor gester til å uttrykke ønsker og behov? Ja Nei
 • Tilføyer barnet ditt hele tiden nye ord til allerede innlærte ord? Ja Nei

Kilde: Norsk Logopedlag

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning