Barn og tall

Slik får du barna til å elske matte

Dersom poden leker med kalendere og interesserer seg for telefonnumre, kan hun ha et talltalent.

GLAD I MATTE: Ved å starte så tidlig som mulig med matematikk, lærer barna å bli glad i regnestykker når de blir eldre.
GLAD I MATTE: Ved å starte så tidlig som mulig med matematikk, lærer barna å bli glad i regnestykker når de blir eldre. Foto: Illustrasjonsfoto: Istockphoto
Publisert Oppdatert

Vi vil vel alle at vårt eget barn skal være den første i barnehagegruppa til å si en setning på syv ord, ikke sant?

Jo, fordi da er han «tidlig ute» og man kan sveve litt på skyen av begeistring fra personalet i barnehagen.

Men språkutviklingen hos de minste er svært varierende, og det sies i tillegg at gutter er senere til å prate enn jenter.

- Det gjør ingenting om barna prater litt «sent», språket kommer tidsnok. Det er sjelden grunn til bekymring, betrygger Anne Berit Andreassen.

Hun er logoped og avdelingsleder ved Bredtvedt kompetansesenter, og har tidligere forklart til Foreldre.no at man gjerne kan «bade» barna i språk, rett og slett fôre dem med ord og begreper.

- Men når barnet begynner å prate, må skje på barnets premisser. Det skal aldri presses til å snakke, understreker hun.

Lek med tall allerede i babytiden

Det samme gjelder barnets tallforståelse. Her er det ingen fasit på når barnet bør kunne telle til 10 eller regne 5 + 7.

Men å ha fokus på matematikken gjennom lek helt fra babystadiet, er ifølge Gerd Åsta Bones det smarteste du kan gjøre.

Hun har 18 års erfaring som lærer og jobber nå som prosjektleder ved Matematikksenteret NTNU, Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen, i Trondheim.

Senteret skal ha som hovedoppgave å lede og koordinere utvikling av nye og bedre arbeidsmåter og læringsstrategier i matematikkopplæringen i barnehage, grunnskole, videregående skole, voksenopplæring og lærerutdanning i Norge.

- Hold fokus på utviklingen av forståelsen av matematikk, og ikke så mye på hva barnet kan eller burde kunne. Stimuler barnet med tall på lik linje som med språk, anbefaler Bones. .

Tallrike barn lykkes bedre

Torberg Falch er professor i samfunnsøkonomi ved NTNU, og kan vise til forskning som tyder på at matematikkunnskaper gjør det lettere å lykkes i utdanning, arbeidsliv og samfunnsliv.

- Jeg tror det er viktig å lære tallforståelse samtidig med språkforståelse. Vi leser for barna men bør også telle med dem. La barna dekke på bordet og selv finne ut at det blir rett antall når man får besøk, sier Falch til Foreldre.no

- Bare man er bevisst på det i hverdagen, så byr det mange muligheter til mattestimuli både for de minste og de større barna, tilføyer Gerd Åsta Bones.

Hun tipser videre om å bruke enkle spill som Ludo og Yatzy. Du kan også prate om været: «I natt har det snødd 30 cm med snø! Det er helt opp til knærne mine», sier du til barnet og peker. Pek gjerne på barnets ben, vis at 30 cm med snø er opp dertil - slik gjør du matematikken konkret for barnet, forklarer Bones.

Mattelæring starter i barnehagen

- Kommunikasjon i matematikk dreier seg om både matematiske begreper, representasjoner, operasjoner og relasjoner, sier Bones og forklarer at gjennom en bevisst faglig og undervisende tilrettelegging, vil barna få det riktige grunnlaget som påvirker og legger føringer for all videre matematikklæring.

Allerede i barnehagen må barna gis mulighet til å kommunisere matematiske ideer på mange forskjellige og alternative måter.

Lærer matte i barnehagen:

Rammeplanen kap. 3.7 «Antall, rom og form» sier at barnehagen skal bidra til at barna:

  • opplever glede over å utforske og leke med tall og former
  • tilegner seg gode og anvendbare matematiske begreper
  • erfarer, utforsker og leker med form og mønster
  • erfarer ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne

- Når barna presenteres for begreper om rom, forbedres deres evne til kommunikasjon i takt med antall ord de lærer å anvende. I tillegg viser det seg at de også presterer bedre på ikke-verbale oppgaver. Det finnes forskning som viser at aktiviteter med puslespill øker barnas matematiske ferdigheter. Gjennom en bevisst faglig og didaktisk tilrettelegging, vil barna få det riktige grunnlaget som påvirker og legger føringer for all videre matematikklæring, forteller Gerd Åsta Bones til Foreldre.no.

Snakk «mattespråk» med barna:

Ved å stille gode spørsmål, som for eksempel «Hva er en hatt?», må barna argumentere, begrunne og resonnere for å kunne forklare dette.

- Barna må lete etter begreper som beskriver hvordan en hatt ser ut, for eksempel en hatt er noe vi har oppå hodet, den har rund form, det er plass til noe inni. Ved å snakke om ting og gjenstander utvikler barna et rikt ordforråd. De lærer om tall og telling og tall og mengder. Slik utvikler de en forståelse og får et rikt tallbegrep, forklarer Bones.

Her får du noen enkle tips til hvordan du kan leke med matematikk hjemme med barnet:

  • Spill Ludo, Yatzy eller andre spill hvor regning og telling er med.
  • Pusle puslespill (gå gjerne opp i vanskelighetsgrad/ antall biter for å utfordre barnet)
  • Legg flere objekter i en boks og utfordre barnet til å finne ut hvor mange forskjellige ting det er.
  • Organiser grupper med ting som skal rangeres fra minst til størst.
  • La barnet få være med å dekke på bordet, la ham gjerne få telle selv hvor mange tallerkener og glass som trengs.
  • Les bøker som handler om tall, men velg gjerne de mindre åpenbare «tallbøkene» da disse som oftest blir for kjedelige for barnet. Velg bøker som åpner opp for stimuli både av tall, rom, størrelser osv.

Kan se talltalent hos barn fra 2-årsalder

Ella Idsøe er førsteamanuensis i psykologi ved Universitetet i Stavanger og har evnerike barn som et av sine forskingsområder. Hun mener at barnet allerede ved toårsalder kan vise tegn til å være ekstra interessert i matematikk.

- Barnet teller ting og organiserer grupper med ting. I tillegg viser barnet stor interesse for kalendere, telefonnumre, aldre, målinger og det meste som har med tall å gjøre, understreker Idsøe.

Barn som er ekstra interessert i tall, ser verden gjennom «mattebriller». De elsker og utforske måleskjeer, litermål, kopper og bokser, og ser etter mønster i den virkelige verden som gir dem et «regnestykke» å bryne seg på.

- De kan for eksempel fundere på hvor lang til pappa bruker til butikken hvis han gikk den ene veien i forhold til den andre, sier hun.

Idsøe anbefaler både foreldre og barnehagepersonell til å stimulere og utfordre barna som viser tegn til å være spesielt begavet.

Les mer:

Få fart på språkutviklingen

Så mange ord skal barnet ditt kunne

Sjekk om barnet ditt er skoleflink eller ekstra begavet

Odin (10) fikk hoppe over 5. klasse.

5 tegn på at barnet ditt er et talltalent:

1. Bevisst og nysgjerrig på tall.

2. Lærer raskt og forstår/ bruker matematiske ideer.

3. Evner å tenke/ jobbe abstrakt med matematiske mønstre og forhold.

4. Evner å tenke/ jobbe med matematiske problemer på fleksible, kreative måter i stedet for på en stereotypisk måte.

5. Overfører læring til nye, utenkte matematiske situasjoner.

Kilde: Ella Idsøe

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning