Barneoppdragelse

Null stress å ha barn

Norske foreldre føler seg trygge i foreldrerollen.

AVSLAPPET: Norske småbarnsforeldre synes at livet som mamma og pappa er mindre stressende enn foreldre i andre Nord-Europeiske land.

AVSLAPPET: Norske småbarnsforeldre synes at livet som mamma og pappa er mindre stressende enn foreldre i andre Nord-Europeiske land. Foto: FOTO: Istock

Publisert Oppdatert
Jeg tror de norske foreldrene søker råd hos eksperter fordi de er interesserte, ikke fordi de er usikre.

Norske småbarnsforeldre synes at livet som mamma og pappa er mindre stressende enn foreldre i andre nordeuropeiske land.

I Norge svarer under enn en tredjedel at de synes foreldrelivet er slitsomt. I de andre landene bekrefter nær halvparten av dem som svarte på den ferske undersøkelsen at tilværelsen er stressende. De mest stressede foreldrene finnes ifølge undersøkelsen i Danmark.

Share

Barna i fokus

Undersøkelsen er foretatt blant over 2000 foreldre i landene Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Nederland og Belgia, og er gjort av leketøysprodusenten Mattel i år.

Alle foreldrene har barn fra 0-2 år.

- Svarene i undersøkelsen gjenspeiler mitt bilde av norske foreldre. De er oppegående og interesserte i barnets beste selv om de ikke sliter seg ut, sier psykolog Peder Kjøs til Foreldre & Barn.

Han arbeider i barnevernstjenesten og har blant annet skrevet boka God pappa - en håndbok .

- Det er stor fokus på livet med barn i Norge, dermed er det er lett å bli oppdatert på ulike tips om oppdragelse og tilegne seg kunnskap via nettet, venner og familie, sier han.

Les også: Slik kan du bygge opp barnets selvtilitt

Magefølelsen

Flere funn i undersøkelsen avslører at norske foreldre er trygge i rollen som mamma og pappa. De stoler ofte på seg selv og magefølelsen når det kommer til barneoppdragelse.

Under halvparten av de norske foreldrene bryr seg om hva omgivelsene mener om dem som foreldre. Bare fire prosent av de norske foreldrene synes det er veldig viktig hva andre mener om dem og måten de oppdrar barna på. Det er den laveste scoren blant alle landene som er med i undersøkelsen.

- Denne undersøkelsen er litt av en gladmelding. Resultatene er mye mer positive enn forventet. Den viktigste forutsetningen for å bli en god forelder er at man har tro på seg selv i omsorgsrollen og gjør det man selv synes er fornuftig, sier professor i pedagogikk og forfatter Stein Erik Ulvund til Foreldre & Barn.

Selvsikre foreldre

Sammen med de finske foreldrene svarer de aller fleste norske foreldrene at de føler seg selvsikre i rollen som foreldre. Over 70 prosent bekrefter at de føler seg slik. I Sverige svarer kun halvparten av foreldrene at de føler seg selvsikre.

- Norske foreldre bruker mye tid på barna sine. Barnas ve og vel prioriteres høyt både av foreldrene og av samfunnet ellers, sier Kjøs.

TRYGGE: Under Halvparten av norske foreldre bryr seg om hva omgivelsene mener om dem som foreldre.

TRYGGE: Under Halvparten av norske foreldre bryr seg om hva omgivelsene mener om dem som foreldre. Foto: FOTO: Istock

- De økonomiske ordningene som for eksempel barnetrygd og permisjonsordninger, legger til rette for en enklere hverdag og gjør det lettere for foreldrene å prioritere barna. De gode betingelsene gjør at foreldrene stort sett kan være til stede hele tiden det første året i barnets liv. Jeg tror at det er en av de tingene som gjør dem trygge i rollen og fører til at de stoler på egne avgjørelser når det gjelder hva som er bra for barnet sitt.

Norske foreldre jobber heller ikke så mye som foreldre i andre europeiske land gjør. Norske ettåringer har mor på jobb i gjennomsnittlig 15 timer i uka. For toåringene er det 23 timer.

Les også: Slik knytter du trygge bånd til barnet

Allvitere?

Nesten 90 prosent av de norske foreldrene mener de vet relativt mye, eller veldig mye om de ulike stadiene av barnets utvikling. På topp finner vi nederlandske foreldre som mener at de føler seg veldig kompetente, og halvparten svarer at de vet veldig mye om barnets utvikling.

At nesten 90 prosent av norske 1-5-åringer går i barnehage, ser Peder Kjøs på som positivt. Han tror at foreldrene ofte bruker barnehagen som en partner i barneoppdragelsen og at de får mye informasjon om barnets utvikling fra dem som jobber der.

Søker nettips

I alle land henvender foreldrene seg til familie og venner når de søker informasjon om barneoppdragelse og tips om foreldrerollen, ifølge undersøkelsen fra leketøysprodusenten Mattel.

Hver femte forelder svarer at de alltid er på jakt etter pålitelig informasjon om oppdragelse og utvikling. I Norge svarer hver tredje forelder det samme.

- Jeg tror de norske foreldrene søker råd hos eksperter fordi de er interesserte, ikke fordi de er usikre, sier Peder Kjøs.

- De samler inn tips og råd fra flere, og har mange nyanser når de skal ta en avgjørelse som berører barnet. De føler seg nok rett og slett kompetente til å ta avgjørelser om barna sine.

Når det gjelder kilder til tips og råd om oppdragelse, stoler norske foreldre mest på legen, deretter eksperter, familie og venner. Men det er vennene vi oftest henvender oss til når vi ønsker ett råd.

Med kommersielt innhold
Med kommersielt innhold

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning