Evnerike barn

20 tegn på at du har et vidunderbarn

Som forelder synes du sikkert poden din er helt genial. Her er tegnene på at du har et talent utenom det vanlige i huset.

SMARTE BARN: Rundt 3 til 5 prosent av alle barn kan karakteriseres som evnerike, med en høy IQ på over 130.
SMARTE BARN: Rundt 3 til 5 prosent av alle barn kan karakteriseres som evnerike, med en høy IQ på over 130. Foto: FOTO: Colourbox.no
Publisert Oppdatert
HUSKER DU DENNE? Pytagoras' setning, som sier at i en rettvinklet trekant er summen av arealene til kvadratene på katetene (a, b) lik arealet til kvadratet på hypotenusen (c). (matematikk.org)
HUSKER DU DENNE? Pytagoras' setning, som sier at i en rettvinklet trekant er summen av arealene til kvadratene på katetene (a, b) lik arealet til kvadratet på hypotenusen (c). (matematikk.org) Foto: Illustrasjonsfoto: iStock.com

De fleste synes barna sine er prakteksemplarer. Det skulle bare mangle! Men likevel er det noen som skiller seg ut. De lærer seg alle bokstavene i alfabetet før de er tre år og ligger langt foran andre jevnaldrende i barnehagen på mange områder. Rundt 3-5 prosent kan karakteriseres som evnerike, med en høy IQ på over 130. Har du et spesielt begavet barn? Delta i debatten her.

Pedagog Linda Apalnes Gardar har skrevet en masteroppgave om evnerike barn i barnehagen. Hun kan fortelle at det kan være vanskelig å oppdage om barnet er smartere enn jevngamle før skolealder. Her kan du sjekke om barnet ditt er spesielt begavet, eller bare skoleflink.

- Barnehagene flest kan lite om evnerike barn og vet derfor ikke hva de skal se etter. Det er ikke nødvendigvis enkelt for foreldrene å forstå at det er dette det dreier seg om heller.

Snakker tidlig

Men det er noen tegn du kan se etter.

- Noen begynner å lese og skrive helt ned i 2-3 års alder. Mens andre igjen ikke viser tydelige tegn så tidlig. Det som ofte går igjen, er at de har stor evne til å motta og bearbeide informasjon, forklarer Gardar.

Disse barna kan gjerne konsentrere seg over lengre tid, de har god hukommelse, trenger mindre søvn, er veldig aktive, lærer fort og begynner å snakke tidlig. Sistnevnte er kanskje det mest avgjørende tegnet, mener psykolog og forsker Ella Cosmovici Idsøe ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger. Hun har skrevet boken «Våre evnerike barn» og har en doktorgrad i temaet.

- Noen barn kan si sitt første ord allerede 4 måneder gamle og begynner tidlig med komplekse setninger, forteller hun.

Nysgjerrige

20 kjennetegn på smarte barn

- Bevisst og årvåken gjennom barndommen

- Oppmerksom på mange fenomener

- Høyt aktivitetsnivå

- Lite søvnbehov

- Ekstremt nysgjerrig

- God hukommelse

- Tidlig og velutviklet ordforråd

- Lærer hurtig

- Kan tenke og resonnere abstrakt

- Følsom og empatisk

- Perfeksjonistisk

- Leker med puslespill, tall og labyrinter forut for sin alder

- Ser løsninger andre ikke ser

- Stor allmennkunnskap

- Velutviklet humoristisk sans

- Forstår ironi

- Mange interesser

- Kreativ og fantasirik

- Intens og sta

- Evne til å konsentrere seg ove lang tid

OBS: De aller færreste vil kjenne igjen alle de ovennevnte kjennetegnene hos sine barn.

Kilde: Foreningen Lykkelige Barn, et nettverk for foreldre med høyt begavede barn

Evnerike barn er også nysgjerrige og tidlig opptatt av de store spørsmålene, som «hvor kommer vi fra?» Det kan være et vanskelig spørsmål å gi et lite barn et ordentlig svar på. Men evnerike barn nøyer seg ikke med visvas.

- De er opptatt av å se det store bildet, og da holder det ikke med korte, forenklede svar, sier Gardar.

Gardar forklarer videre at de smarteste barna ikke nødvendigvis er blant de som karakteriseres som de flinkeste.

- Ofte kan de ha litt vanskelig for å høre på autoriteter, og de kan ha problemer med sosiale relasjoner. De synes gjerne det er vanskelig å leke med jevnaldrende barn fordi de har forskjellige interesser. De kan tidligere være i stand til å gjøre moralske vurderinger av det de gjør, noe som gjør at de kan tro at andre barn er vrange med vilje - og det kan det oppstå konflikter av, forklarer Gardar. For EQ er noe annet enn IQ.

Tabubelagt tema

Men hva hvis du mistenker at barnet ditt har spesielle evner. Går du da til barnehagen og sier at «barnet mitt er smartere enn andre på hans alder»?

- Det er det største hinderet når det gjelder evnerike barn. Man snakker ikke om dette i Norge. Det er litt tabu å hevde at man har et barn med spesielle evner, sier Gardar.

Likevel er det viktig å gjøre barnehagen klar over det, oppfordrer Idsøe.

- Det er viktig at disse barna får holde på med det de liker og utvikle seg. Derfor bør foreldre fortelle barnehagen om barnets interesser og sterke sider. Noen foreldre er kanskje bekymret for at barnet kommer til å kjede seg når de begynner i 1. klasse dersom de allerede kan lese og skrive. Men det er viktig å følge dem opp og ikke holde dem igjen, forteller Ella Cosmovici Idsøe.

Trenger å stimuleres

Et annet godt tips er å la barnet lese bøker og leke med leker beregnet på litt eldre barn.Her er 10 ting som gjør babyen din smart.

- Jeg kaller dem gjerne barn med høyt potensial. For at de skal kunne utvikle potensialet sitt, er miljøet rundt svært viktig. De trenger kjærlighet, trygghet og stimulering, forklarer Idsøe.

Les også:

Disse åtte tingene former personligheten.

Sjekk om du har et vidunderbarn i vår quiz.

Odin (10) fikk hoppe over 5. klasse.

Begavede barn er ofte deprimerte.

SMARTE BARN: Hva hvis du mistenker at barnet ditt har spesielle evner. Går du da til barnehagen og sier at «barnet mitt er smartere enn andre på hans alder»?
SMARTE BARN: Hva hvis du mistenker at barnet ditt har spesielle evner. Går du da til barnehagen og sier at «barnet mitt er smartere enn andre på hans alder»? Foto: Illustrasjonsfoto: iStock.com

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning