Tryg Barn Ekstra Uførepensjon

Bra dekninger, men unntak som trekker ned.

Publisert Oppdatert

Denne forsikringen har dekninger som er ganske gode hele veien. Det trekker ned at psykiske lidelser er unntatt i uførekapital-dekningen.

Erstatning ved invaliditet

2.000.000 kr. Litt lavere maksnivå enn de fleste. Det betyr også at gradvis invaliditet, som er det vanlige, gir lavere erstatninger; f.eks. 200.000 ved 10 prosent invaliditet i stedet for 250.000 (ved 25G maks). Pluss at dekningen gjelder både ulykke og sykdom, justert etter invaliditetsgrad. Erstatningen gjelder ikke ved et utvalg diagnoser som ADHD, autisme, asberger, tourette syndrom og ME.

Behandlingsutgifter, dagpenger, utvalgte sykdommer

Inntil 100.000 til dekking av behandlingsutgifter og lignende. Dagpenger er 400/døgn, fra sykehusopphold dag 10 - i maks 365 dager - unntak når foreldre ikke har arbeidsinntekt, mottar pleiepenger eller er i lønnet permisjon. Engangsbeløpet er 300.000, som er veldig bra.

Andre dekninger

Boligombygging er dekket med inntil 160.000 kr, mens dødsfallserstatningen er 100.000 kr.

Utvidet hjelpestønad

Utvidet hjelpestønad er fra 20.000 til 130.000 per år, i maks. 5 år, etter hva som er innvilget fra folketrygden.

Uførepensjon og uførekapital

100.000 - 50.000 tilgjengelig for lavere forsikringssum. Uførekapitalen er 500.000. Uføredekningene er tillegg til den ordinære barneforsikringen. Summene er bra, og uførekapitalen betales ut i sin helhet, ikke gradert, ved minst 50 % uførhet. Men uførekapital utbetales ikke dersom uførheten har årsak i psykiske lidelser - det betyr at mange av dem som blir uføre i ung alder ikke vil få utbetalt uførekapital med denne forsikringen.

Spesifikasjoner

Produsent
Pris 3096
Uførepensjon, årlig, til 67 år ved minst 50 % uførhet 100.000 kr (50.000 til lavere premie)
Erstatning ved medisinsk invaliditet 2.000.000 kr (100 %). Ulykke eller sykdom.
Engangsbeløp utvalgte sykdommer 300.000 kr.
Behandlingsutgifter Ulykke 100.000
Dagpenger sykehus 400/døgn. Fra dag 10, maks 365 døgn.
Uførekapital/engang.erst. minst 50 % uførhet 500.000
Ombygging av bolig 160.000 kr.
Erstatning ved død 100.000 kr.
Utvidet hjelpestønad 20.000 til 130.000 (etter folketrygdens satser)
Annet

Konklusjon

Vår karakter

Noen av produktene vi i Klikk.no tester kan ha to priser, Veil. pris og Beste pris. Beste pris er prisvarsling levert av Prisguide.no, en kommersiell partner av Klikk.no

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning