Sparebank 1 barneforsikring

God forsikring med noen viktige minuser.

Publisert Oppdatert

Her er dekningene ganske komplette, med unntak av at invaliditetserstatningen ikke gjelder sykdom. I tillegg er uførepensjonen litt lav. Men det er gode stønader og dekninger i de andre delene av forsikringen.

Erstatning ved invaliditet

2.340.850 kroner (25 G) ved 100 %, justert etter invaliditetsgrad. Forsikringen gjelder ulykke, og omfatter dermed ikke langvarig/kronisk sykdom med tilsvarende konsekvens.

Behandlingsutgifter, dagpenger, utvalgte sykdommer

Behandlingsutgifter dekkes med inntil 1G, som er et vanlig nivå. Dagpengene ved sykehusoppphold er gode, men erstatning gis først ved minst to uker på sykehus: 936/dag, fra dag 1, maks 365. Engangsbeløpet er 4G, som er best i testen.

Andre dekninger

Boligombygging støttes med inntil 3G, som er en høy sats, døsdfall gir 1G.

Utvidet hjelpestønad

Hjelpestønaden er opptil 2G per år, justert etter satsen i innvilget støtte fra NAV. For eksempel vil sats 2 gi 30 prosent, mens sats 3 utløser 60 prosent av totalstønaden på 2 G. Støtten gis i maks. 5 pår.

Uførepensjon og uførekapital

0,8 G i uførepensjon. Uførekapitalen er 655.438 kroner (7 G) og ikke gradert. Pensjonen er lavere enn hva flere konkurrenter tilbyr til en sammenlignbar pris. Engangsbeløpet er blant de bedre.

Spesifikasjoner

Produsent Sparebank 1
Pris 3336
Uførepensjon, årlig, til 67 år ved minst 50 % uførhet 0,8 G (0,5 G)
Erstatning ved medisinsk invaliditet 2.340.850 kroner (25 G) ved 100 %. Ulykke.
Engangsbeløp utvalgte sykdommer 374.536 kroner (4 G)
Behandlingsutgifter Ulykke 1 G
Dagpenger sykehus 936/dag, fra dag 1, ved minst 14 dager, maks 365.
Uførekapital/engang.erst. minst 50 % uførhet 655.438 kroner (7 G)
Ombygging av bolig 3 G
Erstatning ved død 1 G
Utvidet hjelpestønad Maks 2G i 5 år
Annet

Konklusjon

Vår karakter

Noen av produktene vi i Klikk.no tester kan ha to priser, Veil. pris og Beste pris. Beste pris er prisvarsling levert av Prisguide.no, en kommersiell partner av Klikk.no

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning