Etternavn til barn

Slik blir dere enige om etternavnet

Fortsatt får flest barn fars etternavn - mor bryr seg mest om fornavnet.

ETTERNAVN: Fortsatt er det slik at barn får fars etternavn.
ETTERNAVN: Fortsatt er det slik at barn får fars etternavn. Foto: Colourbox
Publisert Oppdatert

img Del på Facebook- Mor bryr seg som oftest mest om fornavnet og lite om hvilket etternavn barnet får, og da er nok tradisjon og fars ønske om sitt etternavn viktige grunner til at de fleste får hans etternavn, sier navneforsker Ivar Utne.

Valg av etternavn blir ofte diskutert som et likestillingsspørsmål, men det er ikke bare likestilling dette dreier seg om.

- For en del er det viktig å velge det navnet som er mest sjelden. Typiske sen-navn som Hansen og Nilsen velges stadig oftere bort til fordel for mer spesielle etternavn, sier Utne.

For dem som går for fars etternavn, er det gjerne tradisjoner som spiller størst rolle.

Beskyttede navn

I prinsippet kan vi hete hva vi vil til etternavn. I alle fall så lenge det ikke er 200 personer eller færre som bærer navnet. I slike tilfeller er navnet beskyttet, og du må enten gifte seg til navnet eller søke til samtlige som bærer det for å få bruke det.

- Det vanligste er som sagt likevel fortsatt å ha fars etternavn, og hvis mors etternavn skal være med, står det oftest som mellomnavn. Det vil si at mors etternavn ikke får noen funksjon, da det kun er det siste navnet som er etternavn, sier Marte Ihlebæk. Hun har mastergrad i navnegransking.

De fleste er enige

Ihlebæk har inntrykk av at de fleste kvinner og menn synes å være enige om at barnet enten skal ha bare fars etternavn eller begges med fars sist.

- At mor likevel ofte ønsker å ha med sitt etternavn som mellomnavn, er antageligvis for å føle tilhørighet, og for at barnet også skal føle dette til mor. Dagens tradisjon henger altså igjen fra da far var familiens overhode.

Sett inn et metronym

Mulige løsninger på diskusjonen om etternavn

Velg:

- Mor eller fars etternavn alene

- Mor og fars etternavn kombinert med bindestrek

- Et etternavn som mellomnavn og det andre som etternavn

- Bruk metronym eller patronym (mors eller fars fornavn med datter eller sønn-ending)

- Hent tilbake et gammelt slektsnavn

- Lag et eget etternavn

Er dere klare for litt mer originale valg, og mor syns det er vanskelig å godta at bare fars navn brukes, kan det være et alternativ å sette inn et metronym, laget av mors fornavn.

Da kan datteren til Kristian Olsen og Line Nilsen for eksempel få navnet Anna Linesdatter Olsen.

- På den måten blir mor svært synlig. Dette er ikke så veldig vanlig, men jeg har sett at det blir stadig mer vanlig å bruke patronymer og metronymer igjen, sier Utne.

Patronymer er hvis faren het Anders og sønnen Ole, fikk barnet navnet Ole Andersen, og datteren het Maria Andersdatter

Lag et eget navn

- En annen mulighet er å lage et helt nytt etternavn. Dette gjøres jo gjerne når et par gifter seg, men det kan også velges et nytt etternavn i forbindelse med at et barn skal navngis, forteller Utne.

Let dere for eksempel frem til et tidligere slektsnavn, navn fra oldeforeldre eller tippoldeforeldre, eller lag et navn ved å sette sammen deres egne etternavn.

Flere barn - flere navn

Det er også fullt mulig å bruke begge foreldrenes etternavn, men variere rekkefølgen hvis dere får flere barn.

Da kan mors etternavn være mellomnavn for den førstefødte og fars for det andre barnet.

Foreldrene til komiker Sigrid Bonde Tusvik gjorde nettopp dette. Mens Sigrid altså fikk etternavnet Tusvik, fikk søsteren hennes omvent kombinasjon slik at Tusvik ble mellomnavnet og Bonde etternavnet.

- Når man velger en kombinasjon med mellomnavn, settes vanligvis fars etternavn til slutt. Dermed er det hans etternavn som blir barnets etternavn. I de tilfellene da man lager nytt etternavn med bindestrek, settes oftest mors navn først. Da er begge navn likestilt som etternavn, men det vil nok være mors navn som er mest synlig, sier han.

Les også:

Faktorer som påvirker navnevalget:

- Tradisjoner

- Likestilling

- Originalitet

Så lett bytter du navn

De fleste navn er lovlige

8 tips til navnevalget

img Del på FacebookNyttige tjenester

FORUM

Underholdning